Meer informatie?
Neem contact op met Anniek Herder
Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam

Projecten
: Financierings- en belastingonderzoek

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

Als u op zoek bent naar een specifiek rapport, raden we u aan om onze Portfolio-pagina te bezoeken.

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

september 2019

23 september 2019
ABP’s carbon footprint: Trend analysis per asset class and sector
ABP onthult de koolstofvoetafdruk van haar aandelenportefeuille en rapporteert de trends tussen 2015 en 2018. Dit onderzoek - in opdracht van Greenpeace, Both Ends, urgwewald en Fossiel Vrij NL - biedt een meer gedetailleerde analyse op sectorniveau van trends in investeringen en toe te schrijven uitstoot. Bovendien laat het onderzoek ook zien dat het mogelijk is om de CO2-voetafdruk van ABP voor andere activaklassen te schatten met behulp van de PCAF-methode.
23 september 2019
Advies over Verkenning markt voor groene financiering
Op 29 augustus 2019 stuurde de Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra, een brief naar de Tweede Kamer over “Verkenning markt voor groene financiering”. Deze notitie plaatst enige kanttekeningen bij de inhoud van die brief.

juli 2019

8 juli 2019
AXA: Financing War Crimes
The Global insurer’s involvement in the illegal Israeli Occupation Dit rapport van de consumentenwaakhond SumOfUs onthult de investeringen van AXA in Israëlische banken die op hun beurt rechtstreeks illegale Israëlische nederzettingen financieren. Het markeert ook de manieren waarop Elbit Systems profiteert van de levering van diverse soorten verboden en controversiële wapens aan het Israëlische leger, alsmede technologieën, die gebruikt worden om de bezetting te ondersteunen.

mei 2019

21 mei 2019
Fool's Gold
Dit rapport werpt licht op de Europese financiële instellingen die het meeste investeren in de belangrijkste Europese kolencentrales en het laat de rangorde van de acht financiële instellingen zien, die het meest blootstaan ​​aan (de risico's van investeren in) kolen. Deze investeerders en crediteuren kunnen dergelijke activa niet in hun portefeuilles houden zonder actie te ondernemen, en er zijn maar twee verantwoorde opties: uitsluiting of engagement.

december 2018

5 december 2018
Coal Exit
Profundo heeft de financiële data geleverd voor de Coal Plant Developers List, die is gepubliceerd door urgewald op coalexit.org, in samenwerking met BankTrank, Les Amis de la Terre, RAN en Re:Common. De financiële informatie behelst de leningen en underwritings aan, en de obligaties en aandelen van 120 kolenbedrijven wereldwijd.

november 2018

27 november 2018
Still Undermining our Future?
Voor dit rapport is onderzocht welke veranderingen zich hebben voorgedaan in de leningen en investeringen die Nederlandse financiële instellingen hebben gedaan sinds het Parijse Klimaatakkoord van 2015, op het gebied van hernieuwbare energie en fossiele brandstoffen. Het laat zien dat individuele banken en verzekeraars ver achter liggen bij de trend om meer hernieuwbare energie te financieren.

Rapport: Eerlijke Geldwijzer: Still Undermining our Future?

Algemeen Dagblad: ‘ABN en ING stoppen nog steeds veel meer geld in kolen en olie dan in groene energie’

BN de Stem: ‘ABN en ING stoppen nog steeds veel meer geld in kolen en olie dan in groene energie’

De Telegraaf: 'Veel geld ABN en ING naar fossiele energie'

De Volkskrant: Groen bankieren? Overgrote deel van energieleningen gaat nog steeds naar fossiele energie

Eerlijke Geldwijzer: Grote banken en verzekeraars steken teveel geld van hun klanten in fossiele energiebedrijven

Financieel Managment: 'Veel geld ABN en ING naar fossiele energie'

Nederlands Dagblad: Verzekeraars en banken nog lang niet duurzaam

NOS Journaal: vanaf 1:09 Eerlijke Geldwijzer

NOS: 'Banken investeren veel meer in fossiele dan in duurzame energie'

Nu.nl: Eerlijke Geldwijzer: 'ABN en ING financieren nog vooral fossiele energie'

Radio 1 Journaal: Onderzoek: banken investeren nog volop in fossiele brandstoffen

RTL Nieuws: Banken lenen nog steeds miljarden aan fossiele energiebedrijven

Tweede Kamer der Staten-Generaal: Beantwoording van de vragen van de leden Van den Hul en Nijboer (beiden PvdA) aan de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Financiën over bancaire investeringen in fossiele energie (ingezonden 28 november 2018)

Tweede Kamer der Staten-Generaal: Beantwoording van schriftelijke vragen van de leden Sneller (D66), Alkaya (SP), Snels (GroenLinks) en Bruins (ChristenUnie) over het bericht dat banken hun financiering van fossiele energie niet hebben teruggebracht

Tweede Kamer der Staten-Generaal: Vragen van de leden Van den Hul en Nijboer (beiden PvdA) aan de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Financiën over bancaire investeringen in fossiele energie (ingezonden 28 november 2018)

15 november 2018
Carbon footprint of Japanese financial institutions
Het doel van deze studie is om een schatting te maken van de carbon footprint van 15 Japanse financiële instellingen (banken en verzekeraars) door middel van hun aandelen in de top 50 van CO2 uitstoters in Japan.

september 2018

10 september 2018
Energy Finance in Japan 2018: Funding Climate Change and Nuclear Risk
Het doel van dit rapport is tweeledig. Ten eerste het identificeren van Japanse financiële instellingen die niet betrokken zijn bij Japanse bedrijven die actief zijn in kolen, fossiele brandstoffen en kernenergie. Ten tweede het identificeren van financiële instellingen (banken, vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen) die juist de belangrijkste financiële relaties hebben met bedrijven die actief zijn in fossiele brandstoffen en kernenergie in Japan.

maart 2018

28 maart 2018
Banking on Climate Change
Dit jaarlijkse rapport laat zien hoeveel financiering banken tussen 2015 en 2017 hebben verstrekt aan producenten van de meest vervuilende en schadelijke fossiele brandstoffen, zoals teerzanden, LNG en steenkool. Ook wordt het beleid van de banken op dit gebied beoordeeld. Voor dit onderzoek analyseerde Profundo de mate van betrokkenheid van verschillende energiebedrijven bij dit soort fossiele brandstoffen.

Rapport: BankTrack en RAN: Banking on Climate Change

BankTrack: RBS moves on coal and tar sands and takes the lead of UK banks

BankTrack: Report finds major banks ramped up fossil fuel financing to $115 billion in 2017

Bloomberg (Verenigde Staten): ‘Extreme’ Fossil-Fuel Lending Fell in 2017 -- Except in Canada

Common Dreams (Verenigde Staten): Going Backward in Trump Era, Big Bank Investment in World's Dirtiest Energy Projects Surged in 2017

Ecowatch (Verenigde Staten): Bank Funding of Fossil Fuels Soars

Eenergiezukunft (Duitsland): Milliarden für die Finanzierung fossiler Energien

Financial Times: Banks pushed to cleanse their balance sheets of climate risk

Independent (Groot-Brittannië): Bank financing of extreme fossil fuel soars, according to damning report

New York Times: Think the Big Banks Have Abandoned Coal? Think Again

NN Group: NN Group excludes investments in oil sands

Sierra (Verenigde Staten): Bank Funding in Fossil Fuels Increased Last Year

Süddeutsche Zeitung (Duitsland): Banken pumpen Milliarden in klimaschädliche Industrien

The Guardian (Verenigde Staten): 'Extreme' fossil fuel investments have surged under Donald Trump, report reveals

The Huffington Post (Verenigde Staten): Top Banks Pumped Billions More Into The Dirtiest Fossil Fuels Last Year

Think Progress (Verenigde Staten): Banks ‘backslide’ into financing the world’s most carbon-intensive fossil fuel projects

Treehugger (Verenigde Staten): Big North American banks still banking on extreme fossil fuels

februari 2018

28 februari 2018
Maybank: The Single Largest Palm Oil Financier
Dit rapport voor TuK Indonesia, laat zien dat Maybank de grootste financier van de palmoliesector wereldwijd is. De bank heeft 11% van alle leningen en underwritings aan 85 palmolie bedrijven verstrekt, in de periode tussen 2010 en 2016. Echter, de bank heeft geen publiekelijk beschikbaar risico-beleid voor het financieren van deze sector. De bank heeft financiële relaties met een groot aantal controversiële palmolie bedrijven die te maken hebben met milieu-issues, maatschappelijke issues en governance issues. Dit zorgt er voor dat Maybank grote financiele risico's en reputatie risico's loopt.

januari 2018

23 januari 2018
Lessons learned on palm oil & finance campaigns
Dit rapport is bedoeld om lessen te trekken uit 15 jaar ervaring van NGO's met campagnes in de financiële sector om meer duurzaamheid in de palmoliesector te bevorderen.

Packard Foundation

oktober 2017

2 oktober 2017
Leverage over palm oil companies
Deze studie analyseert de verschillende mechanismen waarmee financiële instellingen invloed kunnen hebben op palmoliebedrijven

Milieudefensie

september 2017

22 september 2017
Financing of tropical forest commodities in SE Asia
Onderzoeksproject om de rol te benadrukken die financiering speelt bij het mogelijk maken van tropische ontbossing, gericht op investeerders in palmolie-, hout- en pulp- en papierbedrijven die actief zijn in Zuidoost-Azië. Dit onderzoek richtte zich vooral op het verantwoorde krediet- en beleggingsbeleid van de belangrijkste financiers.

Rainforest Action Network

19 september 2017
Involvement of financial institutions in land conversion in Matopiba region
Voor dit rapport zijn de relaties van financiële instellingen met bedrijven die grootschalige grondaankopen doen onderzocht. Het rapport beoordeelt ook het beleggingsbeleid van de geïdentificeerde financiële instellingen.

Wereld Natuur Fonds

Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND