Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam
 • Duurzaamheidsthema's (1027)
  • Arbeidsrechten (69)
  • Belasting (32)
  • Biodiversiteit (313)
  • Circulaire economie (13)
  • Conflict en veiligheid (125)
  • Corruptie (7)
  • Dierenwelzijn (29)
  • Gender (9)
  • Genetische modificatie (9)
  • Gezondheid (55)
  • Klimaatverandering (466)
  • Landgrabbing (233)
  • Marktregulering (63)
  • Mensenrechten (325)
  • Migratie (6)
  • MVO beleid en praktijk (305)
  • Ontbossing (267)
  • Transparantie (28)
  • Vervuiling (128)
  • Voedselzekerheid (163)
  • Waardeketens (87)
  • Water (62)
 • Sectoren & Grondstofketens (1261)
  • Banken (671)
  • Beleggers (485)
  • Beveiliging (8)
  • Bosbouw (158)
   • Hout (112)
   • Pulp & papier (100)
  • Bouw (39)
  • Chemie (31)
  • Detailhandel (29)
  • Elektronica (18)
  • Energie (374)
   • Biobrandstoffen (41)
   • Duurzame energie (25)
   • Kernenergie (24)
   • Kolencentrales (132)
   • Olie & gas (192)
   • Waterkracht (60)
  • Farmaceuten (6)
  • Kleding (11)
  • Landbouw (368)
   • Aardappel (7)
   • Banaan (4)
   • Bloemen (2)
   • Cacao (21)
   • Cassave (2)
   • Fruit (20)
   • Graan (12)
   • Groente (16)
   • Katoen (8)
   • Koffie (14)
   • Noten (2)
   • Palmolie (244)
   • Rijst (9)
   • Rubber (22)
   • Sinaasappel (2)
   • Soja (118)
   • Specerijen (1)
   • Suiker (35)
   • Tabak (4)
   • Thee (2)
   • Wijn (3)
  • Mijnbouw (236)
   • Aluminium (24)
   • Cement (4)
   • Diamant (6)
   • Goud (61)
   • IJzer & staal (22)
   • Kobalt (16)
   • Koper (56)
   • Lithium (3)
   • Lood (12)
   • Mangaan (7)
   • Natuursteen (2)
   • Nikkel (28)
   • Platina (9)
   • Steenkool (144)
   • Tantalum (6)
   • Tin (7)
   • Uranium (9)
   • Wolfraam (4)
   • Zink (15)
  • Recycling (13)
  • Toerisme (2)
  • Transport (47)
  • Veeteelt (93)
   • Bont & leer (4)
   • Pluimvee (45)
   • Rundvlees (50)
   • Varkens (45)
   • Zuivel (33)
  • Verzekeraars (65)
  • Visserij (41)
   • Garnalen (13)
   • Overige vis (10)
   • Pelagische vis (25)
   • Tonijn (12)
   • Zalm (4)
  • Voeding & dranken (56)
  • Wapens (107)
 • Sectoren & Grondstofketens
 • Duurzaamheidsthema's

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

 

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

juli 2021

12 juli 2021
The Hidden Risk: The implications for Chinese financial institutions of forest-related risk within the palm oil supply chain
Voor dit project, dat in opdracht van CDP is uitgevoerd, heeft Profundo onderzoek gedaan naar de Chinese financiering van palmolie.

juni 2021

29 juni 2021
Insurance companies’ responses to human rights abuses in the extractive industry: A case study for the Fair Insurance Guide Netherlands
In dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Eerlijke Verzekeringswijzer, is onderzocht hoe de negen grootste verzekeringsmaatschappijen omgaan met mensenrechtenschendingen door de bedrijven waarin ze beleggen. Voor een selectie van elf langdurige en ernstige mensenrechtenschendingen door bedrijven in de winnningsindustrie is onderzocht welke verzekeraars er via hun beleggingen bij betrokken zijn, en hoe ze op de mensenrechtenschendingen hebben gereageerd.
22 juni 2021
Not in This Together: How supermarkets became pandemic winners while women workers are losing out
Voor dit Oxfam-rapport heeft Profundo financiële informatie geanalyseerd van de 16 supermarkten waarop de Oxfam-campagne Behind the Barcodes/Prices in de vier verbruikslanden (Duitsland, Nederland, het VK en de VS) is gericht, met als doel te begrijpen hoe COVID-19 de financiële prestaties en de uitbetalingen aan de aandeelhouders van supermarkten heeft beïnvloed.
23 juni 2021
The Sugarcane Value Chain in Latin America and Asia: Main Actors, Market Mechanisms, Labour Issues and Opportunities
Dit onderzoeksproject beoogt informatie te verstrekken voor de strategische ontwikkeling van het nieuwe programma van CNV Internationaal en voor de ontwikkeling van lobby-activiteiten in het huidige programma met betrekking tot de suikersector, door de marktdynamiek, de belangrijkste actoren, de financiers, de prijsvorming en sociale en milieukwesties in een selectie van producerende landen in kaart te brengen. Het onderzoek is gericht op vijf Latijns-Amerikaanse landen (Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua en Peru) en drie landen in Azië (Cambodja, Indonesië en Vietnam).
15 juni 2021
FMCGs, Retail Earn 66% of Gross Profits in Palm Oil Value Chain
De palmolie-waardeketen omvat een aantal groepen belanghebbenden, zoals kleine boeren, grote plantages, raffinaderijen, de voedingsindustrie, de oleochemische en farmaceutische industrie, en de detailhandel en de voedingsdienstensector. In elke stap van de keten wordt palmolie verder verwerkt of verwerkt in producten die andere ingrediënten bevatten, zoals hazelnootpasta of shampoo. Transparantie over de verdeling van de financiële voordelen bij de productie en verwerking van palmolie is van cruciaal belang. Transparantie zou discussies tussen belanghebbenden mogelijk kunnen maken over de billijkheid van de kosten en uitgaven in verband met duurzaamheids- en nul-ontbossingsbeleid, de kosten van herbebossing/herstel, monitoring en verificatie.
3 juni 2021
Dutch Wood Pellet Imports: Is Dutch Biomass Burning Contributing to Forest Loss in Baltic States?
Voor dit onderzoeksproject, in opdracht van Greenpeace Nederland, analyseerde Profundo de Nederlandse import van houtpellets voor biomassa uit Estland en Letland, en het mogelijke verband met ontbossing in deze landen. Uit het rapport blijkt dat de ontbossing en de export van houtpellets uit Estland en Letland de laatste jaren beiden zijn toegenomen. Het onderzoek suggereert bovendien dat het zeer moeilijk is uit te sluiten dat de snel toenemende vraag naar biomassa in Nederland direct of indirect bijdraagt aan ontbossing in Estland en Letland.

mei 2021

31 mei 2021
OMV: Climate and financial risks
In dit rapport, dat in opdracht van Greenpeace Oostenrijk is opgesteld, worden de gevolgen van een klimaatscenario van 1,5 graad voor het Oostenrijkse olie- en gasbedrijf OMV geraamd. Een 1,5-gradenscenario zou 100% van de waarde van het eigen vermogen en 22% van de waarde van de schulden kunnen wegvagen. De huidige investeringstrend in niet-fossiele brandstoffen levert geen zichtbare en duurzame waarde op. Een scenario met een nieuwe koers, inclusief het stopzetten van nieuwe investeringen in de uitbreiding van fossiele brandstoffen en 100% van de vrije kasstroom in hernieuwbare en circulaire energiebronnen, kan echter een schuldsanering voorkomen en EUR 19,5 miljard meer waarde creëren dan in de business-as-usual-strategie van OMV.
19 mei 2021
The macho state: coercion, patriarchy and resistance
This essay, which is published as part of the Transnational Institute’s State of Power 2021, looks at gender-based violence (GBV) as one of the key functions of the police in Latin America while drawing parallels with the patriarchal justice system in Europe and its mechanisms of omission as acts of coercion.
7 mei 2021
Oil Palm Expansion in Peninsular Malaysia Is Guided by Non-Transparency
Maleisië is de op één na grootste palmolieproducent ter wereld, na Indonesië. Het westelijke schiereiland van Maleisië (Malakka) is goed voor meer dan 12 procent van de wereldproductie en produceert ongeveer de helft van de palmolie van Maleisië. Malakka herbergt ook een groot aantal bossen die rijk zijn aan biodiversiteit en een grote koolstofvoorraad. Hoe worden de bossen van het schiereiland beschermd tegen meer ontbossing voor oliepalm? Wat kunnen de belangrijkste bedrijven in de palmolieketen nog meer doen om ontbossing te stoppen? Dit rapport werpt een licht op de monitoring van ontbossing op het schiereiland.
21 mei 2021
Financing less meat and more plants: A case study on the crucial role Dutch banks can play in the protein transition
Dit rapport, geschreven in opdracht van de Nederlandse Eerlijke Bankwijzer, onderzoekt de rol die banken kunnen spelen in de overgang naar een voedselsysteem dat minder afhankelijk is van dierlijke eiwitten en meer gebaseerd is op plantaardige en alternatieve eiwitbronnen. Op basis van recente literatuur en interviews met deskundigen worden de belangrijkste mogelijkheden en belemmeringen in kaart gebracht, evenals de stappen die banken zouden kunnen nemen om de overgang naar een eiwitrijker systeem te bevorderen.
18 mei 2021
Plastic Waste Makers Index: Revealing the source of the single-use plastics crisis
Dit rapport biedt een ongekende inkijk in het kleine aantal petrochemische bedrijven, en hun financiële geldschieters, dat wereldwijd bijna al het single-use plastic afval produceert. Voor het onderzoeksproject, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Minderoo Foundation, heeft Profundo de financiering van polymeerproducenten onderzocht.

april 2021

29 april 2021
Development aid funds for agroecology
Voor dit project, in opdracht van Both Ends, heeft Profundo onderzoek gedaan naar de mate waarin Nederlandse voedsel- en landbouwgerelateerde onwikkelingshulp sinds 2010 actief agroecologie ondersteunt. Het rapport geeft onder meer een overzicht van het Nederlandse beleid voor ontwikkelingshulp op het gebied van landbouw en voedselzekerheid in de afgelopen tien jaar en hoe deze zich verhoudt tot agrocologie, een diepgaande beoordeling van de daadwerkelijke financieringsstromen die bijdragen aan agroecologische transformatie, en belangrijke aanbevelingen over hoe een agroecologische transitie sterker gestimuleerd zou kunnen worden door maatregelen voor ontwikkelingshulp door de Nederlandse overheid.
12 april 2021
Alternative Route for German Palm Oil Diesel 2022-2026
Dit rapport geeft een analyse van de gevolgen van ontbossing en broeikasgasemissies van een Duitse geleidelijke stopzetting van palmolie in 2022 versus een lineaire afbouw in 2022-2026.

maart 2021

31 maart 2021
Key Cerrado Deforesters in 2020 Linked to the Clearing of More Than 110,000 Hectares
Het Cerrado-bioom, een uitgestrekte tropische savanne met grote biodiversiteit in Brazilië, wordt bedreigd door ontbossing. De uitbreiding van de sojateelt en de veehouderij zijn directe oorzaken van het verlies van bossen in de Cerrado. Dit rapport presenteert nieuwe gegevens over de specifieke bedrijven die betrokken zijn bij de ontbossing van de Cerrado in 2020, waaronder de gekwantificeerde risicoblootstelling van de grootste sojahandelaren, vleesverpakkers en retailers. Financiers met een bosbouwbeleid zijn blootgesteld aan materiële risico's in hun portefeuilles.
24 maart 2021
Banking on Climate Chaos 2021
De twaalfde editie van het meest uitgebreide rapport over de financiering van de fossiele industrie door banken onthult een alarmerende kloof tussen de wereldwijde wetenschappelijke consensus over klimaatverandering en de praktijk van 's werelds grootste banken. Het rapport van dit jaar, getiteld Banking on Climate Chaos 2021, breidt de focus uit van 35 naar 60 van 's werelds grootste banken en onthult dat deze banken in de 5 jaar sinds het akkoord van Parijs werd gesloten, meer dan 3,8 biljoen dollar in de fossiele industrie hebben gepompt. Het rapport concludeert ook dat de financiering van fossiele brandstoffen in 2020 hoger was dan in 2016, een trend die lijnrecht ingaat tegen de doelstelling van het akkoord om de koolstofuitstoot snel te verminderen met als doel de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5° Celsius.
11 maart 2021
Voting behaviour of large investors in Germany, Japan, and Norway
Dit onderzoeksproject werd uitgevoerd door Profundo in opdracht van drie Fair Finance-coalities: Duitsland, Japan, en Noorwegen. Het onderzoek beoordeelt het stemgedrag van grote beleggers op een selectie van aandeelhoudersresoluties met betrekking tot klimaatverandering, mensenrechten, sociale en bestuurlijke kwesties, die allemaal worden voorgesteld tijdens het AVA-seizoen van 2019 en 2020.
25 maart 2021
Bondholders of JBIC and JICA
Profundo heeft in opdracht van het Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES) de grootste investeerders onderzocht in obligaties van Japan International Cooperation Agency (JICA) en Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
22 maart 2021
Update analyse duurzaamheidsbenchmarks 2021
Deze notitie bevat een aanvulling op de vergelijking van negen duurzaamheidsbenchmarks voor banken en verzekeraars, die in 2018 door Profundo in opdracht van de Eerlijke Geldwijzer is uitgevoerd. De notitie breidt de eerdere analyse uit door na te gaan of, en in welke mate, de benchmarks ook de concrete financierings- en beleggingspraktijk van financiële instellingen meewegen in hun beoordeling.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND