Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam
 • Duurzaamheidsthema's (1196)
  • Arbeidsrechten (92)
  • Belasting (35)
  • Biodiversiteit (344)
  • Circulaire economie (20)
  • Conflict en veiligheid (140)
  • Corruptie (11)
  • Dierenwelzijn (32)
  • Gender (18)
  • Genetische modificatie (9)
  • Gezondheid (91)
  • Klimaatverandering (563)
  • Landgrabbing (252)
  • Marktregulering (75)
  • Mensenrechten (377)
  • Migratie (11)
  • MVO beleid en praktijk (366)
  • Ontbossing (324)
  • Transparantie (47)
  • Vervuiling (179)
  • Voedselzekerheid (174)
  • Waardeketens (136)
  • Water (68)
 • Sectoren & Grondstofketens (1427)
  • Banken (786)
  • Beleggers (597)
  • Beveiliging (11)
  • Bosbouw (169)
   • Hout (120)
   • Pulp & papier (110)
  • Bouw (52)
   • Vastgoed (2)
  • Chemie (37)
  • Detailhandel (39)
  • Elektronica (20)
  • Energie (424)
   • Biobrandstoffen (43)
   • Duurzame energie (30)
   • Kernenergie (25)
   • Kolencentrales (154)
   • Olie & gas (226)
   • Waterkracht (61)
  • Farmaceuten (6)
  • Kleding (13)
  • Landbouw (416)
   • Aardappel (7)
   • Banaan (5)
   • Bloemen (3)
   • Cacao (24)
   • Cassave (2)
   • Fruit (24)
   • Graan (18)
   • Groente (19)
   • Katoen (10)
   • Koffie (15)
   • Noten (3)
   • Palmolie (270)
   • Rijst (11)
   • Rubber (27)
   • Sinaasappel (2)
   • Soja (140)
   • Specerijen (1)
   • Suiker (38)
   • Tabak (4)
   • Thee (3)
   • Wijn (4)
  • Mijnbouw (271)
   • Aluminium (26)
   • Cement (6)
   • Diamant (7)
   • Goud (67)
   • IJzer & staal (27)
   • Kobalt (16)
   • Koper (63)
   • Lithium (4)
   • Lood (12)
   • Mangaan (9)
   • Natuursteen (2)
   • Nikkel (32)
   • Platina (11)
   • Steenkool (168)
   • Tantalum (7)
   • Tin (9)
   • Uranium (9)
   • Wolfraam (5)
   • Zilver (8)
   • Zink (15)
  • Recycling (16)
  • Toerisme (4)
  • Transport (56)
  • Veeteelt (118)
   • Bont & leer (5)
   • Pluimvee (53)
   • Rundvlees (68)
   • Varkens (53)
   • Zuivel (39)
  • Verzekeraars (86)
  • Visserij (44)
   • Garnalen (13)
   • Overige vis (11)
   • Pelagische vis (26)
   • Tonijn (12)
   • Zalm (5)
  • Voeding & dranken (94)
  • Wapens (111)
 • Sectoren & Grondstofketens
 • Duurzaamheidsthema's

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

 

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

mei 2022

3 mei 2022
Nederlandse soja-import uit Brazilië
Nederland is de grootste importeur van soja in de EU, 60% van de Nederlandse soja-import komt uit Brazilië, een deel daarvan wordt weer uitgevoerd naar andere landen in de EU. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt ook dat meer dan 85% hiervan als veevoer wordt gebruikt. Het rapport in opdracht van Greenpeace geeft een overzicht van data over sojatransporten naar Nederland, bestemmingen van Nederlandse soja-import uit Brazilië, landgebruik en de mogelijke ontbossing die samenhangt met de sojaproductie in Brazilië.

april 2022

28 april 2022
European Big Oil: Grote aansprakelijkheid in kosten voor koolstofemissies, vervuiling en gezondheidszorg
Voor Transport & Environment heeft Profundo de winsten gekwantificeerd van de vijf Big Oil-bedrijven (BP, Eni, Repsol, Shell en TotalEnergies) en hun onbetaalde kosten voor de impact op het milieu en de gezondheid sinds 1993. Hun activiteiten hebben geleid tot hoge maatschappelijke kosten door vervuiling, verslechtering van de volksgezondheid en koolstofemissies, geschat op €13 biljoen. Ze hebben slechts 5% van deze schade aan vennootschapsbelasting terugbetaald.
20 april 2022
Vermogensbeheerders financieren klimaatchaos, scorekaart 2022
Uit nieuw onderzoek blijkt dat de grootste vermogensbeheerders nog steeds geen passende maatregelen hebben genomen tegen de uitbreiding van fossiele brandstoffen. De nieuwe scorekaart over vermogensbeheerders, fossiele brandstoffen en klimaatverandering is gepubliceerd door Reclaim finance, Re:common, The sunrise project, Urgewald, waaraan Profundo heeft meegewerkt. De 30 grootste vermogensbeheerders met hoofdkantoor in Europa en de VS en hun beleggingspraktijken met betrekking tot klimaatverandering, gericht op de sector fossiele brandstoffen, werden geanalyseerd. Hieruit blijkt dat vermogensbeheerders nog steeds investeren in bedrijven met uitbreidingsplannen in fossiele energie en dat de meeste geen beleid hebben dat investeringen in fossiele brandstoffen beperkt. Het wordt aanbevolen dat ze streng beleid aannemen om de uitbreiding van fossiele energie tegen te gaan zodat de doelstelling van Parijs gehaald kunnen worden.
4 april 2022
Financiering van Russisch olie & gas
Poetin financiert de oorlog in Oekraïne met de miljarden Amerikaanse dollars en euro's die bedrijven hebben uitgegeven aan de invoer van Russische kolen, olie, gas en nucleaire brandstof in de Europese Unie. Uit deze studie blijkt dat in 2021 de EU € 99 miljard heeft uitgegeven aan de invoer van Russische energie. Profundo zorgde voor een update van financiële gegevens in GCEL en GOGEL, specifiek voor olie- en gasbedrijven die actief zijn in Rusland.
22 april 2022
Kolen- en gas sector in Tsjechië
In opdracht van Re:Common deed Profundo onderzoek naar Assicurazioni Generali (Italiaanse verzekeringsmaatschappij) en haar betrokkenheid bij de kolen-naar-gassector in Tsjechië. We ontdekten dat Generali nog steeds 368 miljoen dollar in de kolensector investeert. Re:Common blijft Italiaanse financiële instellingen echter onder druk zetten om financiering weg te halen uit fossiele brandstoffen.
12 april 2022
Financiering van mijnbouwbedrijven
Forests & Finance heeft een nieuwe voorlopige dataset gelanceerd die de financiering van mijnbouwbedrijven beoordeelt. Industriële mijnbouwactiviteiten hebben grote impact op het milieu en op sociaal gebied. Deze studie onderzocht bedrijven die een impact kunnen hebben op tropische bossen en de gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn in Zuidoost-Azië, Centraal- en West-Afrika en delen van Zuid-Amerika. Profundo heeft bijgedragen aan het onderzoek achter de dataset.
4 april 2022
Coördinatie scorekaart voor supermarkten
De vierde scorekaart voor supermarkten is gelanceerd. Dit onderzoek analyseerde het duurzaamheidsbeleid van de toonaangevende supermarkten, met name mensenrechten in hun productieketens, transparantie en verantwoording. Profundo was verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de deelnemende landen (NL, UK en Duitsland) en het controleren van alle beoordelingen op inhoud, kwaliteit en consistentie. Daarnaast hebben we ook gezorgd voor alle documentatie achter het onderzoek en een uitgebreide analyse aangeleverd die gebruikt is voor de campagnematerialen.

maart 2022

30 maart 2022
Banking on Climate Chaos 2022
Profundo heeft bijgedragen aan deze studie die onderzoek heeft gedaan naar de financiering van fossiele energie door commerciële en investeringsbanken. In de zes jaar sinds het Parijs akkoord en de vele netto-zero beloftes door banken, hebben de 60 grootste particuliere banken ter wereld fossiele brandstoffen gefinancierd met 4,6 biljoen dollar, waarvan 742 miljard dollar alleen al in 2021.
8 maart 2022
De maatschappelijke impact van investeringen van financiële instellingen in de agribusiness in Azië
voor Fair Finance Asia (FFA) beoordeelde Profundo het beleid van 54 Aziatische financiële instellingen die actief leningen verstrekken aan landbouwbedrijven. Uit de resultaten blijkt dat tussen januari 2016 en december 2020 geselecteerde bedrijven 22,6 miljard dollar aan leningen hebben ontvangen die toe te schrijven zijn aan hun agribusiness-activiteiten van financiële instellingen die wereldwijd actief zijn. De grootste schuldeisers komen uit Japan, Singapore en Maleisië. Bovendien wijst het rapport op de zwakke handhaving of het algehele gebrek aan beleid op het gebied van gendergelijkheid, mensenrechten, arbeidsrechten en transparantie en verantwoordingsplicht.
7 maart 2022
Nederlandse publieke investeringen in agro-ecologie
Dit rapport analyseert het Nederlandse buitenlandbeleid bevorderend of belemmerend is voor de opkomst en invoering van agro-ecologie, agro-biodiversiteit en agro-ecologische benaderingen en praktijken. Meer specifiek, hoe publieke middelen (zowel ODA als niet-ODA, onder meer via middelen zoals publiek-private partnerschappen en gemengde financieringsconstructies) worden aangewend om landbouwontwikkelingsprojecten te ondersteunen, en welk aandeel van, in welke mate en hoe, die financiering ondersteunend is van transformationele agro-ecologische benaderingen en praktijken.
4 maart 2022
Het in kaart brengen van de soja productie keten
Dit onderzoek onderzocht de onderliggende data om de sojastromen op de EU27+VK-markt beter te begrijpen, inclusief gegevens over sojaproductie en -handel wereldwijd, evenals gedetailleerde data over sojagebruik in de consumptie van dierlijke producten in 2020.
2 maart 2022
Uitbreiding Afrikaanse palmolie vertraagt, reputatierisico's blijven bestaan voor FMCG's
De uitbreiding van de Afrikaanse palmolie werkt anders dan gepland. Slechts vijf internationale bedrijven domineren de industriële palmolieproductie in Afrika. Sommige daarvan zijn in verband gebracht met lokale sociale impact en milieuschade, waardoor de NDPE-verplichtingen van hun kopers worden geschonden. Hierdoor zien investeerders risico's in Afrikaanse palmolie.
8 maart 2022
Beoordeling van het gender beleid & uitvoering van Nederlandse banken
Dit rapport beoordeelt of Nederlandse banken hun beleid en de uitvoering daarvan met betrekking tot gender hebben verbeterd, zowel in hun interne bedrijfsvoering als in hun due diligence van klanten en bedrijven waarin wordt belegd. Dit wordt vergeleken met de eerdere studie van de Eerlijke Geldwijzer die in maart 2020 werd gepubliceerd.
8 maart 2022
Financiers van LNG-terminals in de Verenigde Staten
Dit onderzoek identificeerde de financiers van 6 LNG terminals in de Verenigde Staten en hun eigenaren. Het rapport laat zien dat ondanks de vele LNG-ontwikkelingsplannen, de Amerikaanse LNG-exportprojecten er niet in zijn geslaagd de financiering rond te krijgen die nodig zijn om over te gaan tot de bouw. Van de 21 grote LNG-exportprojecten die in de Verenigde Staten zijn voorgesteld, bereikte in 2021 geen enkele een definitief investeringsbesluit (FID).
4 maart 2022
Expert View: Wat de oorlog in Oekraïne ons leert - Lessen voor Europese overheden, bedrijven en financiers
De oorlog in Oekraïne wordt beantwoord met krachtige reacties van zowel Europese overheden als bedrijven, die bereid zijn op te komen voor de verdediging van mensenlevens. Hoewel dit bemoedigend is, laat deze Expert View zien dat besluiten in de politiek en investeringsbeleid van Europese regeringen, bedrijven, banken en investeerders een cruciale rol hebben gespeeld bij het opbouwen van de economische en militaire macht van Poetin. We zouden willen dat Europa de afgelopen jaren op dezelfde manier had gereageerd op andere conflicten en dat het de enorme humanitaire dreiging van klimaatverandering serieuzer neemt. Deze Expert View formuleert daarom lessen voor Europese overheden, bedrijven en financiers, om hun nieuw gevonden vermogen om de huidige en toekomstige humanitaire crises gezamenlijk aan te pakken, te versterken.
2 maart 2022
Ondersteuning Belgische Eerlijke Geldwijzer 2022
Het duurzaamheidsbeleid van 9 actieve banken in België is beoordeeld op thema's als klimaatverandering, mensenrechten en transparantie, op basis van de Fair Finance Guide-methode ontwikkeld door Profundo. Profundo heeft de Belgische Fair Finance Guide coalitie ondersteund bij de beoordelingen.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND