Team

Profundo heeft een breed, multidisciplinair team van experts met verschillende culturele  achtergronden en ervaringen. Aarzel niet om contact op te nemen met een van onze medewerkers als u meer informatie wenst.

Andrea Fernandez
Financieel onderzoeker
Andrea Fernandez versterkt de finance werkgroep. Ze heeft banking & finance gestudeerd in Nederland. Daarvoor werkte ze vijf jaar voor de financiële toezichthouder in Peru.
Barbara Kuepper
Senior Onderzoeker Duurzame Toeleveringsketens
Barbara coördineert marktonderzoek en de analyse van handelsrelaties in internationale toeleveringsketens. Ze heeft een achtergrond in fysische geografie en werkte eerder bij Greenpeace International in Duitsland.
Chithira Rajeevan
Assistent Onderzoeker
Chithira assisteert bij verschillende onderzoeksprojecten. Ze heeft een achtergrond in ontwikkelingseconomie en werkte eerder bij een denktank over overheidsbeleid in India.
Debbie Schepers
Assistent Onderzoeker
Debbie doet onderzoek naar het duurzaamheidsbeleid van bedrijven en financiële instellingen. Ze heeft een achtergrond in internationale ontwikkelingsstudies en milieubeleid. Eerder deed ze onderzoek naar het MVO-beleid van nationale overheden en werkte ze in de academische wereld in Nederland.
Diana Quiroz
Senior Veldonderzoeker
Diana coördineert veldonderzoek en onderzoekt bedrijven om te kijken hoe ze kunnen veranderen. Zij heeft een achtergrond in het management van landbouw en natuurlijke hulpbronnen. Ze komt uit Mexico en werkte eerder in Duitsland, Jemen en voor Medica Mondiale in Liberia.
Estela Casajuana
Senior Onderzoeker
Estela richt zich op de gevolgen van bedrijfsactiviteiten voor mensenrechten, met name op het gebied van veiligheid en migratie. Ze is opgeleid in internationale mensenrechten in Spanje en Engeland.
Frank Warmerdam
Financiele Administratie
Frank verzorgt de financiële administratie en rapportage. Hij werkte als financieel administrateur bij verschillende Nederlandse bedrijven en is ook actief als schilder van realistische kunst.
Gerard Rijk
Senior Aandelenanalist
Gerard coördineert ons aandelenonderzoek gericht op bedrijven in internationale grondstofketens en de financiële sector. Hij is macro-econoom en werkte voor ING Nederland.
Jan Willem van Gelder
Directeur
Jan Willem heeft een brede onderzoeks- en advieservaring, met de nadruk op de relatie tussen bedrijven, financiële instellingen en duurzaamheid. Hij studeerde ontwikkelingseconomie en richtte Profundo op in 2000.
Jasmine Arnould
Onderzoeker Toeleveringsketens
Jasmine onderzoekt wereldwijde toeleveringsketens en analyseert handelslinks en duurzaamheidskwesties. Eerder was ze consultant bij Proforest in Engeland en ze heeft een achtergrond in antropologie en ontwikkeling.
Jeroen Walstra
Financieel Onderzoeker
Jeroen onderzoekt financiële relaties met bedrijven die zich bezighouden met niet-duurzame activiteiten. Hij heeft een achtergrond in milieubeheer en werkte eerder bij Milieudefensie.
Jim Sanchez
Financieel Onderzoeker
Jim uit Colombia ondersteunt de werkgroep Finance met het ophalen en analyseren van financiële data van bedrijven die mogelijk betrokken zijn bij milieuschade. Jim is een econoom met een passie voor financiën, risicoanalyse, econometrie, bankieren en optimalisatie.
Juliette Laplane
Senior Beleidsonderzoeker
Juliette onderzoekt het duurzaamheidsbeleid van bedrijven en financiële instellingen. Ze is de onderzoekscoördinator voor Fair Finance Guide projecten. Ze heeft een achtergrond in Finance en werkte eerder voor ESG-ratingbureau Vigeo Eiris in Italië en voor Franse banken.
Jurany Ramirez
Beleidsonderzoeker
Jurany doet onderzoek naar het duurzaamheidsbeleid van bedrijven en financiële instellingen. Ze heeft een achtergrond in ontwikkelingseconomie en ze werkte eerder voor overheden, particuliere organisaties en academici op het gebied van evaluatie en beleidsanalyse, o.a. in Colombia.
Lauren Gonzalez
Kok & Schoonmaker
Lauren maakt heerlijke en gezonde lunches en houdt het kantoor schoon. Ze komt uit Cuba, is activist en leert de Nederlandse taal en cultuur.
Léa Pham Van
Financieel Onderzoeker
Léa richt zich op onderzoek naar financiën en aandelen. Ze heeft een achtergrond in financiële analyse en ze heeft werkervaring in bankieren en vermogensbeheer in Frankrijk en Zweden.
Lily Doolan Burke
Office Manager
Lily Doolan Burke is de Office Manager van Profundo en verzorgt ook de communicatie voor Profundo. Eerder studeerde ze rechten, met als specialisatie Europees migratierecht.
Manon Stravens
Onderzoeker
Manon werkt mee aan verschillende onderzoeksprojecten. Ze is journalist met een achtergrond in Ontwikkelingsstudies (mensenrechten en economie) en werkte voor verschillende Nederlandse media, o.a. in Mali.
Manon Very
Intern
Manon werkt bij Profundo als stagiaire, voornamelijk in het beleidsteam. Ze heeft een achtergrond in het bedrijfsleven, duurzaamheid en internationale betrekkingen na studies in Frankrijk, Ierland, Costa Rica en de Verenigde Staten.
Mara Werkman
Assistent Onderzoeker
Mara werkt mee aan verschillende onderzoeksprojecten. Ze heeft een achtergrond in Europese studies en rechten. Eerder werkte ze bij Milieudefensie.
Pavel Boev
Onderzoeker Toeleveringsketens
Pavel onderzoekt wereldwijde toeleveringsketens en duurzaamheidskwesties. Eerder werkte hij in de bankenwereld en voor WWF Rusland.
Stefanie Geurts
Onderzoeker Toeleveringsketens
Stefanie werkt mee aan onderzoek naar toeleveringsketens. Voorheen deed zij financieel onderzoek en onderzoek voor projecten voor de Eerlijke Geldwijzer. Zij heeft een achtergrond in Finance and International Development Studies.
Ward Warmerdam
Senior Financieel Onderzoeker
Ward coördineert ons onderzoek naar de financiering van bedrijven door financiële instellingen. Hij is een sinoloog met een achtergrond in economie, politiek en internationale betrekkingen, o.a. in China.
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND