Arbeidsrechten en gender

februari 2021

15 februari 2021
The likely impact of COVID-19 on the achievement of SDG 8
In dit onderzoek, dat in opdracht van de IAO is uitgevoerd, heeft Profundo de standpunten van vakbondsleiders wereldwijd onderzocht over de implicaties van COVID-19 voor SDG 8 en de Decent Work Agenda. De bevindingen van dit onderzoek bieden een gemengd beeld van positieve en negatieve vooruitzichten. Over het algemeen is men het erover eens dat de voortgang met betrekking tot SDG 8 al vóór de pandemie achterbleef. In deze context zal de COVID-19-pandemie volgens de respondenten het behalen van SDG 8 bemoeilijken. Tegelijkertijd zal echter meer prioriteit worden gegeven aan aspecten zoals het zorgen voor veiliger werkomgevingen en het stimuleren van het scheppen van werkgelegenheid.

december 2020

3 december 2020
Fair Insurance Guide Germany, 2e update
De Duitse Fair Finance Guide coalitie heeft voor de tweede keer het verantwoord beleggingsbeleid van de grootste Duitse verzekeraars beoordeeld, op basis van de Fair Finance Guide methodologie. Die werd ontwikkeld door Profundo, samen met de NGO's die deelnemen in het Fair Finance International (FFI) netwerk. Profundo heeft de Duitse Fair Finance Guide coalitie geadviseerd bij de beoordeling.

oktober 2020

27 oktober 2020
Eerlijke Bankwijzer, 18e update
De Eerlijke Bankwijzer is een consumententool. Steeds meer consumenten vinden het belangrijk dat hun bank maatschappelijk verantwoord investeert. Consumenten worden via de site van de Eerlijke Bankwijzer (www.eerlijkebankwijzer.nl) betrokken bij het verwezenlijken van het doel van de Eerlijke Bankwijzer. Op de website kunnen consumenten het MVO-beleid en -praktijk van de belangrijkste bankgroepen vergelijken en kunnen zij hen ook aanschrijven voor het geven van eventuele positieve of negatieve feedback.
23 oktober 2020
Women’s Rights Violations in Dutch Palm Oil Supply Chains: The Case Of Guatemala
Dit rapport van ActionAid Nederland en ActionAid Guatemala presenteert gedocumenteerde schendingen van mensenrechten in de palmolieproductie in Guatemala alsmede de verbanden die er zijn tussen deze schendingen en Nederland via de palmoliewaardeketen en de haven van Rotterdam.

mei 2020

7 mei 2020
Labour Compliance in the Cement Sector in the Middle East and North Africa
Dit onderzoek is uitgevoerd in de context van BWI's campagne over arbeidsrechten in de bouwsector in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het rapport presenteert de resultaten van veldonderzoek in drie fabrieken van de LafargeHolcim Groep in Jordanië en beoordeelt de mate waarin arbeidsstandaarden worden nageleefd.

november 2019

15 november 2019
Procter & Gamble’s Deforestation Exposure May Affect Reputation
Procter & Gamble heeft een No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) -beleid dat alle externe leveranciers dekt en heeft zich gecommitteerd aan het ontwikkelen van een traceerbare supply chain. P&G past zijn beleid inzake verantwoorde inkoop toe op het niveau van de leveranciersgroep, maar vertrouwt op tussenhandelaren om telers die zich niet gecommitteerd hebben aan dit beleid te betrekken en een schone toeleveringsketen te waarborgen. In juli 2019 heeft P&G het organisatieontwerp gewijzigd in zes Sector Business Units (SBU's). Het heeft een gedecentraliseerde verantwoordelijkheid voor supply chains in zijn nieuwe bedrijfsonderdelen.

oktober 2019

10 oktober 2019
Workers’ Rights in Supermarkets Supply Chains: New evidence on the need for action.
In het kader van Oxfam Novib’s project Behind the Barcodes zijn er nieuwe praktijkonderzoeken naar misstanden in de productieketens van thee uit Assam, India en tropisch fruit uit Brazilië gedaan. Profundo heeft links tussen supermarkten uit 6 landen en de plantages waar misstanden plaatsvonden gevonden.

juli 2019

29 juli 2019
Labour Rights and Human Rights in Forest Certification Standards
Een analyse van de naleving door FSC en PEFC van de UN Guiding Principles, ILO Fundamentele Conventies en OESO-richtlijnen

mei 2019

13 mei 2019
Fair Finance Guide Germany, 3e update
De Duitse Fair Finance Guide coalitie heeft voor de vierde keer het verantwoord krediet- en beleggingsbeleid van de grootste Duitse banken beoordeeld, op basis van de Fair Finance Guide methodologie. Die werd ontwikkeld door Profundo, samen met de NGO’s die deelnemen in het Fair Finance Guide International netwerk. Profundo heeft de Duitse Fair Finance Guide coalitie getraind in het gebruik van de methodologie en geadviseerd bij de beoordeling. Zien wat Fair Finance Guide inhoudt? Bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/zdks3jqmvuw

april 2019

11 april 2019
Labour Compliance in IFI funded projects in East Africa
Een beoordeling van het naleven van arboregels van ix bouwprojecten in Rwanda, Tanzania, Kenia, Ethiopië en Oeganda. Mondiaal FNV en BWI zijn een project gestart om bouwvakkers te organiseren en hun werkomstandigheden te verbeteren bij projecten in Oost-Afrika die worden gefinancierd door internationale financiële instellingen (IFI's). Profundo heeft voor dit project een studie uitgevoerd met als algemene doelstelling het identificeren van IFI-projecten in Oost-Afrika en het beoordelen van de arbeidsomstandigheden bij deze projecten, als basis voor de vakbondslobby en campagneactiviteiten, in het kader van TUC-programma 2017-2020 over IFI's van Mondiaal FNV.

maart 2019

25 maart 2019
Market Research: European Market Demand for Cocoa and Cocoa Products from Sierra Leone, Liberia & Guinea
Deze studie presenteert bevindingen over de Europese marktvraag naar cacao uit Guinee, Liberia en Sierra Leone. Het leverde input voor een bredere CBI-waardeketenanalyse van cacao uit deze landen naar Europa.

november 2018

1 november 2018
Study of labour compliance in RSPO certified oil palm plantations in Indonesia
Dit rapport gaat over het niveau van naleving van arbeidsregels in Indonesische bedrijven in de palmolie sector die RSPO gecertificeerd zijn. Sinds kort ontdekken veel NGOs en vakbonden schendingen van arbeids- en mensenrechten door grote palmoliebedrijven. Hierdoor zijn de arbeids- en leefomstandigheden hoger op de agenda van instituten zoals de Roundtable for Responsible Palm Oil (RSPO) komen te staan.

juni 2018

21 juni 2018
Shadow Companies Present Palm Oil Investor Risks and Undermine NDPE Efforts
Sinds 2013 hebben bedrijven, overheden, investeerders en NGO's stappen ondernomen om ontbossing, branden en de ontwikkeling van veenmoerassen te stoppen en om de risico's op het gebied van arbeids- en mensenrechten in de palmolie-sector te beperken. Dit heeft geleid tot No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) beleid, duurzaam management beleid, moratoria van de overheid, "stop work orders" en transparantie van de toeleveringsketen. Chain Reaction Research rapporteert dat 74% van Zuidoost Azië's palmolie raffinage nu volgens NDPE beleid gebeurt. Echter, ontbossing gaat door en niet duurzame palmolie wordt nog altijd geproduceerd, verhandeld en geconsumeerd. 10 bedrijven hebben 75% van de ontbossing die gerelateerd is aan palmolie in Indonesië veroorzaakt. Samen hebben deze bedrijven 40.000 ha land ontbost. Dit rapport laat zien hoe het gebruiken van schaduwbedrijven bijdraagt aan de "lekkage" van niet duurzame palmolie naar de wereldmarkt.

mei 2018

31 mei 2018
FNV
Information briefing IFI South Asia
In dit project werd een infograph geproduceerd met een inventaris van bestaande en geplande projecten internationale financiële instellingen (IFIs) in India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistan en de Malediven. De infograph analyseert ook het belang van vakbondsbetrokkenheid bij deze projecten.

maart 2018

19 maart 2018
FNV
Mapping International Finance Institutions in South Asia
Dit onderzoeksproject heeft Mondiaal FNV voorzien van een inventaris van bestaande en geplande projecten van internationale financiële instellingen (IFI) in India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistan en de Malediven en analyses van het belang van betrokkenheid van vakbonden bij deze projecten.
2 maart 2018
Fairtrade in Asia Pacific and Sustainable Development Goals (SDGs)
Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het Fairtrade Network of Asia and Pacific Producers (NAPP) en wil laten zien hoe Fairtrade producentenorganisaties in Azië en de Pacific in staat stelt bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) in hun regio.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND