Arbeidsrechten en gender

februari 2021

15 februari 2021
The likely impact of COVID-19 on the achievement of SDG 8
In dit onderzoek, dat in opdracht van de IAO is uitgevoerd, heeft Profundo de standpunten van vakbondsleiders wereldwijd onderzocht over de implicaties van COVID-19 voor SDG 8 en de Decent Work Agenda. De bevindingen van dit onderzoek bieden een gemengd beeld van positieve en negatieve vooruitzichten. Over het algemeen is men het erover eens dat de voortgang met betrekking tot SDG 8 al vóór de pandemie achterbleef. In deze context zal de COVID-19-pandemie volgens de respondenten het behalen van SDG 8 bemoeilijken. Tegelijkertijd zal echter meer prioriteit worden gegeven aan aspecten zoals het zorgen voor veiliger werkomgevingen en het stimuleren van het scheppen van werkgelegenheid.

december 2020

3 december 2020
Fair Insurance Guide Germany, 2e update
De Duitse Fair Finance Guide coalitie heeft voor de tweede keer het verantwoord beleggingsbeleid van de grootste Duitse verzekeraars beoordeeld, op basis van de Fair Finance Guide methodologie. Die werd ontwikkeld door Profundo, samen met de NGO's die deelnemen in het Fair Finance International (FFI) netwerk. Profundo heeft de Duitse Fair Finance Guide coalitie geadviseerd bij de beoordeling.

oktober 2020

27 oktober 2020
Eerlijke Bankwijzer, 18e update
De Eerlijke Bankwijzer is een consumententool. Steeds meer consumenten vinden het belangrijk dat hun bank maatschappelijk verantwoord investeert. Consumenten worden via de site van de Eerlijke Bankwijzer (www.eerlijkebankwijzer.nl) betrokken bij het verwezenlijken van het doel van de Eerlijke Bankwijzer. Op de website kunnen consumenten het MVO-beleid en -praktijk van de belangrijkste bankgroepen vergelijken en kunnen zij hen ook aanschrijven voor het geven van eventuele positieve of negatieve feedback.
23 oktober 2020
Women’s Rights Violations in Dutch Palm Oil Supply Chains: The Case Of Guatemala
Dit rapport van ActionAid Nederland en ActionAid Guatemala presenteert gedocumenteerde schendingen van mensenrechten in de palmolieproductie in Guatemala alsmede de verbanden die er zijn tussen deze schendingen en Nederland via de palmoliewaardeketen en de haven van Rotterdam.

mei 2020

7 mei 2020
Labour Compliance in the Cement Sector in the Middle East and North Africa
Dit onderzoek is uitgevoerd in de context van BWI's campagne over arbeidsrechten in de bouwsector in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het rapport presenteert de resultaten van veldonderzoek in drie fabrieken van de LafargeHolcim Groep in Jordanië en beoordeelt de mate waarin arbeidsstandaarden worden nageleefd.

november 2019

15 november 2019
Procter & Gamble’s Deforestation Exposure May Affect Reputation
Procter & Gamble heeft een No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) -beleid dat alle externe leveranciers dekt en heeft zich gecommitteerd aan het ontwikkelen van een traceerbare supply chain. P&G past zijn beleid inzake verantwoorde inkoop toe op het niveau van de leveranciersgroep, maar vertrouwt op tussenhandelaren om telers die zich niet gecommitteerd hebben aan dit beleid te betrekken en een schone toeleveringsketen te waarborgen. In juli 2019 heeft P&G het organisatieontwerp gewijzigd in zes Sector Business Units (SBU's). Het heeft een gedecentraliseerde verantwoordelijkheid voor supply chains in zijn nieuwe bedrijfsonderdelen.

oktober 2019

10 oktober 2019
Workers’ Rights in Supermarkets Supply Chains: New evidence on the need for action.
In het kader van Oxfam Novib’s project Behind the Barcodes zijn er nieuwe praktijkonderzoeken naar misstanden in de productieketens van thee uit Assam, India en tropisch fruit uit Brazilië gedaan. Profundo heeft links tussen supermarkten uit 6 landen en de plantages waar misstanden plaatsvonden gevonden.

juli 2019

29 juli 2019
Arbeidsrechten en mensenrechten in certificeringsnormen voor bossen
Een analyse van de mate waarin de boscertificeringssystemen FSC en PEFC zich houden aan de VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en mensenrechten, de fundamentele ILO-verdragen en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.
5 juli 2019
Europese en Amerikaanse retailers die thee, ananas en wijn verkopen
In deze studie worden de banden onderzocht tussen retailers uit Italië, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Brazilië en producenten van Assam-thee uit India, ananas uit de Filippijnen en wijn uit Piemonte en Toscane (Italië). Naast de schakels in de toeleveringsketen wordt voor deze drie grondstoffen een algemeen overzicht van de markt gegeven.

april 2019

11 april 2019
Naleving van de arbeidswetgeving bij door de IFI gefinancierde projecten in Oost-Afrika
Gebaseerd op bezoeken aan de projectlocaties, interviews met werknemers en beleidsanalyses, is de naleving van de arbeidsrechten beoordeeld bij zes bouwprojecten in Oost-Afrika, die alle door internationale financiële instellingen (IFI's) zijn gefinancierd. De volgende projecten werden beoordeeld: Base-Nyagatare Road Construction (Rwanda), Tanzania Meter Gauge Railway Line (Tanzania), T3 Julius Nyerere International Airport (Tanzania), National Urban Transport Improvement Project (Kenia) en Derba Midroc Cement Plant (Ethiopië).

maart 2019

25 maart 2019
Europese marktvraag naar cacao uit Sierra Leone, Liberia en Guinee
Dit rapport analyseert de Europese marktvraag naar cacao uit Guinee, Liberia en Sierra Leone. Het is bedoeld als input voor een CBI-project over exportbevordering van cacao uit deze landen naar Europa.
19 maart 2019
Grote infrastructuur-projecten in Noord-Amerika
Dit rapport presenteert de bevindingen van onderzoek naar lopende grote infrastructuurprojecten uitgevoerd door tien geselecteerde Europese bedrijven die actief zijn in Noord-Amerika, Ook geeft het een overzicht van komende "megaprojecten" die in de regio zullen worden uitgevoerd. Het onderzoek draagt bij aan de BWI-plannen om bouwvakkers in de Verenigde Staten en Canada te organiseren.

februari 2019

14 februari 2019
Zuid-Afrikaanse wijnen en druiven verkocht in het VK
Dit onderzoeksproject bracht de schakels in de toeleveringsketen in kaart tussen Zuid-Afrikaanse wijngaarden en wijn/tafeldruiven die in supermarkten in het VK worden verkocht. Onderzochte winkelketens zijn: Aldi, ASDA, Lidl, Morrisons, Sainsbury's, Tesco.

november 2018

28 november 2018
Workshop over naleving van de arbeidswetgeving bij door de IFI gefinancierde projecten in Oost-Afrika
Bij vijf projecten in vier Oost-Afrikaanse landen, die door internationale financiële instellingen (IFI's) worden gefinancierd, is nagegaan in hoeverre de arbeidsrechten worden nageleefd. Het doel van dit onderzoek was de arbeidsomstandigheden van de werknemers en de mate waarin de aannemers de internationale en nationale arbeidsnormen naleven, te beoordelen. De volgende projecten werden beoordeeld: Base-Nyagatare Road Construction (Rwanda), Tanzania Meter Gauge Railway Line (Tanzania), T3 Julius Nyerere International Airport (Tanzania), National Urban Transport Improvement Project (Kenia) en Derba Midroc Cement Plant (Ethiopië). Als vervolg op het onderzoek werd in Addis Abeba gedurende drie dagen een workshop gehouden om de bevindingen van het rapport te presenteren. Ook werd een workshop gehouden om een begin te maken met de werkzaamheden voor BWI inzake IFI's.
1 november 2018
Naleving van arbeidsrechten op RSPO-gecertificeerde oliepalmplantages in Indonesië
Dit rapport bevat de bevindingen van een onderzoek naar de mate waarin de arbeidsrechten worden nageleefd op RSPO-gecertificeerde palmolieplantages in Indonesië. De laatste tijd brengen veel NGO's en vakbonden schendingen van fundamentele arbeids- en mensenrechten door grote palmoliebedrijven aan het licht. Hierdoor zijn de arbeids- en leefomstandigheden van de arbeiders hoger op de agenda komen te staan van belangrijke instituten zoals de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

oktober 2018

9 oktober 2018
Nederlandse bankgroepen en ernstige schendingen van de mensenrechten in de mijnbouwsectorsector
De mijnbouwsector is een sector met een relatief hoog risico op mensenrechtenschendingen. Dit rapport geeft aan welke banken leningen hebben verstrekt aan vijf bedrijven die ernstige mensenrechtenschendingen veroorzaken of daartoe bijdragen. De geselecteerde bedrijven/cases laten een gebrek aan vooruitgang zien wat betreft het beperken van de schade en het bieden van genoegdoening aan slachtoffers.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND