Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Patricia Enriquez
Meer informatie?
Neem contact op met Pavel Boev
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam
 • Duurzaamheidsthema's (1256)
  • Arbeidsrechten (102)
  • Belasting (35)
  • Biodiversiteit (354)
  • Circulaire economie (20)
  • Conflict en veiligheid (145)
  • Corruptie (11)
  • Dierenwelzijn (39)
  • Gender (25)
  • Genetische modificatie (9)
  • Gezondheid (98)
  • Klimaatverandering (607)
  • Landgrabbing (253)
  • Marktregulering (77)
  • Mensenrechten (406)
  • Migratie (13)
  • MVO beleid en praktijk (400)
  • Ontbossing (339)
  • Transparantie (64)
  • Vervuiling (197)
  • Voedselzekerheid (175)
  • Waardeketens (146)
  • Water (69)
 • Sectoren & Grondstofketens (1483)
  • Banken (813)
  • Beleggers (623)
  • Beveiliging (11)
  • Bosbouw (170)
   • Hout (121)
   • Pulp & papier (111)
  • Bouw (53)
   • Vastgoed (3)
  • Chemie (37)
  • Detailhandel (37)
  • Elektronica (21)
  • Energie (450)
   • Biobrandstoffen (43)
   • Duurzame energie (38)
   • Kernenergie (25)
   • Kolencentrales (164)
   • Olie & gas (246)
   • Waterkracht (61)
  • Farmaceuten (6)
  • Kleding (14)
  • Landbouw (425)
   • Aardappel (8)
   • Banaan (5)
   • Bloemen (3)
   • Cacao (25)
   • Cassave (3)
   • Fruit (25)
   • Graan (19)
   • Groente (20)
   • Katoen (10)
   • Koffie (16)
   • Noten (3)
   • Palmolie (273)
   • Rijst (11)
   • Rubber (28)
   • Sinaasappel (2)
   • Soja (145)
   • Specerijen (1)
   • Suiker (39)
   • Tabak (4)
   • Thee (4)
   • Wijn (5)
  • Mijnbouw (291)
   • Aluminium (26)
   • Cement (8)
   • Diamant (7)
   • Goud (68)
   • IJzer & staal (29)
   • Kobalt (20)
   • Koper (65)
   • Lithium (6)
   • Lood (13)
   • Mangaan (10)
   • Natuursteen (2)
   • Nikkel (34)
   • Platina (11)
   • Steenkool (183)
   • Tantalum (7)
   • Tin (9)
   • Uranium (9)
   • Wolfraam (5)
   • Zilver (9)
   • Zink (16)
  • Recycling (17)
  • Toerisme (6)
  • Transport (57)
  • Veeteelt (125)
   • Bont & leer (5)
   • Pluimvee (55)
   • Rundvlees (75)
   • Varkens (55)
   • Zuivel (40)
  • Verzekeraars (98)
  • Visserij (43)
   • Garnalen (11)
   • Overige vis (12)
   • Pelagische vis (26)
   • Tonijn (12)
   • Zalm (5)
  • Voeding & dranken (97)
  • Wapens (112)
 • Sectoren & Grondstofketens
 • Duurzaamheidsthema's

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

 

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

maart 2023

23 maart 2023
Ondersteuning Duitse Eerlijke Geldwijzer 2023
Het duurzaamheidsbeleid van 19 in Duitsland actieve banken is voor de zesde keer beoordeeld op thema's als klimaatverandering, mensenrechten en transparantie, op basis van de Fair Finance Guide-methode. Deze methode werd ontwikkeld door Profundo, samen met de NGO’s die deelnemen in het Fair Finance International netwerk. Profundo heeft de Duitse Fair Finance Guide coalitie ondersteund bij de beoordelingen. Uit de resultaten blijkt dat veel banken hun duurzaamheidsbeleid wel verbeteren, maar vaak zwakke of onvoldoende richtlijnen hebben om klimaatverandering tegen te gaan.
16 maart 2023
Gender en Plastic
Om het gender programma voor het Plastic Waste Free Islands-project van de IUCN te ondersteunen, onderzocht Profundo de belangrijkste mensenrechtenkwesties die voortkomen uit plasticvervuiling in de sectoren toerisme, visserij en afvalbeheer door een genderlens, op eilanden in het Caribisch gebied en in de Grote Oceaan. De studie omvat een sociaal-economische en sociaal-culturele analyse van de gendergerelateerde machtsdynamiek, kansen en beperkingen in de context van plasticvervuiling in de bestudeerde sectoren.
20 maart 2023
Klimaatplannen Nederlandse financiële instellingen
De klimaatplannen van grote Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen als ING, Nationale Nederlanden en PFZW zijn nog steeds onvoldoende en ontoereikend om de doelstelling van maximaal 1,5°C opwarming van de aarde te halen. Dit rapport presenteert de resultaten van een beoordeling van de kwaliteit van de klimaatactieplannen die tien Nederlandse financiële instellingen hebben gepubliceerd ter uitvoering van het in 2019 ondertekende Klimaatcommitment voor de Financiële Sector. Geen van de onderzochte financiële instellingen behaalde een voldoende. Gemiddeld kregen de tien financiële instellingen een totaalscore van 4,5 op 10 voor hun klimaatactieplannen. Pensioenfonds ABP kreeg de hoogste score met 5,3 punten, terwijl verzekeraar NN Group de laagste score kreeg met 3,3 punten.
8 maart 2023
Bondgenoten voor eerlijke waardeketens en voedselsystemen
Dit project bestond uit het in kaart brengen van bondgenoten om inzicht te krijgen in het werk van andere belanghebbenden die actief zijn op het gebied van voedselsystemen, inclusief hun macht, belangen, onderlinge verhoudingen en verschillen. Het in kaart brengen van bondgenoten is bedoeld als basis voor het ontwerp en de strategie van de nieuwe campagne van Oxfam Novib. Bovendien stelt het Oxfam Novib's Fair Value Chains and Food Systems-team in staat om te begrijpen of het werk van andere belanghebbenden op het gebied van voedselsystemen aansluit bij de visie van Oxfam en of er ruimte is voor het aangaan van strategische partnerschappen.

februari 2023

21 februari 2023
Eerlijke Geldwijzer Methodologie 2023
De methodologie van de Fair Finance Guide is door Profundo, in samenwerking met Fair Finance-coalities wereldwijd, geüpdatet om de nieuwste standaarden en ontwikkelingen op het gebied van duurzame financiering te dekken. Deze zevende update bevat o.a. nieuwe elementen over gender en diepzeemijnbouw. De methodologie wordt gebruikt door Fair Finance-coalities om het verantwoorde krediet- en investeringsbeleid van financiële instellingen te beoordelen.
2 februari 2023
ICBC's (China) investeringen in hernieuwbare energie
Het rapport gaat over de trends in de financiering van fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie door de grootste bank van China en de grootste multinationale bank ter wereld - de Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Het onderzoek plaatst deze trends ook binnen het bredere beeld van trends in hernieuwbare energie en financiering van fossiele brandstoffen door andere financiële instellingen. Driekwart (53 miljard dollar) van de energiefinanciering van ICBC ging naar fossiele brandstoffen en een kwart (17 miljard dollar) naar hernieuwbare energie. In de afgelopen 3-4 jaar heeft ICBC haar krediet aan fossiele brandstoffen aan de geselecteerde energiebedrijven verhoogd, terwijl krediet aan hernieuwbare energie stabiel lijkt te zijn of afneemt.
1 februari 2023
Trainingen over een duurzame finaciele sector in het VK
Profundo faciliteerde samen met Fair Finance International online trainingen voor CSO's en NGO's die actief zijn in het VK (zoals World Animal Protection, Oxfam GB, ActionAid) over hoe ze de financiële sector kunnen beïnvloeden. De doelstellingen van deze trainingen waren om de deelnemers te ondersteunen bij het vergroten van hun kennis over de relatie tussen de financiële sector en impact op milieu en samenleving, de verschillende soorten financiële instellingen die actief zijn in het VK en de manier waarop ze werken. Daarnaast bespraken we hoe NGO's de hefboomwerking van financiële instellingen kunnen gebruiken om bedrijven te beïnvloeden en hoe de Fair Finance Guide methodologie kan worden gebruikt om het beleid en de implementatie daarvan van financiële instellingen te beïnvloeden.
14 februari 2023
Plastic waste makers index 2023
De productie van plastic is in 2021 toegenomen ten opzichte van 2019 ( tot 39 miljoen ton in 2021). Profundo heeft bijgedragen aan het verzamelen van de eigendomsgegevens van de verschillende plasticproducenten en de analyse van de inkomsten van polymeren bestemd voor plastic afval voor eenmalig gebruik.
2 februari 2023
Energiegemeenschappen in Europa
Dit rapport onderzocht in hoeverre energiegemeenschappen momenteel voldoen aan hun verplichtingen ten aanzien van consumentenrechten en -bescherming, en ten aanzien van energiearme en kwetsbare consumenten. Door middel van onderzoek met behulp van secundaire bronnen online, antwoorden op een enquête die in september-oktober 2022 is verspreid en interviews met informanten, vat dit rapport de belangrijkste risico's samen met betrekking tot het naleven van consumentenverplichtingen van energiegemeenschappen, evenals de voordelen die dit met zich mee kan brengen.

januari 2023

31 januari 2023
Financiering van de Rabobank in de industriële veehouderij
Uit onderzoek blijkt dat de Rabobank, een van de grootste Nederlandse banken, miljoenen investeert in de milieubelastende industriële veehouderijsector. Uit het onderzoek blijkt dat de Rabobank tussen 2015 en 2021 uitgebreide financiële diensten verleende aan de vijf grootste vlees- en zuivelbedrijven (JBS, Marfrig, Tyson Foods, Dairy Farmers of America en Fonterra), waaronder in totaal$ 1,9 miljard aan leningen, het onderschrijven van $1,2 miljard aan obligatie-uitgiften en het verstrekken van doorlopende kredietfaciliteiten.
19 januari 2023
Duurzaamheidsbeleid Noorse banken
Het duurzaamheidsbeleid van de grootste banken actief in Noorwegen is beoordeeld en gerangschikt op thema's als klimaatverandering, mensenrechten en transparantie, gebaseerd op de door Profundo ontwikkelde Fair Finance Guide-methode. Profundo heeft de Noorse Fair Finance Guide-coalitie bij de beoordelingen ondersteund. Uit de beoordeling blijkt dat Noorse banken hoog scoren op hun beleid, maar slechter op de uitvoering en het in praktijk brengen ervan.
17 januari 2023
Initiatieven van merken in de kleding en elektronica industrie in Azië tijdens Covid-19
Dit rapport geeft een algemeen beeld van de gevolgen van de Covid-19 pandemie op elektronica- en kledingarbeiders in Azië, de implementatie en beperkingen van initiatieven van merken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en onderzoekt hoe werknemers en maatschappelijke organisaties in staat kunnen worden gesteld merken verantwoordelijk te houden.
24 januari 2023
Energiefinanciering van banken
Slechts 7% van de financiering van energiebedrijven wereldwijd ging tussen 2016 en 2022 naar hernieuwbare energiebronnen. Citi en JP Morgan Chase pompten elk het meest in energiebedrijven, maar slechts 2% ging naar hernieuwbare energiebronnen, slechts 2% van Barclays' financiering van de onderzochte energiebedrijven ging naar hernieuwbare energie. Royal Bank of Canada heeft slechts 1%, Mizuho 4%, HSBC 5% en BNP Paribas 7%. Uit financieel onderzoek van Profundo voor Sierra Club, Fair Finance International, BankTrack en Rainforest Action Network blijkt dat banken die lid zijn van GFANZ gemiddeld genomen minder financiering verstrekken voor hernieuwbare energie dan banken die geen lid zijn van de alliantie.
17 januari 2023
GFANZ financiert uitbreiding van fossiele brandstoffen
Ook na het aansluiten bij de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), zijn financiële instellingen, waaronder HSBC en LGIM, honderden miljarden dollars blijven steken in de bedrijven die fossiele brandstoffen ontwikkelen, volgens een nieuw rapport. Financieel onderzoek is uitgevoerd door Profundo.
11 januari 2023
Cross-commodity NDPE beleid in de toeleveringsketen van palmolie
Dit rapport analyseert de status van cross-commodity NDPE beleid en implementatie in elke fase van de toeleveringsketen van palmolie, inclusief van financiële instellingen en hun invloed voor implementatie van beleid en het rapport laat zien waar de belangrijkste uitdagingen liggen.

december 2022

21 december 2022
Geldstromen naar DEME (Belgie) in diepzeemijnbouw
Profundo onderzocht de geldstromen naar DEME, een Belgisch bedrijf dat via haar dochteronderneming Global Sea Mineral Resources (GSR), haar eerste stappen zet naar diepzeemijnbouw. Deze mineralen uit de diepzee spelen een grote rol in de huidige aanpak van de klimaattransitie, maar heeft ook potentieel grote gevolgen voor mens en milieu. Onder andere BNP Paribas en de Nationale Bank van België (NBB) zijn aandeelhouders van DEME. Daarnaast gaven KBC, ING, Belfius en BNP Paribas leningen aan DEME, maar hierover zijn de banken en het bedrijf weinig transparant.
15 december 2022
Syngenta's IPO: hoog beleggingsrisico
Het onderzoek laat zien hoe de effecten van pesticiden op de gezondheid van de mens en het milieu risico's vormen voor het bedrijf Syngenta, en dus voor potentiële investeerders en kredietverstrekkers. Dit omvat klimaatrisico's die van invloed kunnen zijn op de ondoorzichtige kunstmestactiviteiten. Bovendien ontbreekt transparantie over Syngenta's grote mestdistributiebedrijf, terwijl deze activiteit een enorme CO2-bom zou kunnen zijn. In totaal komen de financiële risico's in een laag risico/hoog risico bereik uit op USD 28 tot 155 miljard. Dit is materieel versus de beoogde marktkapitalisatie van USD 45 miljard.
9 december 2022
EU-fondsen voor migratie en asiel voor derde landen
Deze studie, in opdracht van de afdeling Beleid rechten van de burger en constitutionele zaken van het Europees Parlement op verzoek van de LIBE-commissie, geeft een overzicht van de EU-financiering voor asiel en migratie in derde landen. Het onderzocht financiering uit zowel de fondsen voor justitie en binnenlandse zaken als de fondsen voor externe actiefondsen, die de financieringsperioden van het vorige Multiannual Financial Framework (MFF) (2014-2020) en het huidige MFF (2021-2027) bestrijken. De studie probeert goede praktijken op het gebied van EU-financiering te identificeren, met casestudies over Afghanistan en Niger. Het stelt een reeks aanbevelingen voor om de doeltreffendheid, efficiëntie, samenhang en transparantie van EU-financiering te verbeteren.
6 december 2022
Financiering van een eerlijke en duurzame energietransitie in Azie
Centraal-Azië was gezamelijk afhankelijk van fossiele brandstoffen om in maar liefst 97% van hun primaire energiebehoefte te voorzien. De studie benadrukt dat financiële instellingen verantwoordelijk zijn voor het bijdragen aan de afhankelijkheid van Azië aan fossiele brandstoffen. Hernieuwbare energie vertegenwoordigt gemiddeld slechts 14% van de energiefinanciering van Aziatische banken in de afgelopen zes jaar, zonder een waarneembare opwaartse trend. De studie brengt eerst de financiële stromen in kaart die zijn gericht om de productie van hernieuwbare energie in Azië te ondersteunen, en duikt vervolgens in dertien landen als casestudie om sociale, politieke, juridische, geografische, technische en wetgevende complexiteit te beoordelen, met de nadruk op klimaatbeleid, energiemarktbeleid en regelgeving , energie-infrastructuur, regelgeving voor de financiële sector, beleid en praktijk van financiële instellingen en sociaal beleid. Op basis van de bevindingen van het onderzoek zijn aanbevelingen geformuleerd voor overheden, bedrijven, financiële toezichthouders en financiële instellingen, allemaal belangrijke actoren bij het versnellen van de rechtvaardige energietransitie in Azië.
20 december 2022
Bedrijfsstructuur, financiering, en aan Rusland gelieerde entiteiten van Wintershall (Duitsland)
Dit onderzoek bracht de bedrijfsstructuur van Wintershall, de grootste olie- en gas speler in Duitsland, in kaart om de dochterondernemingen en joint ventures die zaken doen in of banden hebben met Rusland aan het licht te brengen. De focus lag op Russische entiteiten, maar ook op financiële instellingen uit Europa en andere regio's – inclusief externe bankfinanciering en interne intercompany-leningen, obligaties en aandeleninvesteringen tussen januari 2019 en juni 2022. De belangrijkste investeerders in Wintershall Dea-obligaties zijn Pension Fund Global (Noorwegen), Crédit Agricole (Frankrijk), Morgan Stanley (Verenigde Staten), BNP Paribas (Frankrijk) en BlackRock (United States).
15 december 2022
PAX
Kernwapenproducenten en hun financiers
Het rapport laat zien hoe 306 financiële instellingen meer dan 746 miljard dollar beschikbaar hebben gesteld aan 24 bedrijven die significant betrokken zijn bij het onderhoud en de modernisering van de kernwapenarsenalen van China, Frankrijk, India, de Russische Federatie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
7 december 2022
Energiebedrijf Karpowership stakeholderanalyse
Het onderzoek onthult dat een syndicaat van vier banken uit de hele wereld – Standard Chartered (Verenigd Koninkrijk), Investec Group (Zuid-Afrika), Isbank (Turkije) en MCB Group (Mauritius) – een lening van US$ 140 miljoen heeft verstrekt aan het Turkse energiebedrijf Karpowership, in maart 2020. Deze lening was bedoeld voor het Karpowership South Africa project. Uit het rapport blijkt dat de leningen zijn verstrekt voor ‘algemene bedrijfsdoeleinden’ en in maart 2025 aflopen.
5 december 2022
DBIO 2022: financiële stromen naar illegale Israëlische nederzettingen
Tussen januari 2019 en augustus 2022 hadden 725 Europese financiële instellingen financiële relaties met 50 bedrijven die actief betrokken zijn bij Israëlische nederzettingen. Tijdens de geanalyseerde periode werd USD 171,4 miljard verstrekt in de vorm van leningen. Vanaf augustus 2022 hadden Europese beleggers ook USD 115,5 miljard aan aandelen en obligaties in deze bedrijven. De coalitie "Don't Buy into Occupation" (DBIO) is een gezamenlijk project van 24 Palestijnse, regionale en Europese organisaties in België, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De coalitie heeft het doel de financiële relaties tussen zakelijke ondernemingen die betrokken zijn bij de illegale Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en Europese financiële instellingen te onderzoeken en onder de aandacht te brengen.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND