Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam

Projecten
: Veldonderzoek

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

Als u op zoek bent naar een specifiek rapport, raden we u aan om onze Portfolio-pagina te bezoeken.

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

september 2019

19 september 2019
Coal Exit
Profundo heeft urgewald de bedrijfsidentificaties en obligatie-ISIN's verstrekt voor de Global Coal Exit List.

Urgewald

Website: Profundo provided urgewald with the company identifiers and bond ISINs for the Global Coal Exit List.

BankTrack and Urgewald: NGO Research Reveals Top Financiers of New Coal Power Development (Press Conference on UN COP 25 in Madrid)

BankTrack: Banks and investors against the future: New NGO research reveals top financiers of new coal power development

Banktrack: NGOs release updated Global Coal Exit List for finance industry

BankTrack: NGOs release updated Global Coal Exit List for finance industry

Business Green: 'They know exactly how this ends': Top UK banks slammed for £25bn coal funding since 2015

De Telegraaf: Greenpeace: ING steekt meest in steenkool

Duurzaam Beleggen: Greenpeace: Institutionele beleggers steken 4,5 miljard euro in bedrijven die nieuwe steenkoolcentrales bouwen

Faire Fonds: Facing Finance's nieuwe database met Duitse fondsen en hoe "fair" deze zijn, onder andere gebaseerd op Profundo's Global Coal Exit List

Het Financieele Dagblad: ING zit in zijn maag met Indonesische kolencentrale

Independent: Climate Ccange Banks Coal Funding Greenpeace Extinction Rebellion

Insuring Coal No More: Insurers withdrawing cover from coal projects double in 2019

Joop (BNN VARA): Nederlandse financiële sector steekt miljarden in kolencentrales

La Tribune: Sortie du charbon : la finance française au milieu du chemin?

Metro: ING steekt het meeste geld in steenkool

Nasdaq: Big European banks face call to end funding for firms building coal-fired plants

NOS: Nog forse investeringen banken in steenkool, maar ze werken aan vermindering

NS Energy: UK banks give coal projects £25bn in funding – despite Paris Agreement finance pledges

Reuters: Big European banks face call to end funding for firms building coal-fired plants

Reuters: Big European banks face call to end funding for firms building coal-fired plants

Reuters: French insurer AXA to exit coal investments in OECD states by 2030

South China Morning Post: Can big banks and bosses look Greta Thunberg in the eye as they talk the talk on climate change?

This is Money: Big European banks face call to end funding for firms building coal-fired plants

Unearthed: Revealed: UK banks’ £25 billion support for global coal

Yahoo: Big European banks face call to end funding for firms building coal-fired plants

mei 2019

29 mei 2019
Second and Third Periodic Evaluation of the Indonesia-EU Voluntary Partnership Agreements
Het belangrijkste doel van de periodieke evaluatie (PE) is ervoor te zorgen - door evaluatie door een onafhankelijke derde partij - dat het Timber Legality Assurance System (TLAS) functioneert zoals beschreven in de vrijwillige partnerschapsovereenkomst (VPA), waardoor de geloofwaardigheid van de FLEGT-vergunningen vergroot wordt. De experts voeren audits en evaluaties uit om te kijken of de afspraken nagekomen worden en om systeemfouten die mogelijk zijn opgetreden, op te sporen.

april 2019

11 april 2019
Labour Compliance in IFI funded projects in East Africa
Een beoordeling van het naleven van arboregels van ix bouwprojecten in Rwanda, Tanzania, Kenia, Ethiopië en Oeganda. Mondiaal FNV en BWI zijn een project gestart om bouwvakkers te organiseren en hun werkomstandigheden te verbeteren bij projecten in Oost-Afrika die worden gefinancierd door internationale financiële instellingen (IFI's). Profundo heeft voor dit project een studie uitgevoerd met als algemene doelstelling het identificeren van IFI-projecten in Oost-Afrika en het beoordelen van de arbeidsomstandigheden bij deze projecten, als basis voor de vakbondslobby en campagneactiviteiten, in het kader van TUC-programma 2017-2020 over IFI's van Mondiaal FNV.

maart 2019

20 maart 2019
Banking on Climate Change
Dit rapport laat zien dat 33 banken die wereldwijd opereren, sinds het Akkoord van Parijs, eind 2015, $1,9 biljoen hebben geleend aan bedrijven die in de fossiele brandstoffen zitten. De financieringsbedragen zijn de laatste twee jaar gestegen.

Rapport: Rainforest Action Network and BankTrack: Banking on Climate Change

BankTrack and RAN: Citigroup cancels financing of Indonesian food giant Indofood over palm oil labor abuses

BankTrack: Activists target Barclays branch in Hove

BankTrack: As the world goes on Climate Strike, private sector banks are urged to end fossil fuel financing

BankTrack: Crédit Agricole gets real on coal, but oil & gas restrictions must follow, says BankTrack

BankTrack: Report finds global banks poured $1.9 trillion into fossil fuel financing since the Paris Agreement was adopted, with financing on the rise each year

Clean Technica: Banks Funneled $1.9 Trillion Into Fossil Fuels Since Paris Agreement

Digital Journal: Funding fossil fuels is 'cash cow' for Canada's major banks

El Périodoco de la Energia: Santander y BBVA, entre los 33 bancos ‘más sucios’ del mundo: suman más de 27.000 millones de inversión en compañías de combustibles fósiles desde 2016

Euromoney: Sustainable finance’s biggest problems, by the people who know best

Fast Company: Banks pumped $1.9 trillion into fossil fuels since the Paris climate deal

Financial Times: Banks must cut the flow of funding for fossil fuels

Financial Times: The week in energy: The Exxon Valdez spill 30 years on

Finews: Climate Change: Greenpeace Targets UBS and Credit Suisse

Global Capital: Green drive dwarfed by lenders $1.9tr fossil fuel financing

Global Capital: Green drive dwarfed by lenders $1.9tr fossil fuel financing

Green Tech Media: Report: Banks Have Invested $1.9 Trillion in Fossil Fuels Since 2015

High Country News: Can the tools of capitalism curb climate change?

Novethic: [Infographie] Depuis La Cop21, Les Grandes Banques Françaises Ont Encore Investi 124 Milliards D’euros Dans Les Énergies Fossiles

OECD: Tracking finance flows towards assessing their consistency with climate objectives

S&P Global: Banks' fossil fuel funding rises, environmental groups warn

Senaat van de VS: Toespraak van senator Whitehouse over de financiering van fossiele brandstoffen door Amerikaanse banken

Sierra: Is Your Bank Financing Climate Catastrophe?

Swiss Info: Banks accused of massive fossil fuel investments

Taz: Olaf Scholz, helfen Sie der Arktis

The Energy Mix: ‘Alarming’ Report Shows $1.9 Trillion In New Fossil Investment Since Paris Accord

The Guardian: 'Coal is on the way out': study finds fossil fuel now pricier than solar or wind

The Guardian: UK environmentalists target Barclays in fossil fuels campaign

The Guardian: UK environmentalists target Barclays in fossil fuels campaign

The Young Turks: Does The Green New Deal Go Far Enough?

Think Progress: The stunning hypocrisy of JP Morgan and CEO Jamie Dimon on climate change

US News: Global Banks Have Reversed Course on Climate Change Since Paris

World Resources Institute: GREEN TARGETS: A Tool To Compare Private Sector Banks’ Sustainable Finance Commitments

februari 2019

15 februari 2019
Environmental, social and economic sustainability of European eel management
Onderzoek voor PECH Committee: De diversiteit aan factoren die een nadelige uitwerking hebben op de Europese paling, alsmede het aantal van betrokken belanghebbenden, vormen een uitdaging voor het op peil houden van de palingstand. Kennis van de economische gevolgen van maatregelen die zien op één van de factoren is nodig om een beter inzicht te krijgen in de implicaties voor de sector.

november 2018

1 november 2018
Study of labour compliance in RSPO certified oil palm plantations in Indonesia
Dit rapport gaat over het niveau van naleving van arbeidsregels in Indonesische bedrijven in de palmolie sector die RSPO gecertificeerd zijn. Sinds kort ontdekken veel NGOs en vakbonden schendingen van arbeids- en mensenrechten door grote palmoliebedrijven. Hierdoor zijn de arbeids- en leefomstandigheden hoger op de agenda van instituten zoals de Roundtable for Responsible Palm Oil (RSPO) komen te staan.

oktober 2018

9 oktober 2018
Assessing the response of Dutch banks to severe human rights abuses in the extractive industry
De delfstofwinnende sector is een sector met een relatief hoog risico op mensenrechtenschendingen. Dit rapport geeft aan welke banken leningen hebben verstrekt aan vijf bedrijven die ernstige mensenrechtenschendingen veroorzaken of daartoe bijdragen. De geselecteerde bedrijven/cases laten een gebrek aan vooruitgang zien wat betreft het beperken van de schade en het bieden van genoegdoening aan slachtoffers.

september 2018

12 september 2018
ESG Lessons from Palm Oil for Soy Supply Chain Investors
Ongeveer 18% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt door ontbossing. Palmolie en sojabonen zijn twee van de vier belangrijkste gewassen waarvoor veel bos gekapt wordt, naast de andere milieuproblemen en maatschappelijke kwesties die de verbouw van deze gewassen met zich meebrengt. Investeerders zijn zich bewuster geworden van de materiële risico's in de palmoliesector, maar de risico's die aan soja kleven zijn niet algemeen erkend. Dit rapport heeft tot doel om de twee toeleveringsketens te vergelijken en om de investeerders lessen te leren met betrekking tot het handelen met bedrijven in de soja-toeleveringsketen.
11 september 2018
Complicity in Destruction: How northern consumers and financiers sustain the assault on the Brazilian amazon and its peoples
Profundo heeft financiële relaties en supply chain relaties van een aantal Braziliaanse Ruralistas geïdentificeerd. Ruralistas zijn het dominante politieke blok van Brazilië en de leden lobbyen voor de agro-industriële sector. De conservatieve politiek en de stevige agenda van het Ruralista-blok ondermijnen het beleid van de Braziliaanse overheid met betrekking tot milieubeheer en het respecteren van landrechten, met zware consequenties voor het Amazone regenwoud en de mensen die daar wonen.

juni 2018

27 juni 2018
Doing Business with the Occupation
Dit rapport anticipeert op de VN database van ondernemingen die betrokken zijn bij de Israëlische nederzettingen. Het identificeert directe en indirecte verbanden tussen Europese ondernemingen en bepaalde economische sectoren in de Israëlische nederzettingen in het bezette Palestijnse gebied. Volgens het internationale recht zijn deze nederzettingen illegaal.
26 juni 2018
Land Governance in the Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights
Hoe kunnen banken de identificatie en het management van risico's op het gebied van landbeheer, die ontstaan door de bedrijven die ze financieren, verbeteren? in dit rapport hebben we het normatieve kader rond landbeheer genanalyseerd; de toepassing van het principe van Free, Prior and Informed Consent (FPIC) op een bredere groep van lokale (niet per se inheemse) gemeenschappen; en de huidige ESG risicomanagement praktijken van Nederlandse banken. De aanbevelingen voor het verbeteren van risico identificatie en management zijn relevant voor alle banken die er naar streven om te voorkomen dat ze betrokken raken in landroof-praktijken.

mei 2018

31 mei 2018
Information briefing IFI South Asia
In dit project werd een infograph geproduceerd met een inventaris van bestaande en geplande projecten internationale financiële instellingen (IFIs) in India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistan en de Malediven. De infograph analyseert ook het belang van vakbondsbetrokkenheid bij deze projecten.

FNV

maart 2018

19 maart 2018
Mapping International Finance Institutions in South Asia
Dit onderzoeksproject heeft Mondiaal FNV voorzien van een inventaris van bestaande en geplande projecten van internationale financiële instellingen (IFI) in India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistan en de Malediven en analyses van het belang van betrokkenheid van vakbonden bij deze projecten.

FNV

januari 2018

22 januari 2018
Assessment of RSPO and ISPO certifications
Dit rapport biedt een samenvatting van kritische analyses van de RSPO- en ISPO-certificeringssystemen die zijn opgesteld door NGO's, door onderzoekers en in de media.

december 2017

22 december 2017
Deforestation in the Brazilian Soy Supply Chain
In dit rapport wordt gekeken naar het bestaan en de reikwijdte van risico's op het gebied van toegang tot de markt en financiële consequenties van matige duurzaamheidsprestaties in de sojaketen. Door toenemende druk op handelaren in grondstoffen om maatregelen tegen ontbossing te nemen, krijgen ook producenten die legaal bos kappen te maken met risico’s qua toegang tot de markt.
14 december 2017
Eerlijke Bankwijzer: Financiering granietimporteurs door Nederlandse banken
Het doel van dit onderzoek is het in kaart te brengen welke Nederlandse banken betrokken zijn bij de financiering van Nederlandse granietimporteurs. De resultaten van het onderzoek worden voorgelegd aan de betreffende banken, en worden gebruikt ter ondersteuning van de totstandkoming van het IMVO-convenant natuursteen.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND