Meer informatie?
Neem contact op met Barbara Kuepper
Meer informatie?
Neem contact op met Diana Quiroz
Meer informatie?
Neem contact op met Gerard Rijk
Meer informatie?
Neem contact op met Paula Skilling
Meer informatie?
Neem contact op met Ward Warmerdam
 • Duurzaamheidsthema's (1316)
  • Arbeidsrechten (119)
  • Belasting (38)
  • Biodiversiteit (367)
  • Circulaire economie (20)
  • Conflict en veiligheid (152)
  • Corruptie (13)
  • Dierenwelzijn (48)
  • Gender (29)
  • Genetische modificatie (9)
  • Gezondheid (117)
  • Klimaatverandering (646)
  • Landgrabbing (258)
  • Marktregulering (78)
  • Mensenrechten (441)
  • Migratie (14)
  • MVO beleid en praktijk (437)
  • Ontbossing (357)
  • Transparantie (92)
  • Vervuiling (214)
  • Voedselzekerheid (175)
  • Waardeketens (159)
  • Water (72)
 • Sectoren & Grondstofketens (1538)
  • Banken (846)
  • Beleggers (645)
  • Beveiliging (11)
  • Bosbouw (174)
   • Hout (124)
   • Pulp & papier (114)
  • Bouw (53)
   • Vastgoed (3)
  • Chemie (38)
  • Detailhandel (38)
  • Elektronica (21)
  • Energie (474)
   • Biobrandstoffen (43)
   • Duurzame energie (48)
   • Kernenergie (26)
   • Kolencentrales (174)
   • Olie & gas (265)
   • Waterkracht (62)
  • Farmaceuten (6)
  • Kleding (16)
  • Landbouw (437)
   • Aardappel (8)
   • Banaan (6)
   • Bloemen (3)
   • Cacao (26)
   • Cassave (3)
   • Fruit (27)
   • Graan (21)
   • Groente (21)
   • Katoen (11)
   • Koffie (17)
   • Noten (4)
   • Palmolie (276)
   • Rijst (12)
   • Rubber (32)
   • Sinaasappel (2)
   • Soja (152)
   • Specerijen (1)
   • Suiker (42)
   • Tabak (5)
   • Thee (4)
   • Wijn (5)
  • Mijnbouw (299)
   • Aluminium (27)
   • Cement (8)
   • Diamant (7)
   • Goud (69)
   • IJzer & staal (32)
   • Kobalt (22)
   • Koper (67)
   • Lithium (7)
   • Lood (14)
   • Mangaan (11)
   • Natuursteen (2)
   • Nikkel (35)
   • Platina (11)
   • Steenkool (189)
   • Tantalum (7)
   • Tin (9)
   • Uranium (10)
   • Wolfraam (5)
   • Zilver (9)
   • Zink (17)
  • Recycling (18)
  • Toerisme (7)
  • Transport (58)
  • Veeteelt (135)
   • Bont & leer (6)
   • Pluimvee (61)
   • Rundvlees (84)
   • Varkens (61)
   • Zuivel (46)
  • Verzekeraars (105)
  • Visserij (44)
   • Garnalen (12)
   • Overige vis (13)
   • Pelagische vis (26)
   • Tonijn (12)
   • Zalm (5)
  • Voeding & dranken (100)
  • Wapens (119)
 • Sectoren & Grondstofketens
 • Duurzaamheidsthema's

Projecten

Onze projecten hebben betrekking op veel verschillende economische sectoren, grondstoffen, duurzaamheidsthema's en landen. Deze pagina geeft een overzicht van alle projecten die Profundo in de loop van de jaren heeft uitgevoerd. In het menu kunt u de projecten filteren op de themagebieden waarop wij actief zijn. Elk project wordt kort beschreven en waar mogelijk laten we de geproduceerde rapporten, brochures of presentaties zien. Ook laten we zien hoe media en politiek op het project reageerden.

 

We analyseren de financiële kengetallen van bedrijven en beoordelen in scenariostudies wat de financiële impact kan zijn van Environmental, Social en Governance (ESG) risico's, zoals ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, uitputting van natuurlijk kapitaal en andere duurzaamheidskwesties.
We analyseren en beoordelen het verantwoord beleggings- en kredietbeleid van banken en beleggers en we adviseren over hoe dat beleid kan worden verbeterd en geïmplementeerd via screening, stembeleid, engagement en uitsluitingsstrategieën.
We analyseren hoe bedrijven worden gefinancierd door banken, aandeelhouders en andere financiële instellingen, om te beoordelen wat deze financiers kunnen doen om duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen. We leggen ook eigendomsstructuren bloot, vaak in samenhang met structuren die bedrijven hebben opgezet om belastingen te ontwijken.
We analyseren mensenrechten- en andere duurzaamheidsrisico's in internationale waardeketens en identificeren wat verschillende partijen kunnen doen om duurzame ontwikkeling in de landbouw, bosbouw, veeteelt, energiewinning, visserij en mijnbouw te bevorderen.

februari 2024

21 februari 2024
Klimaatacties van pensioenaanbieders in het VK
Pensioenregelingen in het Verenigd Koninkrijk (VK) spelen een cruciale rol bij het bestrijden van de klimaatcrisis en zorgen tegelijkertijd voor duurzame rendementen op de lange termijn voor de begunstigden. Profundo heeft voor Make My Money Matter (MMMM) een beleidsbeoordeling uitgevoerd van de twintig grootste aanbieders van defined contribution (DC) bedrijfspensioenregelingen in het Verenigd Koninkrijk. Het beoordelingskader bestond uit zeven thema's die belangrijk zijn voor de aanpak van klimaatverandering: doelstellingen in lijn met een 1,5 °C-traject; meting en openbaarmaking van de koolstofvoetafdruk; gedetailleerde doelstellingen per sector en beleggingscategorie; investeringen in klimaatoplossingen; uitfasering van fossiele brandstoffen; ontbossing en landgebruik; instrumenten die worden gebruikt om de portefeuille aaan te passen en veranderingen te stimuleren. De resultaten van dit onderzoek geven aan dat de meeste van de grootste DC-pensioenaanbieders in het Verenigd Koninkrijk onvoldoende of slecht beleid hebben om klimaatverandering aan te pakken. Op basis van deze bevindingen geeft dit rapport prioriteitsgebieden aan waarop aanbieders van DC-pensioenen in het Verenigd Koninkrijk zich moeten richten in 2024 en daarna.
21 februari 2024
Financiële instellingen en kerwapens
Alle nucleair bewapende staten moderniseren momenteel hun kernwapensystemen. Profundo voerde onderzoek uit voor dit Don't Bank on the Bomb rapport waarin de bedrijven die het meest betrokken zijn bij de kernwapenindustrie werden geprofileerd. In totaal werden 287 financiële instellingen geïdentificeerd die substantiële financierings- of investeringsrelaties hadden met 24 bedrijven die betrokken zijn bij de productie van kernwapens.

januari 2024

29 januari 2024
Eerste stappen op weg naar duurzaamheid
De tweede beleidsbeoordeling van Fair Finance Vietnam, beschikbaar in het engels en vietnamees, biedt een analyse van de ESG-beleidstoezeggingen in 2022 van 11 Vietnamese commerciële banken. Sinds de eerste beleidsbeoordeling in 2020 laat deze beoordeling zien dat banken in Vietnam bezig zijn met een "race naar de top" met betere scores op de volgende thema's: Financiële inclusie, Consumentenbescherming en Corruptiebestrijding. Tegelijkertijd scoorden ze laag voor Natuur, Klimaatverandering, Mensenrechten en Arbeidsrechten. Profundo leverde een bijdrage door Fair Finance Vietnam training en kwaliteitscontrole te bieden.
11 januari 2024
Towards Meaningful Human Rights Impact Assessments
Bij de productie van voedsel worden mensen en de planeet nog steeds op grote schaal uitgebuit. Supermarkten zijn machtige spelers in internationale voedselwaardeketens en daarom riep Oxfam supermarkten in de campagne Behind the Barcodes op om verantwoordelijkheid te nemen voor mensenrechten in hun toeleveringsketens. In reactie op de campagne hebben verschillende Nederlandse, Duitse en Britse supermarkten toegezegd om Human Rights Impact Assessments (HRIA's) en daaropvolgende actieplannen uit te voeren en te publiceren om negatieve gevolgen voor mensenrechten in hun waardeketens te beperken en te voorkomen. Dit rapport, uitgebracht door Oxfam, analyseert de HRIA's en actieplannen die de grootste Nederlandse, Duitse en Britse supermarkten in de afgelopen vier jaar hebben gepubliceerd. Profundo voerde het onderzoek uit achter de casestudy in het rapport van Lidl's HRIA over bessen uit Huelva.

december 2023

13 december 2023
Training on the Just Energy Transition and the role of financial institutions in Cambodia
Samen met Fair Finance Cambodja heeft Profundo Policy Researcher Jurany Ramirez twee online trainingssessies gegeven voor bankiers en maatschappelijke organisaties over de rechtvaardige energietransitie en de rol van financiële instellingen. Deelnemers aan de training reflecteerden op wat de rechtvaardige energietransitie betekent in de Cambodjaanse context, waarbij klimaatdoelstellingen worden gecombineerd met sociale doelstellingen, en leerden over de verwachte rol van de financiële sector en groene financiering in het mogelijk maken van een rechtvaardige energietransitie, onder andere door het ontwikkelen van sterk sectorbeleid.
4 december 2023
Banking on Biodiversity Collapse
Banken en investeerders stellen bosbouw- en agro-industriële bedrijven in staat om hun activiteiten uit te breiden naar de resterende tropische bosecosystemen in de wereld. Dit leidt tot de vernietiging van bossen en veengebieden en schendt de rechten van inheemse volken en lokale gemeenschappen. Dit rapport van Forests and Finance, een coalitie van acht campagne-, volks- en onderzoeksorganisaties, waaronder Profundo, brengt de commerciële geldstromen in kaart naar de bosbouwactiviteiten van 300 bedrijven binnen zes bosrisicobedrijfstakken - rundvlees, palmolie, pulp en papier, rubber, soja en hout - die gezamenlijk wereldwijd de meeste tropische ontbossing veroorzaken.
4 december 2023
Second Training in Corporate and Financial Research for Fair Finance Bolivia
Profundo Senior Field Researcher Diana Quiroz gaf op 4 en 5 december een training in La Paz, Bolivia. De training was gericht op het versterken van de institutionele capaciteit van lidorganisaties van de Fair Finance Bolivia coalitie, en aanverwante organisaties, om het respect van bedrijven voor mensenrechten te bevorderen en belanghebbenden te ondersteunen bij het verantwoordelijk houden van bedrijven voor de negatieve gevolgen van hun activiteiten. Om dit doel te bereiken richtte de training zich op belangrijke methodologieën en open bronnen voor het onderzoeken van bedrijfsactoren en hun financiële relaties. Het doel was om fundamentele kennis te verschaffen over bedrijfsstructuren, geldstromen, de commodificatie van de natuur en due diligence op het gebied van mensenrechten.
12 december 2023
European Financial Institutions’ Continued Complicity in the Illegal Israeli Settlement Enterprise
Dit rapport geeft een samenvatting van de bevindingen over de economische relaties tussen bedrijven en de Israëlische nederzettingenonderneming op de bezette West Bank en in Oost-Jeruzalem, en de Europese financiële instellingen die zwaar geïnvesteerd blijven in deze bedrijven. Tussen januari 2020 en augustus 2023 hadden 776 Europese financiële instellingen, waaronder banken, vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, financiële relaties met 51 bedrijven die actief betrokken zijn bij Israëlische nederzettingen. Profundo voorzag de Don't Buy Into Occupation-coalitie van onderzoek naar de betrokkenheid en financieringsrelaties van bedrijven.
6 december 2023
Banking on Welfare
Profundo beoordeelde het beleid van tien van de grootste banken in het Verenigd Koninkrijk op criteria die betrekking hebben op de grootste dierenwelzijnsproblemen van dit moment, waaronder de bio-industrie. Negen van de tien banken scoorden slecht op het beleid ten aanzien van dierenwelzijn, vijf scoorden 0.
4 december 2023
European Finance Flows Fuelling the Climate Crisis
Voor dit ActionAid rapport over de rol van artikel 2.1(C) onder het UNFCCC, voerde Profundo de data analyse uit die onthulde dat de jaarlijkse financiering door Europese banken van activiteiten op het gebied van fossiele brandstoffen en industriële landbouw in het Global South gemiddeld 46,7 miljard US dollar (40,2 miljard euro) per jaar bedraagt. Europese financiële instellingen voeden de klimaatcrisis door honderden miljarden dollars aan activiteiten die de klimaatcrisis aanwakkeren.

november 2023

29 november 2023
Beyond Borders, Beyond Boundaries
Het rapport "Beyond Borders, Beyond Boundaries" probeert licht te werpen op de door de EU gesteunde grensbeheerinitiatieven in Tunesië en Libië en hun gevolgen op mensenrechten, de normatieve kaders die eraan ten grondslag liggen en de besluitvormingsprocessen die spelen achter de Europees nabuurschaps-, ontwikkelings,- en internationale samenwerkingsinstrument (NDICI-Global Europe), het belangrijkste financiële instrument voor extern optreden van de EU. In het verslag wordt benadrukt dat de tekortkomingen bij de naleving van de mensenrechten in het kader van grenscontroleprogramma's, in combinatie met het gebrek aan transparantie, duidelijk in strijd zijn met het EU- en internationaal recht. Bovendien leidt dit ertoe dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met het risico van mensenrechtenschendingen bij het toewijzen van financiering voor zowel lopende als nieuwe programma's.
20 november 2023
Training on ESG disclosure trends and frameworks
Samen met Fair Finance Thailand en Fair Finance Asia faciliteerde Profundo op 20 en 21 november een online training over recente ontwikkelingen op het gebied van ESG-raamwerken op internationaal niveau en de ontwikkeling van de groene taxonomie in Thailand. De training werd gegeven aan Thaise CSOs en was bedoeld om hen te helpen: kennis te vergaren over recente internationale ESG-standaarden en rapportagekaders die relevant zijn voor de financiële sector en wat deze inhouden in termen van rapportage ; beter te begrijpen wat een taxonomie voor duurzame financiering is en hoe deze kan bijdragen aan de rechtvaardige energietransitie; begrijpen welke rol de financiële sector kan spelen bij het mogelijk maken van een rechtvaardige energietransitie, onder andere door het ontwikkelen van krachtig sectorbeleid; kennis opdoen over de ontwikkeling van de Groene Taxonomie in Thailand en de uitdagingen en beperkingen begrijpen. De training werd gegeven door Juliette Laplane, Senior Policy Researcher bij Profundo en Sarinee Achavanuntakul, Managing Director bij Sal Forest.
15 november 2023
Data Contribution to The Global Oil and Gas Exit List
Profundo heeft data bijgedragen aan de Global Oil and Gas Exit List (GOGEL). GOGEL is een openbare database die gedetailleerde informatie biedt van de activiteiten van olie- en gasbedrijven wereldwijd. Het omvat 1.623 bedrijven die actief zijn in de upstream-, midstream- of gasgestookte energiesector. Op GOGEL genoteerde bedrijven zijn verantwoordelijk voor 95% van de wereldwijde olie- en gasproductie.
13 november 2023
European car lease companies’ financials
Dit rapport van Profundo kijkt naar de financiële cijfers van Europese autoleasebedrijven en laat sterke winsten zien, een gezonde financiële positie en een positieve uitzicht. In 2018-2022 hebben Europese autoleasemaatschappijen een toenemende winstgevendheid en het verbeteren van de financiële kracht laten zien. Het vermogen van de bedrijven tot een groene transitie lijkt in 2022 beter dan in 2018.
6 november 2023
Training on Sustainability Governance in the Banking Sector
Op 6 en 7 november verzorgden Profundo Senior Policy Researcher Juliette Laplane en Supply Chain Researcher Pavel Boev samen met Fair Finance Vietnam en Fair Finance Asia een online training van twee sessies. De training richtte zich op de manier waarop ESG-kwesties (Environmental, Social and Governance) zijn ingebed in de kernprocessen en managementstructuren in de bankensector. De training werd gegeven aan maatschappelijke organisaties, financiële instellingen en financiële regelgevers die actief zijn in Vietnam. De doelstellingen van deze training waren om de deelnemers te helpen om: te leren over hoe de governance van duurzaamheidskwesties binnen de bank moet worden gestructureerd; de rol van het senior management, bestuurscommissies, front officers, ondersteunende functies bij de ontwikkeling en implementatie van duurzaamheidsbeleid te begrijpen; hun kennis te verbeteren over hoe banken communiceren en overleggen met externe belanghebbenden, waaronder maatschappelijke organisaties, over hun duurzaamheidsstrategie; en goede praktijken te identificeren met betrekking tot duurzaamheidsgovernance bij de grote banken en financiële instellingen in ASEAN of wereldwijd.
1 november 2023
Financial Risks of Commodity-Driven Deforestation: Lessons from 10 Years of CRR
De afgelopen tien jaar is er grote vooruitgang geboekt bij het aanpakken van door grondstoffen geralateerde ontbossing: het bewustzijn van de gevolgen van ontbossing en -degradatie voor de klimaatverandering is toegenomen; de ontbossingcijfers in Zuidoost-Azië zijn afgenomen; en de verantwoordelijkheid van bedrijven en de (financiële) transparantie in toeleveringsketens zijn verbeterd. Dit rapport blikt terug op tien jaar van Chain Reaction Research (CRR) en biedt lessen voor de financiële sector en andere stakeholders.
23 november 2023
Metallurgical Coal Financing: Time to call it off
Financiële instellingen voeren geen beleid voor metallurgische kolen (die worden gebruikt voor de productie van staal), hoewel dit grotendeels verantwoordelijk is voor het feit dat de staalsector verantwoordelijk is voor 7% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (GHG) en 11% van de wereldwijde uitstoot van kooldioxide (CO2). Profundo voerde het financiële onderzoek uit voor dit rapport dat de financiële instellingen achter de expansie van metallurgische kolen blootlegt en de dekking van metallurgische kolen in hun beleid analyseert.
16 november 2023
A Toxic Legacy: Glencore’s footprint in Colombia & Peru
De mijnen van Glencore hebben verwoestende gevolgen gehad voor hun omgeving, met ernstige gevolgen voor degenen die in de buurt wonen. Dit rapport van de Eerlijke Geldwijzer gaat dieper in op twee voorbeelden van mijnen die eigendom zijn van Glencore en die ernstige gevolgen hebben gehad voor de gemeenschappen rond de mijnen in Peru en Colombia. Externe druk van investeerders, banken, handelspartners, beleidsmakers en toezichthouders is van cruciaal belang om een verandering in Glencore te forceren. Profundo heeft het financiële onderzoek voor dit rapport uitgevoerd waaruit blijkt dat de betrokkenheid van banken en investeerders bij Glencore tot nu toe fragmentarisch en niet effectief is geweest en dat veel banken en investeerders er niet in slagen Glencore ter verantwoording te roepen. Het rapport geeft aanbevelingen voor Europese overheden en instellingen, voor Glencore en voor banken en investeerders die Glencore financieren.
14 november 2023
Fuel to the fire: EU banks and investors tied to violence in South Sudan
Een aantal Europese banken en investeerders hebben extreem geweld gefinancierd via hun investeringen in de oliesector van Zuid-Soedan.Dit zijn de bevindingen van een rapport gepubliceerd door Global Witness, op basis van data van Profundo. Het rapport laat zien hoe deze investeringen in de oliesector verband houden met geweld en beveelt aan dat financiële instellingen zich moeten houden aan due diligence-wetgeving.
8 november 2023
Corporate and Financial Flow Research Trainings
Onderzoeksmethodologieën voor het identificeren en in kaart brengen van bedrijfsstructuren en financiële stromen hebben mensenrechtenverdedigers en maatschappelijke organisaties in toenemende mate in staat gesteld om de bedrijven, financiers en andere actoren achter investeringsprojecten die in verband worden gebracht met mensenrechtenschendingen te identificeren en analyseren. In 4 sessies in november en december verzorgden Profundo Policy Researcher Jurany Ramirez en Financial Researcher Jim Sanchez, met steun van het OHCHR, trainingen voor maatschappelijke organisaties, mensenrechtenverdedigers en nationale mensenrechteninstellingen. Het doel van de trainingen was om mensen bewust te maken van de rol die de financiële sector kan spelen in beslissingen die door hun zakelijke klanten worden genomen en om hen uit te rusten met de middelen om basisonderzoeken uit te voeren naar bedrijven en financiële instellingen ter ondersteuning van hun werk op het gebied van de verdediging van mensenrechten. De trainingen richtten zich op belangrijke methodologieën die gebruik maken van openbaar beschikbare informatiebronnen om basiskennis te verschaffen over bedrijfsstructuren en financieringsstromen van bedrijven.
1 november 2023
Impacts of a Shift to Plant Proteins
De mondiale veehouderij heeft een buitensporige ecologische voetafdruk. Het verminderen van de vleesproductie en -consumptie in regio's met een buitengewoon hoge inname van dierlijke eiwitten en het vervangen ervan door alternatieve eiwitten zou grote hoeveelheden van de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen, evenals land en water, kunnen besparen. Grote supermarkten en foodservicebedrijven hebben een belangrijke rol in deze eiwit transitie.
Meer resultaten...
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND