Meer informatie?
Neem contact op met Anniek Herder
Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam

Projecten
: Aandelenanalyse

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

Als u op zoek bent naar een specifiek rapport, raden we u aan om onze Portfolio-pagina te bezoeken.

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

augustus 2019

30 augustus 2019
Palm Oil Growers Suspended Over Deforestation Lose USD 1.1B in Equity Value
Een grote meerderheid van wereldwijde palmoliehandelaren en raffinaderijen hebben No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) beleid geïmplementeerdde afgelopen jaren. Overtredingen van dergelijk beleid hebben herhaaldelijk geleid tot schorsing van oliepalmkwekers uit toeleveringsketens. Dit rapport onderzoekt hoe 15 schorsingen, als gevolg van niet-naleving van NDPE, impact hebben op de financiële situatie prestaties van vier oliepalmkwekers: Sawit Sumbermas Sarana (SSMS), Austindo Nusantara Jaya (ANJ), Tunas Baru Lampung (TBLA) en Indofood Agri Resources.
1 augustus 2019
Glencore Agriculture Exposes Canadian Pension Funds to Deforestation Risks
Glencore Agriculture is een agrarisch handelsbedrijf voor grondstoffen dat actief is op de markten voor maïs, katoen, soja en granen. Dit rapport beoordeelt de blootstelling van Glencore Agriculture aan ontbossingsrisico's in de sojaketen van Brazilië.

juli 2019

22 juli 2019
Cargill’s New Policies Insufficient to Fully Mitigate Deforestation Risks in Brazil
Cargill is het grootste particuliere bedrijf in de Verenigde Staten en de op een na grootste soja-exporteur in Brazilië. In april 2018 concludeerde Chain Reaction Research (CRR) dat Cargill's deadline voor ontbossing in 2030 haar Braziliaanse leveranciers in staat stelde de Cerrado te blijven ontbossen. Dit rapport beoordeelt Cargills huidige ontbossingsrisico's in de sojaketenketen van Brazilië, gezien recente veranderingen in het bedrijfsbeleid, marktomstandigheden en ontbossingstrends.
9 juli 2019
28 Percent of Indonesia’s Palm Oil Landbank Is Stranded
In 2017 heeft CRR gerapporteerd dat er 6,1 miljoen hectare (ha) bos en veenland is in gebieden met oliepalmconcessies, land dat als "stranded assets" kan worden beschouwd. Deze update gaat over cijfers en trends in de palmolie-industrie sinds 2017 en stelt dat de ontwikkeling van oliepalm op bos en veengrond economisch gezien niet levensvatbaar zal zijn in de nabije toekomst.

juni 2019

3 juni 2019
The Neglected Risk: Why deforestation risk should matter to Chinese financial institutions
Gezien de belangrijke rol van de Chinese vraag in de sojaproductie en van Chinese financiële instellingen bij de financiering en investeringen in de waardeketen van soja, probeerde CDP de investerings- en kredietbeslissingen van de Chinese financiële sector beter te begrijpen. Voor dit onderzoek is gekeken naar de financiële stromen van Chinese financiële instellingen naar bedrijven die deel zijn van de toeleveringsketen van soja, en zijn belangrijke spelers geïdentificeerd en is een schatting gemaakt van hoeveel van de beleggingen blootgesteld zijn aan het risico van ontbossing.

mei 2019

9 mei 2019
Deforestation-Driven Reputation Risk Could Become Material for FMCGs
Veel FMCG-bedrijven (fast-moving consumer goods) hebben zich publiekelijk gecommitteerd aan een deadline voor 2020 om te zorgen dat hun toeleveringsketens ontbossingsvrij is. Het wordt echter steeds duidelijker dat de meeste FMCG's deze deadline niet gaan halen. NGO-campagnes wijzen op toenemende reputatierisico's voor de sector. Voor een FMCG-bedrijf dragen bedrijfsrisico's in verband met tropische ontbossing, zoals markttoegangsrisico, gestrande assets en het risico van hogere kapitaalkosten, slechts bij tot een kleine afwijking van de totale aandelenwaarde. Het reputatierisico kan echter voor hen een veel sterkere drijvende kracht worden. Deze studie onderzoekt de wetenschappelijke kennis over het beoordelen van dit reputatierisico.

april 2019

15 april 2019
GPA’s (Casino Group) Beef Supply Chain Exposed to Deforestation Risks
Casino Group is een Franse food retailer met een meerderheidsaandeel in Grupo Pão de Açúcar (GPA) in Brazilië. Dit rapport is een analyse van de risico's die GPA loopt omdat het bedrijf te maken heeft met ontbossing, vanwege het rundvlees wat in de winkels verkocht wordt. Chain Reaction Researcg (CRR) heeft 50 GPA supermarkten bezocht in vijd Braziliaanse steden en heeft 500 willekeurig gekozen rundvleesproducten bekeken. De etiketten van deze producten laten zien dat er in de toeleveringsketen verbanden zijn tussen de supermartken en de slachthuizen die in de Legal Amazon staan.
1 april 2019
Brazilian State of Tocantins: A Hotspot for Cerrado Deforestation
De Braziliaanse staat Tocantins is de meest recente hotspot van ontbossing die gerelateerd is aan soja en vee. In 2018 was er meer land ontgonnen dan in welke staat van de Braziliaanse Cerrado ook. De Cerrado is een grote tropische savanne met een oppervlakte van meer dan 20 procent van Brazilië. De snelheid waarmee het gebied ontbost daalt de laatste jaren, maar in Tocantins gaat nog altijd erg veel bos verloren. Wat betreft de soja die uit Tocantins komt bestaat er een groot risico dat het in verband gebracht wordt met legale en illegale ontginning van het land. Gedegen monitoring van de implementatie van zero-deforestation beloftes zouden de risico's kunnen beperken voor handelaren, investeerders en eindgebruikers van landbouwgrondstoffen uit Tocantins.

februari 2019

5 februari 2019
Carrefour May Face Financial Risks from Deforestation-Linked Beef Sourcing in Brazil
Carrefour SA heeft een meerderheidsaandeel in Atacadão SA/Carrefour Brasil, de grootste detailhandelaar in Brazilie. Carrefour is een groot inkoper van Braziliaans rundvlees en dat zorgt voor blootstelling aan ontbossingsrisico's in de Braziliaanse amazone. Dit rapport geeft een analyse van de risico's gebaseerd op informatie die verkregen is tijdens 48 winkelbezoeken. Daarbij zijn 480 willekeurig gekozen rundvleesproducten onderzocht. Gegevens op de produktlabels laten links zien tussen Carrefour Supermarkten en de slachthuizen die in de Amazone.

januari 2019

25 januari 2019
AAK Lags in Implementation of NDPE Best Practices
AAK produceert plantaardige olieën. Het bedrijf heeft haar hoofdkantoor in Malmö, Zweden. Er werken in totaal 3.500 werknemers, in de 20 productiebedrijven die over de hele wereld staan, en het bedrijf heeft verkoopkantoren in meer dan 25 landen. De omzet van 2017 bedroeg 3,2 miljard dollar. In de mondiale toeleveringsketen van palmolie staat AAK tussen de grootste palmolieraffinaderijen en -handelaars, en de grootste bedrijven voor consumptiegoederen. De No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE)-strategie van het bedrijf is afhankelijk van substantiële maatregelen van de handelaars en raffinaderijen die geraffineerde palmolie leveren aan AAK. Op deze manier worden de 'best practices' in de industrie niet gevolgd.

december 2018

18 december 2018
Foreign Farmland Investors in Brazil Linked to 423,000 Hectares of Deforestation
Brazilië is een van de belangrijkste landen waar geïnvesteerd wordt in landbouwgrond, vanwege de mogelijkheden voor grote opbrengsten. Na de financiële crisis van 2007 en 2008 hebben institutionele investeerders, waaronder pensioenfondsen, universiteitsfondsen en private equity, veel geïnvesteerd in nieuw opgezette agrarische vastgoedbedrijven. Dit rapport beschrijft de verbanden tussen buitenlandse investeringen in Braziliaanse landbouwgrond en de ontbossing van deze grond sinds 2000. De focus ligt op Matopiba, de regio die bestaat uit de staten Maranhão, Tocantins, Piauí en Bahia.
11 december 2018
USD 11B Loans to Palm Oil Industry: ESG Issues May Create Indirect Risks for Bank Investors
Omdat de palmoliesector kapitaalintensief is en lange termijn financiering nodig heeft, zijn de palmoliebedrijven afhankelijk van leningen van banken. Door te investeren in banken die lenen aan de palmolie-industrie kunnen investeerders indirect te maken krijgen met ontbossingsrisico's. Voor dit rapport werden 105 bedrijven, die ergens in de palmoliesector actief zijn, geanalyseerd. De top 10 van banken die de palmoliesector financieren zijn geïdentificeerd. Tenslotte is er een lijst gemaakt van de grootste investeerders van de top 10 van banken.
14 december 2018
Deforestation Risk in Colombia: Beef and Dairy Sectors May Expose Investors
In de afgelopen twee jaar heeft Colombia, het land met de op een na grootste biodiversiteit, te maken gekregen met ontbossing in hoog tempo. Dit rapport van Chain Reaction Research beschrijft de politieke veranderingen die hiertoe geleid hebben. Het focust op toeleveringsketen van vee, de sector die er in belangrijke mate voor zorgt dat investeerders aan ontbossingsrisico's blootgesteld worden in Colombia.

november 2018

29 november 2018
BrasilAgro: 5,069 Hectares of Cerrado Forest at Imminent Risk
Dit rapport bouwt voort op het bedrijfsprofiel van BrasilAgro, gepubliceerd door Chain Reaction Research in november 2017. Dat profiel liet zien dat BrasilAgro tussen 2012 en 2017 21.690 ha land van de Braziliaanse Cerrado heeft ontgonnen. Het bedrijf liep daardoor het risico om klanten te verliezen die ontbossing tegen willen gaan, en zich aan afspraken daarover gecommitteerd hebben. Bovendien liep BrasilAgro het risico dat het land van het bedrijf overgewaardeerd werd. Deze update van het profiel laat zien dat BrasilAgro nog steeds aan ontbossing doet en dat de genoemde risico's nog altijd aanwezig zijn.
21 november 2018
Leakage Risks in India, 58 Percent of Palm Oil Imports Not Covered by NDPE Policies
Grote raffineerders van palmolie hebben inkoopbeleid waarin staat dat hun toeleveranciers niet mogen bijdragen aan ontbossing, dat ze geen veengronden mogen gebruiken en dat ze mensen niet mogen uitbuiten. Een analyse van Chain Reaction Research uit november 2017 heeft laten zien dat 74 procent van de Indonesische en Maleisische raffinage gebeurt met zulk No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NPDE) beleid. Dit rapport kijkt naar het gebruik van palmolie in India en Pakistan. Het beoordeelt of deze landen een markt vormen voor niet duurzaam geproduceerde palmolie, wie de belangrijkste verwerkers zijn van palmolie en of hun activiteiten vallen onder NDPE beleid.

oktober 2018

29 oktober 2018
SLC Agrícola: Planned Deforestation Could Contradict Buyers’ ESG Policies
Dit rapport, dat voortbouwt op het bedrijfsprofiel van SLC Agrícola, door Chain Reaction Research gepubliceerd in september 2017, geeft een overzicht van de duurzaamheids- en de bedrijfsrisico's van het bedrijf over het afgelopen jaar. Het initiële rapport liet zien dat SLC Agrícola 39.887 ha land heeft vrijgemaakt van de originele beplanting. 30.000 ha hiervan was Cerrado bosgebied. SLC Agrícola kreeg hierdoor te maken met het risico om klanten kwijt te raken die zero-deforestation verplichtingen zijn aangegaan, en met het risico van overwaardering van de land-portfolio. In deze update worden belangrijke ontwikkelingen besproken die sindsdien hebben plaatsgevonden.
2 oktober 2018
Cerrado Deforestation Disrupts Water Systems and Poses Business Risks for Soy Producers
Het Cerrado-gebied, dat twintig procent van het Braziliaans grondgebied beslaat, is een savanne met grote biodiversiteit en een belangrijke functie voor watersystemen in Brazilië. De regio heeft te maken gekregen met veel aanplant van soja in de laatste twintig jaar. Het meest werd geplant in Matopiba. Dit rapport geeft een analyse van de impact van de sojasector op ontbossing en de beschikbaarheid van water en hoe problemen met water op hun beurt weer impact kunnen hebben op de sojaproductie. In het rapport wordt onderzocht hoe de problemen met water zakelijke risico's met zich brengen voor sojabedrijven in het Cerrado-gebied.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND