Meer informatie?
Neem contact op met Anniek Herder
Meer informatie?
Neem contact op met Anselm Iwundu
Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Jan Willem van Gelder
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam

Projecten
: Aandelenanalyse

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

Als u op zoek bent naar een specifiek rapport, raden we u aan om onze Portfolio-pagina te bezoeken.

We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren waar overheidsbeleid op economisch, fiscaal en milieugebied de duurzame transitie van het bedrijfsleven en de financiële wereld bevordert of juist belemmert. Ook ontwikkelen we voorstellen voor alternatief beleid.

november 2018

29 november 2018
BrasilAgro: 5,069 Hectares of Cerrado Forest at Imminent Risk
Dit rapport bouwt voort op het bedrijfsprofiel van BrasilAgro, gepubliceerd door Chain Reaction Research in november 2017. Dat profiel liet zien dat BrasilAgro tussen 2012 en 2017 21.690 ha land van de Braziliaanse Cerrado heeft ontgonnen. Het bedrijf liep daardoor het risico om klanten te verliezen die ontbossing tegen willen gaan, en zich aan afspraken daarover gecommitteerd hebben. Bovendien liep BrasilAgro het risico dat het land van het bedrijf overgewaardeerd werd. Deze update van het profiel laat zien dat BrasilAgro nog steeds aan ontbossing doet en dat de genoemde risico's nog altijd aanwezig zijn.
21 november 2018
Leakage Risks in India, 58 Percent of Palm Oil Imports Not Covered by NDPE Policies
Grote raffineerders van palmolie hebben inkoopbeleid waarin staat dat hun toeleveranciers niet mogen bijdragen aan ontbossing, dat ze geen veengronden mogen gebruiken en dat ze mensen niet mogen uitbuiten. Een analyse van Chain Reaction Research uit november 2017 heeft laten zien dat 74 procent van de Indonesische en Maleisische raffinage gebeurt met zulk No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NPDE) beleid. Dit rapport kijkt naar het gebruik van palmolie in India en Pakistan. Het beoordeelt of deze landen een markt vormen voor niet duurzaam geproduceerde palmolie, wie de belangrijkste verwerkers zijn van palmolie en of hun activiteiten vallen onder NDPE beleid.

oktober 2018

29 oktober 2018
SLC Agrícola: Planned Deforestation Could Contradict Buyers’ ESG Policies
Dit rapport, dat voortbouwt op het bedrijfsprofiel van SLC Agrícola, door Chain Reaction Research gepubliceerd in september 2017, geeft een overzicht van de duurzaamheids- en de bedrijfsrisico's van het bedrijf over het afgelopen jaar. Het initiële rapport liet zien dat SLC Agrícola 39.887 ha land heeft vrijgemaakt van de originele beplanting. 30.000 ha hiervan was Cerrado bosgebied. SLC Agrícola kreeg hierdoor te maken met het risico om klanten kwijt te raken die zero-deforestation verplichtingen zijn aangegaan, en met het risico van overwaardering van de land-portfolio. In deze update worden belangrijke ontwikkelingen besproken die sindsdien hebben plaatsgevonden.
2 oktober 2018
Cerrado Deforestation Disrupts Water Systems and Poses Business Risks for Soy Producers
Het Cerrado-gebied, dat twintig procent van het Braziliaans grondgebied beslaat, is een savanne met grote biodiversiteit en een belangrijke functie voor watersystemen in Brazilië. De regio heeft te maken gekregen met veel aanplant van soja in de laatste twintig jaar. Het meest werd geplant in Matopiba. Dit rapport geeft een analyse van de impact van de sojasector op ontbossing en de beschikbaarheid van water en hoe problemen met water op hun beurt weer impact kunnen hebben op de sojaproductie. In het rapport wordt onderzocht hoe de problemen met water zakelijke risico's met zich brengen voor sojabedrijven in het Cerrado-gebied.

september 2018

21 september 2018
ADM: Matopiba Sourcing Could Link Company to Deforestation
Archer Daniels Midland (ADM) is een grote multinationationale handelaar in en verwerker van landbouwgrondstoffen. In 2017 heef the tbedrijf 60,8 miljard dollar omgezet en 1,6 miljard dollar winst gemaakt. Er werken meer dan 31.000 mensen. ADM heeft meer dan 30 silos in Brazilië, en daarnaast 13 fabrieken waar oliehoudende zaden verwerkt worden. Het bedrijf heeft ook activiteiten in acht Braziliaanse havens. Een deel van de sojabonen van ADM komen uit de Cerrado, een grote biodiverse savanne regio, waar telkens meer soja verbouwd wordt ten koste van de oorspronkelijke vegetatie. Dit zou ADM kunnen blootstellen aan ontbossingsrisico's in haar toeleveringsketen.

juli 2018

25 juli 2018
Private Equity Investment in Consumer Goods Industry Could Jeopardize Zero-Deforestation Efforts
Producenten van voedingsmiddelen, wasmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten, die 90% van de wereldwijde palmolieproductie afnemen, hebben de laatste jaren druk uitgeoefend op palmolieproducenten om No Deforestation, No Peat and No Exploitation (NDPE) beleid in te voeren, Maar de groeiende rol van private equity in deze Fast-Moving Consumers Goods (FMCG) sector zou het streven naar het stoppen van ontbossing kunnen ondermijnen.Het onsuccesvolle bod van Kraft Heinz op Unilever - een duurzaamheidsleider in de FMCG sector - was een duidelijke waarschuwing.

juni 2018

21 juni 2018
Shadow Companies Present Palm Oil Investor Risks and Undermine NDPE Efforts
Sinds 2013 hebben bedrijven, overheden, investeerders en NGO's stappen ondernomen om ontbossing, branden en de ontwikkeling van veenmoerassen te stoppen en om de risico's op het gebied van arbeids- en mensenrechten in de palmolie-sector te beperken. Dit heeft geleid tot No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) beleid, duurzaam management beleid, moratoria van de overheid, "stop work orders" en transparantie van de toeleveringsketen. Chain Reaction Research rapporteert dat 74% van Zuidoost Azië's palmolie raffinage nu volgens NDPE beleid gebeurt. Echter, ontbossing gaat door en niet duurzame palmolie wordt nog altijd geproduceerd, verhandeld en geconsumeerd. 10 bedrijven hebben 75% van de ontbossing die gerelateerd is aan palmolie in Indonesië veroorzaakt. Samen hebben deze bedrijven 40.000 ha land ontbost. Dit rapport laat zien hoe het gebruiken van schaduwbedrijven bijdraagt aan de "lekkage" van niet duurzame palmolie naar de wereldmarkt.

mei 2018

april 2018

26 april 2018
Cargill: Zero-Deforestation Approach Leaves Room for Land Clearing in Brazil’s Maranhão
Dit onderzoek voor Chain Reaction Research laat zien dat de manier waarop Cargill de zero-deforestation toeleveringsketens benadert nog altijd ruimte laat voor het ontginnen van land door haar leveranciers in Maranhão. Dit zou kunnen leiden tot een aantal business risico's, waaronder hetrisico op reputatieschade en het risico met betrekking tot toegang tot de markt.
18 april 2018
TH Plantations and PT Synergy Oil Nusantara: Leakage Risks At Plantation and Refinery
Lembaga Tabung Haji is een Maleisische islamitische financiële instelling die voor meer dan 16 miljard dollar aan beheerd vermogen heeft. TH Plantations (THP) is de beursgenoteerde palmolietak van Lembaga Tabung Haji. Het bedrijf heeft 32 palmolieplantagesin Maleisië en Indonesië. Het heeft 102.000 hectare aan land, waarvan 61.104 hectare beplant is. Het bedrijf is ook een joint venture partner van PT Synergy Oil Nusantara (PT SON), een grote palmolieraffinaderij in Batam, Riau, Indonesië. De capaciteit is 1 miljoen ton per jaar. Het is 1 van de grootste palmolie raffinaderijen van Zuid-Oost Azie die palmolie verwerkt welke verbouwd is op illegaal gekapt tropisch regenwoud.

maart 2018

16 maart 2018
Tunas Baru Lampung: Contested land and peat clearing could drive substantial value loss
Deze analyse van Chain Reaction Research (waar Profundo deel van uitmaakt) laat zien dat naar schatting 75% van Tunas Baru Lampung's land betwist is. Voor 10 procent van de inkomsten van TBLA bestaat het risico dat het No Deforestation, No Peat and No Exploitation (NDPE)-beleid van hun klanten niet wordt nageleefd.
14 maart 2018
Global Green Finance Index 1
Deze Global Green Finance Index is de eerste editie van een serie indices die in kaart brengen hoe de financiële centra op de wereld zich bewegen in de richting van een financieel systeem van duurzame ontwikkeling en waar mensen en de planeet op dezelfde waarde geschat worden als winst. Profundo heeft een discussie-notitie geschreven voor dit project.

januari 2018

24 januari 2018
ESG discrepancy between soy growers and financiers creates risk of more expensive financing
De grootschalige uitbreiding van sojaplantages in Brazilië is geïdentificeerd als een van de hoofdoorzaken van ontbossing gedurende de laatste 20 jaar. De Cerrado, een levensgemeenschap vol bio-diversiteit en rijk aan koolstof, is in korte tijd veranderd. Eerdere analyses van de Chain Reaction Research hebben uitgewezen dat soja producenten financiële risico's lopen door blijvende betrokkenheid bij de ontbossing van de Cerrado.

december 2017

19 december 2017
Bunge: Key Position in Cerrado State Puts Zero-Deforestation Commitment at Risk
Het wereldwijd opererende bedrijf Bunge is één van de grootste spelers in de sojaketen van Brazilië. Het is de leidende sojahandelaar in Piauí, een staat in de Braziliaanse leefomgeving die Cerrado heet. Bunge blijft werken met producenten die te maken hebben met legale ontbossing, ondanks de toezegging om zero-deforestation waardeketens te bewerkstelligen tussen 2020 en 2025, en om sojaproductie te stimuleren in onbeboste gebieden. Het niet naleven van deze toezeggingen kan leiden tot reputatieschade en marktrisico's.

augustus 2017

7 augustus 2017
Olam International: Deforestation Risks from Its Peruvian Coffee Supply Chain
Koffie productie is één van de grootste veroorzakers van ontbossing in het Peruaanse Amazone gebied, meer dan 25% of agrarisch land wordt hiervoor gebruikt in deze regio.

juli 2017

6 juli 2017
SE Asian Palm Oil Sector: Statistics Suggest Equity Overvalued
Due to stranded land risk, this analysis forecasts that the SE Asian palm oil business strategy where new land acquisition drives equity value will change. Instead, a new SE Asian palm oil business strategy may develop, characterized by more sustainable land-use and labor practices – but only if ‘leakage’ is controlled.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND