Arbeidsrechten en gender

november 2022

14 november 2022
Eerlijke Geldwijzer Brazilië 2022
Het duurzaamheidsbeleid van de 8 grootste banken die actief zijn in Brazilië zijn beoordeeld op thema's als klimaatverandering, mensenrechten en transparantie, op basis van de door Profundo ontwikkelde Fair Finance Guide-methode. Profundo heeft de coalitie van de Braziliaanse Fair Finance Guide ondersteund bij de beoordelingen. De beoordeling laat een algemene verbetering van de resultaten zien: alle beoordeelde banken hadden een cijferverhoging. De gemiddelde score van 38% en minimaal 31% is echter laag in vergelijking met banken in andere landen.
1 november 2022
Nederlandse Eerlijke Verzekeringswijzer, 7e update
Dit is de zevende update van de beleidsevaluatie van de Nederlandse Eerlijke Verzekeringswijzer. In dit rapport is het beleid van zestien verzekeringsgroepen in Nederland ten aanzien van o.a. klimaatverandering, gezondheid, natuur, mensenrechten en dierenwelzijn geanalyseerd en van een score voorzien.
7 november 2022
Financiering van bouw- en hotelondernemingen in Qatar (WK Voetbal 2022)
Bijna de helft (47%) van de financiering van de bouw- en hotelondernemingen die actief zijn in Qatar wordt verstrekt door Europese banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Er zijn miljarden dollars uitgegeven aan de bouw van stadions, infrastructuur en hotels, en er worden miljoenenwinsten gemaakt door de betrokken bedrijven. Maar de arbeidsmigranten, de sleutel tot het succes van het FIFA Wereldkampioenschap 2022, profiteren hier niet van.

oktober 2022

17 oktober 2022
Heidelberg Materials: Duurzaamheid, Digitalisering, Aandeelhouderswaarde
Profundo concludeert dat Heidelberg Materials (voorheen: HeidelbergCement) slechts langzaam zijn CO2-intensieve activiteiten aanpast, terwijl het bedrijf ‘old-school’ aandeelhouderswaarde intensiveert en de ‘S’ van ESG laag op de agenda staat. Deze PowerPoint werd gepresenteerd in een webinar voor vakbonden, wereldwijd, die regelmatig onderhandelen met Heidelberg Materials. De studie werd uitgevoerd in opdracht van/ondersteund door IndustriALL Global Union Geneva, Building and Wood Workers' International (BWI) en European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW).
7 oktober 2022
Risico's in mensenrechtenschendingen in de latijns-Amerikaanse mijnbouwsector
Profundo bracht de toeleveringsketen van mineralen uit Bolivia, Peru en Colombia in kaart, inclusief producenten, handelaren, Europese kopers en financiers, hun beleid en praktijk op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), evenals de mogelijke gevolgen van markttrends op arbeidsrechten. De transitie naar duurzame energie hangt samen met een snel toenemende vraag naar een groot aantal mineralen. Deze run op mineralen gaat gepaard met hoge risico's voor mensenrechten in deze toeleveringsketens, maar vaak maakt het gebrek aan transparantie met betrekking tot mineralenstromen het moeilijk om bedrijven verantwoordelijk te houden voor hun HRDD-verantwoordelijkheden. Dit belemmert de mogelijkheden voor een rechtvaardige transitie.
10 oktober 2022
Eindevaluatie. Versterking van La Via Campesina voor Peasant Social Justice Organizing (PASO JUSTO)
Dit project is een eindevaluatie van het project 'Strengthening La Via Campesina for Peasant Action Social Justice Organising' (PASO JUSTO), van 2017 tot 2022. De evaluatie richtte zich op de rol van de IPC Facilitation Committees (FC) en de IPC International and Regional Secretariats (the Secretariats) bij het versterken van de capaciteit van kleinschalige producenten om deel te nemen aan de besluitvorming. De evaluatie was voornamelijk gebaseerd op semi-gestructureerde interviews met belangrijke informanten, waaronder leden van de IPC FC, the Secretariats, en vertegenwoordigers van de IPC-ondersteunende organisaties. De bevindingen laten een gemengd beeld zien met positieve en minder positieve resultaten.

juli 2022

6 juli 2022
Nederlandse pensioenfondsen en mensenrechtenschendingen
Voor de Eerlijke Pensioen Wijzer hebben we onderzocht en beoordeeld hoe tien Nederlandse pensioenfondsen omgaan met mensenrechtenrisico's in hun investeringsportfolio's met mijnbouwbedrijven, met behulp van de door Profundo ontwikkelde methodologie. Uit de resultaten blijkt dat alle pensioenfondsen zich committeren aan de naleving van de OESO-richtlijnen, maar dat geen van de pensioenfondsen in de praktijk adequaat handelen.

juni 2022

13 juni 2022
Wilmar’s raffinaderijen en merken lopen achter bij de implementatie van ESG-beleid
Wilmar International is een vooraanstaande leider in ESG-beleid en domineert de wereldwijde palmolieketen met een aandeel van bijna 30%. Wilmar koopt slechts 7% gecertificeerde duurzame palmolie voor zijn raffinaderijen in en het bedrijf loopt ook achter bij de duurzame inkoop voor zijn eigen consumenten-merken. Bezorgdheid over ESG-schendingen en investeerdersbeoordelingen hebben Wilmar gehinderd, ook door gebrek aan transparantie, de EU-voorstellen over ontbossing en due diligence in de toeleveringsketen zullen Wilmars investeerders schaden. Dit rapport evalueert de risico's en engagementmogelijkheden van financiers met betrekking tot Wilmar.

mei 2022

20 mei 2022
Arbeidsrechten in de Zuid-Amerikaanse rietsuiker sector
In opdracht van CNV Internationaal is dit rapport het eerste jaarverslag van het Labour Rights Observatory voor de Latijns-Amerikaanse rietsuikersector. Het presenteert de resultaten van een online-enquête onder 840 werknemers uit Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras en Guatemala, met als doel de arbeidssituatie in de sector te vatten vanuit het perspectief van de werknemers. De resultaten laten een significant verschil in perspectieven zien tussen directe werknemers en indirecte werknemers. Indirecte werknemers ontvangen bijvoorbeeld lagere lonen en ervaren slechtere arbeidsomstandigheden. Bovendien wijzen de gegevens op een lage participatie van vrouwen in de sector en minder baangaranties voor vrouwen.

april 2022

4 april 2022
Coördinatie scorekaart voor supermarkten
De vierde scorekaart voor supermarkten is gelanceerd. Dit onderzoek analyseerde het duurzaamheidsbeleid van de toonaangevende supermarkten, met name mensenrechten in hun productieketens, transparantie en verantwoording. Profundo was verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de deelnemende landen (NL, UK en Duitsland) en het controleren van alle beoordelingen op inhoud, kwaliteit en consistentie. Daarnaast hebben we ook gezorgd voor alle documentatie achter het onderzoek en een uitgebreide analyse aangeleverd die gebruikt is voor de campagnematerialen.

maart 2022

8 maart 2022
Beoordeling van het gender beleid & uitvoering van Nederlandse banken
Dit rapport beoordeelt of Nederlandse banken hun beleid en de uitvoering daarvan met betrekking tot gender hebben verbeterd, zowel in hun interne bedrijfsvoering als in hun due diligence van klanten en bedrijven waarin wordt belegd. Dit wordt vergeleken met de eerdere studie van de Eerlijke Geldwijzer die in maart 2020 werd gepubliceerd.
7 maart 2022
Nederlandse publieke investeringen in agro-ecologie
Dit rapport analyseert het Nederlandse buitenlandbeleid bevorderend of belemmerend is voor de opkomst en invoering van agro-ecologie, agro-biodiversiteit en agro-ecologische benaderingen en praktijken. Meer specifiek, hoe publieke middelen (zowel ODA als niet-ODA, onder meer via middelen zoals publiek-private partnerschappen en gemengde financieringsconstructies) worden aangewend om landbouwontwikkelingsprojecten te ondersteunen, en welk aandeel van, in welke mate en hoe, die financiering ondersteunend is van transformationele agro-ecologische benaderingen en praktijken.
8 maart 2022
De maatschappelijke impact van financiële instellingen in de agribusiness-sector in Azië
Voor Fair Finance Asia (FFA) beoordeelde Profundo het beleid van 54 Aziatische financiële instellingen die actief leningen verstrekken aan landbouwbedrijven. Uit de resultaten blijkt dat tussen januari 2016 en december 2020 geselecteerde bedrijven 22,6 miljard dollar aan leningen hebben ontvangen die toe te schrijven zijn aan hun agribusiness-activiteiten van financiële instellingen die wereldwijd actief zijn. De grootste schuldeisers komen uit Japan, Singapore en Maleisië. Bovendien wijst het rapport op de zwakke handhaving of het algehele gebrek aan beleid op het gebied van gendergelijkheid, mensenrechten, arbeidsrechten en transparantie en verantwoordingsplicht.
2 maart 2022
Ondersteuning Belgische Eerlijke Geldwijzer 2022
Het duurzaamheidsbeleid van 9 actieve banken in België is beoordeeld op thema's als klimaatverandering, mensenrechten en transparantie, op basis van de Fair Finance Guide-methode ontwikkeld door Profundo. Profundo heeft de Belgische Fair Finance Guide coalitie ondersteund bij de beoordelingen.

februari 2022

17 februari 2022
Beoordeling van het duurzaamheidsbeleid van tien pensioenfondsen
Voor de Eerlijke Pensioenwijzer heeft Profundo voor de derde keer het duurzaamheidsbeleid van de tien grootste Nederlandse pensioenfondsen onderzocht. Ondanks verbeteringen scoren de pensioenfondsen nog veel onvoldoendes. Vooral voor natuurbescherming, gendergelijkheid en dierenwelzijn schiet het beleid nog erg tekort. Wel scoren ABP en PME nu allebei een 10 voor de sector Olie en gas.

december 2021

17 december 2021
Hoe verbeter je het inkomen van kleine boeren?
Dit onderzoek heeft aanvullend bewijs verzameld over de functie, het ontwerp en de potentiële impact van door de voedingsindustrie geleide interventies die een positief effect hebben op het inkomen van kleine boeren. Deze onderbouwing zal direct bijdragen aan Better Income, IDH's Roadmap on Living Income en het Farmfit Intelligence Center.
9 december 2021
Latijns-Amerikaanse palmolie gaat gekoppeld met sociale risico's en lokale ontbossing
Dit rapport kijkt naar de ontwikkelingen op de palmoliemarkt en de daarmee bijkomende duurzaamheidsproblemen in Latijns-Amerikaanse landen. Er wordt een uitbreiding van productie voorspeld, met exportmarkten in zowel de Latijns-Amerikaanse regio als in Europa als belangrijke aanjagers. Maar ook in Latijns-Amerika, net als in Zuidoost-Azië, gaat palmolieproductie gepaard met landconflicten en bedreigt het waardevolle bosrijke ecosystemen.
7 december 2021
Palmolieproductie in de Braziliaanse Amazone ondermijnt NDPE beloften
Dit rapport laat zien hoe ook de uitbreiding van palmolieplantages in Brazilië, net als uitbreiding van de productie van soja en rundvlees, leidt tot ontbossing, branden, uitbuitende arbeidsomstandigheden en landconflicten. Het rapport laat ook zien dat veel bedrijven met NDPE-beleid (Geen Ontbossing, Geen Veenontginning, Geen Exploitatie van lokale gemeenschappen) banden hebben met palmoliehandelaren die betrokken zijn bij ontbossing in de Amazone.
9 december 2021
Nederlandse economische relaties met het WK 2022 in Qatar
Voor de Volkskrant deden we onderzoek naar de Nederlandse economische banden met het WK voetbal in 2022 in Qatar. Sinds het WK in 2010 aan Qatar werd toegewezen, heeft het kleine, autocratische land zwaar geïnvesteerd in de bouw van stadions en de uitbreiding van de infrastructuur (hotels, wegen, luchthavens, metro, water, elektriciteit, enz.). Twee miljoen arbeiders uit Aziatische en Afrikaanse landen werken aan al deze projecten, met nauwelijks arbeidsrechten, in de extreme hitte en onder onveilige omstandigheden. Sinds 2012 zijn er veel doden en zwaargewonden gemeld door vakbonden en ngo's. Toch constateren we dat zeker 38 Nederlandse bedrijven goederen en diensten leveren aan de stadions en infrastructuurprojecten in Qatar. ING financiert de Qatar National Bank in grote mate, die op haar beurt een groot deel van deze projecten financiert. Verder kopen Nederlandse pensioenfondsen staatsobligaties van Qatar, dat jaarlijks 40% van het staatsbudget investeert in stadions en infrastructuurprojecten.
8 december 2021
Nederlandse financiering van sectoren met hoog ontbossingsrisico
Profundo en Milieudefensie onderzochten de geldstromen tussen Nederlandse financiële instellingen en bedrijven die grondstoffen met een hoog risico op ontbossing verbouwen en verhandelen: palmolie, rundvlees, pulp en papier, soja, rubber, cacao en koffie. Nederland loopt binnen de EU voorop bij het financieren van deze grondstoffen. De Nederlandse banken ING, Rabobank en ABN Amro hebben tussen 2016 en 2021 voor 3,1 miljard euro aan leningen verstrekt aan bedrijven die deze grondstoffen produceren en verhandelen, waarvan tweederde in palmolie en soja. Eind 2020 belegden pensioenfondsen, verzekeraars en banken 362 miljoen euro in deze grondstoffen, waarvan driekwart in rundvlees en palmolie.
1 december 2021
Plantages en financiers van in Zwitserland gevestigde handelaren in landbouwproducten
Dit onderzoek identificeerde de financiële stromen naar 's werelds grootste handelaren in landbouwgrondstoffen, die vaak handelskantoren in Zwitserland hebben, evenals de plantages die ze over de hele wereld bezitten. Veel van deze plantages zijn gelinkt aan sociale en ecologische conflicten en controverses. Maar de Zwitserse overheid reguleert de activiteiten van deze handelaren niet, ook niet indirect, aangezien Zwitserse banken nauwelijks een rol spelen bij de financiering van deze handelaren.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND