Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam
 • Duurzaamheidsthema's (626)
  • Arbeidsrecht (25)
  • Belastingontwijking (26)
  • Biodiversiteit (163)
  • Buitenlandse investeringen (0)
  • Circulaire economie (6)
  • Conflict en veiligheid (73)
  • Dierenwelzijn (21)
  • Gender (2)
  • Genetische modificatie (6)
  • Gezondheid (10)
  • Klimaatverandering (220)
  • Landgrabbing (122)
  • Marktregulering (34)
  • Mensenrechten (194)
  • Migratie (3)
  • MVO beleid en praktijk (141)
  • Transparantie (9)
  • Waardeketens (37)
  • Water (19)
 • Sectoren & Grondstofketens (1075)
  • Banken (555)
  • Beleggers (17)
  • Bosbouw (143)
   • Hout (100)
   • Pulp & papier (90)
  • Bouw (10)
  • Chemie (29)
  • Energie (310)
   • Biobrandstoffen (40)
   • Duurzame energie (19)
   • Elektriciteit (12)
   • Kernenergie (22)
   • Kolencentrales (99)
   • Olie & gas (157)
   • Teerzanden (2)
   • Waterkracht (50)
  • Farmaceuten (4)
  • Investeringen (214)
  • Kleding (6)
  • Landbouw (302)
   • Aardappel (7)
   • Banaan (5)
   • Cacao (16)
   • Cassave (3)
   • Fruit (16)
   • Groente (16)
   • Katoen (6)
   • Koffie (5)
   • Palmolie (208)
   • Rijst (6)
   • Rubber (11)
   • Soja (91)
   • Suiker (22)
   • Tabak (3)
  • Mijnbouw (164)
   • Aluminium (13)
   • Diamant (7)
   • Goud (46)
   • Kobalt (11)
   • Koper (42)
   • Lood (8)
   • Nikkel (20)
   • Platina (9)
   • Staal (12)
   • Steenkool (91)
   • Tantalum (7)
   • Uranium (8)
   • Zink (12)
  • Recycling (11)
  • Transport (26)
  • Veeteelt (58)
   • Pluimvee (27)
   • Rundvlees (35)
   • Varkens (27)
   • Zuivel (24)
  • Verzekeraars (64)
  • Visserij (41)
   • Garnalen (12)
   • Pelagische vis (30)
   • Tonijn (11)
  • Voeding (40)
  • Wapens (100)
 • Sectoren & Grondstofketens
 • Duurzaamheidsthema's

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

 

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

juli 2020

1 juli 2020
Spot Market Purchases Allow Deforestation-Linked Palm Oil to Enter NDPE Supply Chains
De palmolie-industrie heeft de laatste jaren een aanzienlijke transformatie ondergaan. Leveranciers die zich niet aan het NDPE-beleid (no deforestation, no peat, no exploitation) houden steeds vaker worden uitgesloten van de toeleveringsketen. Deze vooruitgang wordt echter ondermijnd wanneer dezelfde toeleveranciers via spotaankopen toch in de toeleveringsketen terecht komen. Toch is er weinig bekend over de spotmarkt. Dit artikel geeft een informatie over de markt, de werking ervan en het risico dat het met zich meebrengt voor de naleving van NDPE-beleid.

juni 2020

24 juni 2020
Value Chain Analysis of Macadamia Nuts in Kenya
Voor het Nederlands Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) heeft Profundo een onderzoek uitgevoerd naar de Keniaanse macadamia-waardeketen. De teelt van macadamia's biedt een belangrijke bron van inkomsten voor producenten wereldwijd en vooral voor kleine boeren in Kenia. Dit onderzoek identificeert de belangrijkste obstakels en kansen in de macadamia-waardeketen.
10 juni 2020
Financiering van Nornickel door Duitse banken
Profundo heeft gegevens verstrekt over de financiering van Nornickel, het bedrijf dat betrokken was bij het recente olielek in het Russische Noordpoolgebied. Uit het onderzoek blijkt dat twee grote Duitse banken, Commerzbank en Deutscher Bank, krediet hebben geleverd aan het bedrijf.
17 juni 2020
Investeringen in Nornickel door ABP en ING
Profundo heeft gegevens verstrekt over investeringen in Nornickel, het bedrijf dat betrokken was bij het recente olielek in het Russische Noordpoolgebied. Uit het onderzoek blijkt dat ABP en ING opgeteld ongeveer een miljard euro in het bedrijf hebben geïnvesteerd.
16 juni 2020
Claims of pension providers on their contribution to the SDGs
In deze scopingstudie heeft Profundo 28 pensioenaanbieders uit Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden onderzocht op hun claims over hun bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG's). Het resultaat is een overzicht van alle publiek beschikbare uitspraken met betrekking tot de SDG's door de pensioenuitvoerders, alsmede de gebruikte instrumenten, zoals ESG-integratie, actief aandeelhouderschap (engagement en stemmen) of impact investing.
5 juni 2020
Applying the Fair Finance Guide Methodology to DFIs
Aan de hand van de methodologie van de Fair Finance Guide International heeft Profundo het krediet- en investeringsbeleid van zes ontwikkelingsfinancieringsinstellingen (DFI's) beoordeeld op negen duurzaamheidsthema's (klimaatverandering, gendergelijkheid, gezondheid, mensenrechten, natuur, financiële sector, elektriciteitsopwekking, transparantie en verantwoording). Dit is de eerste keer dat de methode van de Fair Finance Guide op DFI's wordt toegepast. De studie heeft betrekking op de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, de Ontwikkelingsbank van Zuidelijk Afrika, de Europese Investeringsbank, de Nederlandse Ontwikkelingsbank (FMO), de Industriële Ontwikkelingsmaatschappij en de Nieuwe Ontwikkelingsbank (BRICS).

mei 2020

14 mei 2020
Eerlijke Pensioenwijzer - Eerste update
Voor de Eerlijke Pensioenwijzer (voorheen Eerlijk Pensioenlabel) heeft Profundo het beleggingsbeleid van de tien grootste Nederlandse Pensioenfondsen beoordeeld. Dit is de eerste update van het beleidsonderzoek sinds de nulmeting in Maart 2019.
12 mei 2020
Deforestation for Agricultural Commodities a Driver of Fires in Brazil, Indonesia in 2019
De grote branden in Braziliaanse tropische bossen kregen veel media-aandacht in 2019. NGOs, politici en beroemdheden riepen op tot actie om te stoppen met ontbossing voor de productie van soja en vee - de belangrijkste oorzaak van de branden. In Indonesië waren ook veel grote branden in 2019, met name gerelateerd aan ontbossing voor de productie van palmolie. De bossen van Brazilië en Indonesië slaan grote hoeveelheid koolstofdioxide op en hebben een belangrijke rol in het reguleren van het klimaat. Bij bosbranden komt de opgeslagen CO2 weer terug in de atmosfeer, waardoor klimaatverandering versterkt wordt. Dit rapport beschrijft de belangrijkste oorzaken van de branden in Brazilië en Indonesië, de belangrijkste actoren, de politieke situatie, en de risico's voor investeerders.
13 mei 2020
La Place Financière de Paris au Fond du Puits
Profundo heeft gegevens verstrekt over de financiering die Franse financiële instellingen hebben verstrekt aan olie- en gasprojecten in Noord-Amerika. Het onderzoek wijst uit dat Société Generale, Crédit Agricole, BNP Paribas en de Banque Populaire Caisse d´Epargne (BPCE) -groep sinds het akkoord van Parijs 22 miljard euro aan financiering hebben toegekend aan Noord-Amerikaanse schalieolie en -gasprojecten.
7 mei 2020
Labour Compliance in the Cement Sector in the Middle East and North Africa
Dit onderzoek is uitgevoerd in de context van BWI's campagne over arbeidsrechten in de bouwsector in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het rapport presenteert de resultaten van veldonderzoek in drie fabrieken van de LafargeHolcim Groep in Jordanië en beoordeelt de mate waarin arbeidsstandaarden worden nageleefd.

april 2020

28 april 2020
NDPE Policies Cover 83% of Palm Oil Refineries; Implementation at 72%
Palmolie-raffinaderijen vormen een strategisch knelpunt in de wereldwijde toeleveringsketen. Sinds 2014 hebben de grootste raffinaderijen een No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE)-beleid gevoerd, het sterkste particuliere instrument om de directe link tussen ontbossing en palmolie te verbreken. Raffinaderijen verbinden zich tot een NDPE-beleid dat betrekking heeft op hun plantages en de plantages van hun externe leveranciers. Dit marktmechanisme functioneert het best wanneer de hele industrie zich aan de afspraken houdt. Niet-meewerkende raffinaderijen blijven echter niet-duurzame palmolie op de markt brengen.
22 april 2020
Impact coronacrisis olieprijsoorlog op aandelenportefeuilles ABP en PFZW
Profundo heeft een simulatie uitgevoerd van de impact van de coronacrisis en de olieprijsoorlog op de waarde van de aandelenportefeuilles van ABP en PFZW, twee van de grootste Nederlandse pensioenfondsen. De simulatie laat zien dat de 'fossiele beleggingen' van de pensioenfondsen door de crisis veel sterker in waarde zijn gedaald dan de niet-fossiele beleggingen.
27 april 2020
Finanza Fossile
Het rapport "Fossil Finance" laat in detail zien welke rol de grootste Italiaanse banken, verzekeringsmaatschappijen en investeringsfondsen spelen bij het verergeren van klimaatverandering.

maart 2020

23 maart 2020
In the Red 2020
Profundo heeft meegewerkt aan een evaluatie van het beleid van 68 grote financiers van de pulp- en papierindustrie aan de hand van 14 absolute minimumcriteria die alle financiële instellingen van hun klanten, investeringen en zakenpartners zouden moeten eisen om de sociale en milieurisico's te beperken.
18 maart 2020
Banking on Climate Change
De laatste versie van het meest uitgebreide rapport over de financiering van fossiele brandstoffen door banken wereldwijd, Banking on Climate Change 2020, onthult dat 35 banken de fossiele brandstoffensector niet alleen in stand houden, maar ook uitbreiden met meer dan 2,7 biljoen dollar in de vier jaar die zijn verstreken sinds het Klimaatverdrag van Parijs. Het rapport stelt vast dat de financiële steun voor de fossiele brandstofindustrie elk jaar is toegenomen sinds het Akkoord van Parijs in december 2015 werd aangenomen.

Rapport: Rainforest Action Network and BankTrack: Banking on Climate Change 2019 (pdf)

Rapport: Rainforest Action Network and BankTrack: Banking on Climate Change 2020 (pdf)

BankTrack and RAN: Citigroup cancels financing of Indonesian food giant Indofood over palm oil labor abuses

BankTrack: Activists target Barclays branch in Hove

BankTrack: As the world goes on Climate Strike, private sector banks are urged to end fossil fuel financing

Banktrack: Campaigners urge Santander to set ambitious timetable for fossil fuel exit ahead of AGM

BankTrack: Crédit Agricole gets real on coal, but oil & gas restrictions must follow, says BankTrack

Banktrack: New report: Funding Climate Chaos

BankTrack: Report finds global banks poured $1.9 trillion into fossil fuel financing since the Paris Agreement was adopted, with financing on the rise each year

Bloomberg: Here's Who's Backing Coal as Some of the World's Biggest Banks Get Out

Clean Technica: Banks Funneled $1.9 Trillion Into Fossil Fuels Since Paris Agreement

Digital Journal: Funding fossil fuels is 'cash cow' for Canada's major banks

El Périodoco de la Energia: Santander y BBVA, entre los 33 bancos ‘más sucios’ del mundo: suman más de 27.000 millones de inversión en compañías de combustibles fósiles desde 2016

Euromoney: Sustainable finance’s biggest problems, by the people who know best

Fast Company: Banks pumped $1.9 trillion into fossil fuels since the Paris climate deal

Financial Times: Banks must cut the flow of funding for fossil fuels

Financial Times: Barclays targets net zero carbon emissions by 2050

Financial Times: The week in energy: The Exxon Valdez spill 30 years on

Finews: Climate Change: Greenpeace Targets UBS and Credit Suisse

Global Capital: Green drive dwarfed by lenders $1.9tr fossil fuel financing

Global Capital: Green drive dwarfed by lenders $1.9tr fossil fuel financing

Green Tech Media: Report: Banks Have Invested $1.9 Trillion in Fossil Fuels Since 2015

High Country News: Can the tools of capitalism curb climate change?

Novethic: [Infographie] Depuis La Cop21, Les Grandes Banques Françaises Ont Encore Investi 124 Milliards D’euros Dans Les Énergies Fossiles

OECD: Tracking finance flows towards assessing their consistency with climate objectives

Responsible Investor: BankTrack | Banking on Climate Change

Reuters: Standard Chartered exits three Southeast Asia coal plants worth estimated $7 billion

S&P Global: Banks' fossil fuel funding rises, environmental groups warn

Senaat van de VS: Toespraak van senator Whitehouse over de financiering van fossiele brandstoffen door Amerikaanse banken

Sierra: Is Your Bank Financing Climate Catastrophe?

Swiss Info: Banks accused of massive fossil fuel investments

Taz: Olaf Scholz, helfen Sie der Arktis

The Edge Markets: MUFG puts oil sands, Arctic drilling on 'restricted transactions' list

The Energy Mix: ‘Alarming’ Report Shows $1.9 Trillion In New Fossil Investment Since Paris Accord

The Guardian: 'Coal is on the way out': study finds fossil fuel now pricier than solar or wind

The Guardian: Study: global banks 'failing miserably' on climate crisis by funneling trillions into fossil fuels

The Guardian: UK environmentalists target Barclays in fossil fuels campaign

The Guardian: UK environmentalists target Barclays in fossil fuels campaign

The Hill: Four US banks are the world's largest fossil fuel financers: analysis

The Washington Post: Goldman Sachs will rule out financing for Arctic drilling. Will other US banks follow?

The Young Turks: Does The Green New Deal Go Far Enough?

Think Progress: The stunning hypocrisy of JP Morgan and CEO Jamie Dimon on climate change

Time: Putting Pressure on the Finance World Could Be One of the Most Effective Ways to Fight Climate Change.

US News: Global Banks Have Reversed Course on Climate Change Since Paris

World Resources Institute: GREEN TARGETS: A Tool To Compare Private Sector Banks’ Sustainable Finance Commitments

Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND