Meer informatie?
Neem contact op met Arthur Rempel
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Pavel Boev
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam
 • Duurzaamheidsthema's (1233)
  • Arbeidsrechten (99)
  • Belasting (35)
  • Biodiversiteit (351)
  • Circulaire economie (20)
  • Conflict en veiligheid (141)
  • Corruptie (11)
  • Dierenwelzijn (35)
  • Gender (21)
  • Genetische modificatie (9)
  • Gezondheid (96)
  • Klimaatverandering (588)
  • Landgrabbing (253)
  • Marktregulering (78)
  • Mensenrechten (395)
  • Migratie (12)
  • MVO beleid en praktijk (385)
  • Ontbossing (333)
  • Transparantie (56)
  • Vervuiling (185)
  • Voedselzekerheid (175)
  • Waardeketens (144)
  • Water (68)
 • Sectoren & Grondstofketens (1462)
  • Banken (799)
  • Beleggers (609)
  • Beveiliging (11)
  • Bosbouw (169)
   • Hout (120)
   • Pulp & papier (111)
  • Bouw (53)
   • Vastgoed (3)
  • Chemie (37)
  • Detailhandel (39)
  • Elektronica (20)
  • Energie (438)
   • Biobrandstoffen (43)
   • Duurzame energie (32)
   • Kernenergie (25)
   • Kolencentrales (160)
   • Olie & gas (236)
   • Waterkracht (61)
  • Farmaceuten (6)
  • Kleding (13)
  • Landbouw (425)
   • Aardappel (8)
   • Banaan (5)
   • Bloemen (3)
   • Cacao (25)
   • Cassave (3)
   • Fruit (25)
   • Graan (19)
   • Groente (20)
   • Katoen (10)
   • Koffie (16)
   • Noten (3)
   • Palmolie (273)
   • Rijst (11)
   • Rubber (28)
   • Sinaasappel (2)
   • Soja (144)
   • Specerijen (1)
   • Suiker (39)
   • Tabak (4)
   • Thee (4)
   • Wijn (5)
  • Mijnbouw (281)
   • Aluminium (26)
   • Cement (8)
   • Diamant (7)
   • Goud (67)
   • IJzer & staal (28)
   • Kobalt (18)
   • Koper (64)
   • Lithium (5)
   • Lood (13)
   • Mangaan (9)
   • Natuursteen (2)
   • Nikkel (32)
   • Platina (11)
   • Steenkool (177)
   • Tantalum (7)
   • Tin (9)
   • Uranium (9)
   • Wolfraam (5)
   • Zilver (8)
   • Zink (16)
  • Recycling (16)
  • Toerisme (5)
  • Transport (57)
  • Veeteelt (120)
   • Bont & leer (5)
   • Pluimvee (54)
   • Rundvlees (70)
   • Varkens (54)
   • Zuivel (39)
  • Verzekeraars (93)
  • Visserij (44)
   • Garnalen (13)
   • Overige vis (11)
   • Pelagische vis (26)
   • Tonijn (12)
   • Zalm (5)
  • Voeding & dranken (96)
  • Wapens (111)
 • Sectoren & Grondstofketens
 • Duurzaamheidsthema's

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

 

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

november 2022

24 november 2022
Follow the Money IV
Het rapport geeft een overzicht van hoe de financiering van het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) en het Fonds voor interne veiligheid, grenzen en visa (ISF-BV) in de periode 2014-2020 buiten de Europese Unie (EU) werd gebruikt, geeft een analyse van de bepalingen voor externe uitgaven uit het AMIF 2021-2027 en het grensbeheer- en visuminstrument 2021-2027 (BMVI), en biedt belangrijke aanbevelingen voor de lidstaten en de Europese Commissie om de transparantie en de verantwoordingsplicht over het gebruik van financiering voor interne aangelegenheden ter ondersteuning van asiel en beleid inzake de externe dimensie van migratie te verbeteren. Een algemene conclusie is dat van alle AMIF- en ISF-BV-financiering slechts een klein bedrag buiten de EU is besteed. Uit de uitsplitsing blijkt echter dat een aanzienlijk deel van de Union Actions, een van de categorieën van financiering onder direct beheer, buiten de EU is uitgegeven, waarbij 61% van de AMIF-middelen en 39% van de ISF-BV in deze categorie buiten de EU zijn besteed.
15 november 2022
Financiering van fossiele brandstofbedrijven in Afrika
Het rapport identificeert 200 bedrijven die nieuwe fossiele brandstofreserves verkennen of ontwikkelen of nieuwe fossiele infrastructuur ontwikkelen, zoals terminals voor vloeibaar aardgas (LNG), pijpleidingen of gas- en kolencentrales in Afrika - en de banken en investeerders achter deze bedrijven. De resultaten laten zien dat olie-, gas- en kolenbedrijven nieuwe fossiele brandstofreserves verkennen of ontwikkelen in 48 Afrikaanse landen, 89% van de nieuwe LNG-capaciteit in Afrika is gepland voor export, en dat internationale investeerders meer dan 109 miljard dollar bezitten in bedrijven die fossiele brandstoffen in Afrika aandrijven.
10 november 2022
Training en ondersteuning voor de Fair Finance Southern Africa coalitie
Profundo heeft de Zuid-Afrikaanse Fair Finance coalitie getraind en ondersteund bij het beoordelen van de mate van duurzaamheid van het beleid van ontwikkelingsbanken die actief zijn in Zuid-Afrika, met behulp van de Fair Finance Guide (FFG)-methodologie. De training ging over de rol van Development Finance Institutions (DFI's) in de financiering van verschillende sectoren en de manier waarop ze werken; de relatie tussen DFI's en andere particuliere financiële instellingen; de mogelijkheden voor maatschappelijke organisaties om invloed uit te oefenen op de financiële sector en meer in het bijzonder op DFI's; hoe de methodologie van de Fair Finance Guide (FFG) financiële instellingen beoordeelt en kan worden gebruikt om hun duurzaamheidsbeleid en -praktijken te beïnvloeden.
10 november 2022
Global Oil & Gas Exit List 2022
GOGEL is een tool die het mogelijk maakt om systematisch te beoordelen of bedrijven in lijn met het Net Zero Emissions-scenario van het IEA. Uit de 2022 analyse blijkt dat 96% van de upstream-olie- en gasbedrijven breidt hun activiteiten nog steeds uit.
9 november 2022
GFANZ trends in beleggingen met ontbossingsrisico
Vermogensbeheerders die deel uitmaken van de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) behouden beleggingen met ontbossingsrisico's ter waarde van naar schatting $8,5 miljard. Uit de analyse blijkt dat er door de leden slechts drie procent minder investeringen zijn gedaan die het risico lopen bij te dragen aan het kappen van 's werelds klimaatkritieke bossen. Vermogensbeheergiganten BlackRock, Vanguard, State Street, Deutsche Bank en ABP lijken allemaal hun gerapporteerde blootstelling aan 'ontbossingsrisico'-beleggingen tussen september 2021 en september 2022 te hebben verhoogd.
4 november 2022
Royal Bank of Canada’s financiering van fossiele energie
Uit financieel onderzoek van Profundo voor klimaatbeschermingsgroep Stand.earth blijkt dat de Royal Bank of Canada (RBC) $9,2 miljard heeft toegezegd aan fossiele brandstoffen sinds ze in oktober 2021 toetrad tot de Net-Zero Banking Alliance en haalde in de eerste drie kwartalen van 2022 meer dan $7 miljard aan financiering op. Dit omvat meer dan $16 miljard aan extreme fossiele brandstoffen zoals teerzand, fracking en steenkool.
22 november 2022
Banking on thin ice
Dit rapport geeft een overzicht van de financiële relaties van 10 grote Scandinavische banken en de fossiele brandstofindustrie, even als het beleid dat de banken hebben om hun banden met de industrie te reguleren.
14 november 2022
Eerlijke Geldwijzer Brazilië 2022
Het duurzaamheidsbeleid van de 8 grootste banken die actief zijn in Brazilië zijn beoordeeld op thema's als klimaatverandering, mensenrechten en transparantie, op basis van de door Profundo ontwikkelde Fair Finance Guide-methode. Profundo heeft de coalitie van de Braziliaanse Fair Finance Guide ondersteund bij de beoordelingen. De beoordeling laat een algemene verbetering van de resultaten zien: alle beoordeelde banken hadden een cijferverhoging. De gemiddelde score van 38% en minimaal 31% is echter laag in vergelijking met banken in andere landen.
9 november 2022
Traceerbaarheid in Braziliaanse vee- en sojatoeleveringsketens
Dit rapport bespreekt de traceerbaarheidseis van de nieuwe EU regulatie inzake ontbossingsvrije producten en de haalbaarheid van de implementatie ervan bij rundvee en sojatoeleveringsketens in Brazilië. Traceerbaarheid is cruciaal om ervoor te zorgen dat de productie van goederen niet is gekoppeld aan ontbossing of schade aan het bos.
7 november 2022
Financiering van bouw- en hotelondernemingen in Qatar (WK Voetbal 2022)
Bijna de helft (47%) van de financiering van de bouw- en hotelondernemingen die actief zijn in Qatar wordt verstrekt door Europese banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Er zijn miljarden dollars uitgegeven aan de bouw van stadions, infrastructuur en hotels, en er worden miljoenenwinsten gemaakt door de betrokken bedrijven. Maar de arbeidsmigranten, de sleutel tot het succes van het FIFA Wereldkampioenschap 2022, profiteren hier niet van.
1 november 2022
Nederlandse Eerlijke Verzekeringswijzer, 7e update
Dit is de zevende update van de beleidsevaluatie van de Nederlandse Eerlijke Verzekeringswijzer. In dit rapport is het beleid van zestien verzekeringsgroepen in Nederland ten aanzien van o.a. klimaatverandering, gezondheid, natuur, mensenrechten en dierenwelzijn geanalyseerd en van een score voorzien.

oktober 2022

25 oktober 2022
Gefinancierde emissies van de Nederlandse financiële sector
Profundo onderzocht de gefinancierde emissies van de drie grootste Nederlandse banken en de beleggingsportfolio's van vijf Nederlandse verzekeraars en acht pensioenfondsen. 13 Nederlandse financiële instellingen zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van 244 miljoen ton CO2, bijna anderhalf keer de jaarlijkse binnenlandse uitstoot van Nederland. Banken komen het slechtst uit het onderzoek, ING, ABN AMRO en Rabobank zijn verantwoordelijk voor 60% van deze uitstoot.
18 oktober 2022
Forests & Finance database update 2022
De Forests & Finance coalitie lanceerde de 2022 update van de database over wereldwijde geldstromen naar grondstoffen met een risico op ontbossing. Daarnaast is een rapport gepubliceerd met bijgewerkte beleidsbeoordelingen van de 200 belangrijkste banken en investeerders in wereldwijde grondstoffen met een ontbossingsrisico in tropische bosgebieden. Sinds de ondertekening van de overeenkomst van Parijs hebben banken 267 miljard dollar in zulke bedrijven geïnvesteerd en in september 2022 hadden beleggers 40 miljard dollar aan obligaties en aandelen in grondstoffen met ontbossingsrisico. Bovendien heeft bijna geen enkele grote bank of investeerder voldoende duurzaamheidsbeleid.
14 oktober 2022
Vaca Muerta Basin: An Oil & Gas Trap
Alle verborgen kosten samen van Vaca Muerta in Argentinië, een van 's werelds grootste frackingsites voor olie en schaliegas, zou meer dan 5,6 biljoen dollar kunnen kosten voor de mondiale samenleving, wat 13 keer de huidige staatsschuld van Argentinië van 420 miljard dollar vertegenwoordigt. In opdracht van 350.org onderzocht Profundo het narratief dat Vaca Muerta nodig zou zijn om de economische crisis in Argentinië te boven te komen. Verder benadrukt het rapport de rol van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds bij de uitbreiding van Vaca Muerta. Vaca Muerta in Argentinië is een van 's werelds grootste frackingsites voor olie en schaliegas. De klimaatbeweging in Argentinië en wereldwijd vecht er al vele jaren tegen, waarbij lokale en globale impact op het milieu worden benadrukt.
7 oktober 2022
Risico's in mensenrechtenschendingen in de latijns-Amerikaanse mijnbouwsector
Profundo bracht de toeleveringsketen van mineralen uit Bolivia, Peru en Colombia in kaart, inclusief producenten, handelaren, Europese kopers en financiers, hun beleid en praktijk op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), evenals de mogelijke gevolgen van markttrends op arbeidsrechten. De transitie naar duurzame energie hangt samen met een snel toenemende vraag naar een groot aantal mineralen. Deze run op mineralen gaat gepaard met hoge risico's voor mensenrechten in deze toeleveringsketens, maar vaak maakt het gebrek aan transparantie met betrekking tot mineralenstromen het moeilijk om bedrijven verantwoordelijk te houden voor hun HRDD-verantwoordelijkheden. Dit belemmert de mogelijkheden voor een rechtvaardige transitie.
6 oktober 2022
Global Coal Exit List 2022
De 2022-update van de "Global Coal Exit List" (GCEL) is gepubliceerd. De GCEL biedt data over meer dan 1.000 bedrijven en meer dan 1.800 dochterondernemingen die actief zijn in de toeleveringsketen van thermische kolen. Profundo leverde de financiële data. Uit analyse blijkt dat 46% van de bedrijven op de GCEL nog steeds nieuwe steenkoolactiva ontwikkelen en dat nog geen 3% van de GCEL-bedrijven tijdige exitdata voor kolen heeft aangekondigd.
24 oktober 2022
Financial Materiality in Latin American Soy and Beef Supply
Deze analyse berekent de winst die tien bedrijven genereren op hun positie in de toeleveringsketen van Latijns-Amerikaanse soja en rundvlees. Deze grondstoffen lopen een hoog risico om in verband te worden gebracht met ontbossing. De analyse kan helpen om de risico's van ontbossing beter in te schatten in de context van zeer beperkte openbaarmaking van gegevens. Het onderzoek werd gefinancierd door The Finance Hub, die door de Gordon and Betty Moore Foundation werd opgericht om duurzame financiering te bevorderen.
17 oktober 2022
Heidelberg Materials: Duurzaamheid, Digitalisering, Aandeelhouderswaarde
Profundo concludeert dat Heidelberg Materials (voorheen: HeidelbergCement) slechts langzaam zijn CO2-intensieve activiteiten aanpast, terwijl het bedrijf ‘old-school’ aandeelhouderswaarde intensiveert en de ‘S’ van ESG laag op de agenda staat. Deze PowerPoint werd gepresenteerd in een webinar voor vakbonden, wereldwijd, die regelmatig onderhandelen met Heidelberg Materials. De studie werd uitgevoerd in opdracht van/ondersteund door IndustriALL Global Union Geneva, Building and Wood Workers' International (BWI) en European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW).
10 oktober 2022
Eindevaluatie. Versterking van La Via Campesina voor Peasant Social Justice Organizing (PASO JUSTO)
Dit project is een eindevaluatie van het project 'Strengthening La Via Campesina for Peasant Action Social Justice Organising' (PASO JUSTO), van 2017 tot 2022. De evaluatie richtte zich op de rol van de IPC Facilitation Committees (FC) en de IPC International and Regional Secretariats (the Secretariats) bij het versterken van de capaciteit van kleinschalige producenten om deel te nemen aan de besluitvorming. De evaluatie was voornamelijk gebaseerd op semi-gestructureerde interviews met belangrijke informanten, waaronder leden van de IPC FC, the Secretariats, en vertegenwoordigers van de IPC-ondersteunende organisaties. De bevindingen laten een gemengd beeld zien met positieve en minder positieve resultaten.
6 oktober 2022
Investeringen door verzekeraars in bont en exotisch leer
Dit rapport, in opdracht van de Eerlijke Verzekeringswijzer in samenwerking met Bont voor Dieren, analyseert investeringen in vier grote modehuizen gedaan door acht in Nederland actieve verzekeringsmaatschappijen. Het onderzoek is een update van een onderzoek uit 2016 over hetzelfde onderwerp. Uit het onderzoek blijkt dat, met uitzondering van CZ, alle verzekeraars die in dit onderzoek zijn betrokken, hebben geïnvesteerd in minimaal één van de vier geselecteerde modehuizen. Samen investeerden ze €1,3 miljard in modehuizen die exotische leer en bont gebruiken voor kleding, tassen en schoenen. Dit ondanks het voortdurende gebruik van bont en exotisch leer door deze modehuizen, en ondanks het ontbreken van transparantie, en een uitgebreid inkoop- of dierenwelzijnsbeleid.
4 oktober 2022
Energiegemeenschappen in de EU
Dit rapport biedt een overzicht van de financieringsinstrumenten en -mechanismen die momenteel beschikbaar zijn voor energie communities in de EU. Aan de hand van voorbeelden wordt er gekeken naar de verschillende kansen en belemmeringen waarmee energie communities tegen aan lopen bij het verkrijgen van toegang tot particuliere of openbare fondsen. Energie communities hebben specifieke steun nodig om toegang te krijgen tot de fondsen die ze nodig hebben om hun project van de grond te krijgen. De gepresenteerde aanbevelingen zullen lokale, nationale en EU-leiders in staat stellen toegang te verlenen tot financieringsmechanismen en het uiteindelijk minder moeilijk maken voor energie communities om een integraal onderdeel van de energietransitie te worden.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND