Arbeidsrechten en gender

december 2021

9 december 2021
Nederlandse economische relaties met het WK 2022 in Qatar
Voor de Volkskrant deden we onderzoek naar de Nederlandse economische banden met het WK voetbal in 2022 in Qatar. Sinds het WK in 2010 aan Qatar werd toegewezen, heeft het kleine, autocratische land zwaar geïnvesteerd in de bouw van stadions en de uitbreiding van de infrastructuur (hotels, wegen, luchthavens, metro, water, elektriciteit, enz.). Twee miljoen arbeiders uit Aziatische en Afrikaanse landen werken aan al deze projecten, met nauwelijks arbeidsrechten, in de extreme hitte en onder onveilige omstandigheden. Sinds 2012 zijn er veel doden en zwaargewonden gemeld door vakbonden en ngo's. Toch constateren we dat zeker 38 Nederlandse bedrijven goederen en diensten leveren aan de stadions en infrastructuurprojecten in Qatar. ING financiert de Qatar National Bank in grote mate, die op haar beurt een groot deel van deze projecten financiert. Verder kopen Nederlandse pensioenfondsen staatsobligaties van Qatar, dat jaarlijks 40% van het staatsbudget investeert in stadions en infrastructuurprojecten.
8 december 2021
Nederlandse financiering van sectoren met hoog ontbossingsrisico
Profundo en Milieudefensie onderzochten de geldstromen tussen Nederlandse financiële instellingen en bedrijven die grondstoffen met een hoog risico op ontbossing verbouwen en verhandelen: palmolie, rundvlees, pulp en papier, soja, rubber, cacao en koffie. Nederland loopt binnen de EU voorop bij het financieren van deze grondstoffen. De Nederlandse banken ING, Rabobank en ABN Amro hebben tussen 2016 en 2021 voor 3,1 miljard euro aan leningen verstrekt aan bedrijven die deze grondstoffen produceren en verhandelen, waarvan tweederde in palmolie en soja. Eind 2020 belegden pensioenfondsen, verzekeraars en banken 362 miljoen euro in deze grondstoffen, waarvan driekwart in rundvlees en palmolie.
1 december 2021
Plantages en financiers van in Zwitserland gevestigde handelaren in landbouwproducten
Dit onderzoek identificeerde de financiële stromen naar 's werelds grootste handelaren in landbouwgrondstoffen, die vaak handelskantoren in Zwitserland hebben, evenals de plantages die ze over de hele wereld bezitten. Veel van deze plantages zijn gelinkt aan sociale en ecologische conflicten en controverses. Maar de Zwitserse overheid reguleert de activiteiten van deze handelaren niet, ook niet indirect, aangezien Zwitserse banken nauwelijks een rol spelen bij de financiering van deze handelaren.
9 december 2021
Latijns-Amerikaanse palmolie gaat gekoppeld met sociale risico's en lokale ontbossing
Dit rapport kijkt naar de ontwikkelingen op de palmoliemarkt en de daarmee bijkomende duurzaamheidsproblemen in Latijns-Amerikaanse landen. Er wordt een uitbreiding van productie voorspeld, met exportmarkten in zowel de Latijns-Amerikaanse regio als in Europa als belangrijke aanjagers. Maar ook in Latijns-Amerika, net als in Zuidoost-Azië, gaat palmolieproductie gepaard met landconflicten en bedreigt het waardevolle bosrijke ecosystemen.
7 december 2021
Palmolieproductie in de Braziliaanse Amazone ondermijnt NDPE beloften
Dit rapport laat zien hoe ook de uitbreiding van palmolieplantages, naast soja en rundvlees, kan worden gekoppeld aan ontbossing, branden, uitbuitende arbeidsomstandigheden en landconflicten. Uit de resultaten blijkt ook dat veel bedrijven met NDPE-beleid (Geen Ontbossing, Geen Veenontginning, Geen Exploitatie van lokale gemeenschappen) banden hebben met palmoliehandelaren die betrokken zijn bij ontbossing in de Amazone.

november 2021

18 november 2021
Impact van Nederlandse circulaire economie-strategieën op katoenproductie en post-consumer textiel
Profundo assisteerde het PBL bij deze studie, waarin de mogelijke positieve en negatieve effecten worden besproken met betrekking tot de katoenproductie en afvalbeheer van een reeks circulaire economiestrategieën die gericht zijn op de waardeketen van textiel. Profundo bracht de katoenproductiesector met exportlinks naar Nederland in kaart, evenals de export van post-consumer textiel vanuit Nederland. Verder onderzocht Profundo de mogelijke sociaaleconomische effecten van Nederlandse circulaire economiestrategieën op lage- en middeninkomenslanden die via internationale waardeketens met Nederland zijn verbonden.
2 november 2021
Het Aziatische Web 2021: Volgen van regionale financiële stromen
Dit onderzoek analyseert regionale trends in de financiering van vijf sectoren – landbouw, fossiele brandstoffen (olie, gas en kolen), infrastructuur, maakindustrie en elektriciteit – in de acht landen van Fair Finance Asia (Cambodja, India, Indonesië, Japan, Pakistan, Filippijnen, Thailand en Vietnam). Analyse van deze trends identificeerde financiële instellingen uit de acht FFA-landen die de vijf sectoren in meerdere landen financieren. Verder zijn een aantal kansen voor strategische regionale samenwerking geïdentificeerd.

oktober 2021

4 oktober 2021
Beoordeling van het beleid van de belangrijkste financiers wereldwijd van grondstoffen met ontbossingsrisico
Voor het Forests & Finance-project heeft Profundo het beleid beoordeeld van de 200 belangrijkste investeerders en banken die verantwoordelijk zijn voor de financiering van grondstoffen met ontbossingsrisico's in tropische gebieden (rundvlees, palmolie, pulp & papier, soja, hout en rubber). Het beleid wordt getoetst aan een streng toetsingskader, gebaseerd op internationale standaarden op het gebied van ontbossing, biodiversiteit, klimaatverandering, rechten van inheemse volkeren, mensenrechten, arbeidsrechten, transparantie, belastingen en corruptie.

juli 2021

27 juli 2021
Nederlandse publieke investeringen in agro-ecologie
Dit rapport analyseert het Nederlandse buitenlandbeleid bevorderend of belemmerend is voor de opkomst en invoering van agro-ecologie, agro-biodiversiteit en agro-ecologische benaderingen en praktijken. Meer specifiek, hoe publieke middelen (zowel ODA als niet-ODA, onder meer via middelen zoals publiek-private partnerschappen en gemengde financieringsconstructies) worden aangewend om landbouwontwikkelingsprojecten te ondersteunen, en welk aandeel van, in welke mate en hoe, die financiering ondersteunend is van transformationele agro-ecologische benaderingen en praktijken.

juni 2021

23 juni 2021
De waardeketens van suiker in Latijns Amerika en Azië
Dit onderzoeksproject beoogt informatie te verstrekken voor de strategische ontwikkeling van het nieuwe programma van CNV Internationaal en voor de ontwikkeling van lobby-activiteiten in het huidige programma met betrekking tot de suikersector, door de marktdynamiek, de belangrijkste actoren, de financiers, de prijsvorming en sociale en milieukwesties in een selectie van suikerproducerende landen in kaart te brengen. Het onderzoek is gericht op vijf Latijns-Amerikaanse landen (Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua en Peru) en drie landen in Azië (Cambodja, Indonesië en Vietnam).
17 juni 2021
De financiering van Compania Minera Antapaccay (Peru)
De studie identificeert de financiële banden van Europese banken en investeerders met het Zwitserse grondstoffenhandels- en mijnbouwbedrijf Glencore en haar dochteronderneming Compania Minera Antapaccay, die een kopermijn exploiteert in Espinar, Peru.
22 juni 2021
Not in this together: Hoe supermarkten winnaars werden van de pandemie terwijl vrouwelijke werknemers het onderspit delven
Voor dit Oxfam-rapport analyseerde Profundo belangrijke financiële informatie van de 16 beursgenoteerde en particuliere supermarkten die de focus vormen van Oxfam's Behind the Barcodes/Prices-campagne in de vier consumentenlanden (Duitsland, Nederland, het VK en de VS). Doel was te begrijpen hoe COVID-19 de financiële prestaties en de aandeelhoudersuitkeringen van de mondiale supermarkten beïnvloedde.

mei 2021

19 mei 2021
De machostaat: dwang, patriarchaat en verzet
In dit essay, dat is gepubliceerd als onderdeel van de State of Power 2021 van het Transnational Institute, kijkt naar gender-gerelateerd geweld (GBV) als een van de belangrijkste functies van de politie in Latijns-Amerika. Daarbij worden parallellen getrokken met het patriarchale rechtssysteem in Europa en zijn mechanismen van nalatigheid als vorm van dwangmiddel.
5 mei 2021
Ondernemingen betrokken bij megaprojecten in Saudi-Arabië
In de komende jaren zullen in Saoedi-Arabië acht megaprojecten worden ontwikkeld. Het doel van dit onderzoek was na te gaan welke Europese en Amerikaanse bedrijven en investeerders betrokken zijn bij megaprojecten in Saudi-Arabië, op het gebied van de bouw en de technologie. Het onderzoek had ook tot doel na te gaan welke rol deze bedrijven spelen en wat de waarde is van hun opdrachten of investeringen.
18 mei 2021
De grootste infrastructuurprojecten ter wereld in kaart gebracht
Deze studie had tot doel de grootste infrastructuurprojecten wereldwijd in kaart te brengen. Het doel was de BWI te informeren over haar planning voor betrokkenheid en belangenbehartiging, bij te dragen aan de institutionalisering van haar infrastructuurcampagne, en uiteindelijk de consolidatie van haar wereldwijde infrastructuurstrategie.
5 mei 2021
Arbeidsrechten in de Latijns-Amerikaanse palmoliesector
Dit project brengt de toeleveringsketens voor palmolie in Latijns-Amerika in kaart. Het richt zich in het bijzonder op de landen waar CNV Internationaal partnerschappen met vakbondsorganisaties heeft opgezet en waar er een aanzienlijk potentieel is voor verbetering van de arbeidsrechtensituatie van werknemers in de palmoliesector en aanverwante toeleveringsketens wereldwijd.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND