Stichting Profundo Research

 

In 2019 is de Stichting Profundo Research opgericht om de bestaande activiteiten van Profundo B.V. aan te vullen. De Stichting stelt zich ten doel om beleidsmatig, economisch, financieel en juridisch onderzoek te laten verrichten met een hoge maatschappelijke relevantie, ter ondersteuning van de transitie naar een duurzame economie en toenemende sociale rechtvaardigheid op mondiaal niveau. Door concrete onderzoeksresultaten te publiceren, wil de Stichting het publieke debat in binnen- en buitenland stimuleren over de verantwoordelijkheden van bedrijven, financiële instellingen en overheden, en over de stappen die zij kunnen nemen om de noodzakelijke veranderingen in de economie en de samenleving tot stand te brengen.

Om haar doel te bereiken, werft de Stichting fondsen, laat ze onderzoek doen en publiceert ze de resultaten, en ondersteunt ze maatschappelijke organisaties om deze onderzoekresultaten te gebruiken om invloedrijke actoren te beïnvloeden.

Zelf heeft de Stichting geen personeelsleden. Het beheer van de Stichting wordt onbetaald uitgevoerd door Profundo. Onderzoeksactiviteiten worden door de Stichting uitbesteed aan Profundo.

Werven van fondsen

Al sinds 2000 werkt Profundo als onafhankelijk not-for-profit onderzoeksbureau. Veel donoren (overheden en filantropische instellingen) zijn geïnteresseerd in het praktische, impactgerichte onderzoek dat Profundo uitvoert, maar zij kunnen vaak alleen organisaties financieren die zijn opgezet als een non-profit. Hoewel Profundo op veel manieren als een non-profit werkt, is de organisatie in juridische zin een besloten vennootschap.

De Stichting Profundo Research is opgericht om Profundo's kansen te vergroten om fondsen van donoren aan te trekken voor onderzoek en verwante activiteiten waarmee mondiale duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid kan worden bevorderd. Een deel van de fondsen die door de Stichting worden aangetrokken, wordt gebruikt voor de capaciteitsontwikkeling van partners uit het maatschappelijk middenveld die samenwerken met Profundo om financiële, zakelijke en politieke actoren te beïnvloeden. Het resterende deel van de fondsen wordt gebruikt voor onderzoeksactiviteiten door Profundo.

Onderzoek tegen gereduceerd tarief

De Stichting biedt ook onderzoek aan tegen gereduceerd tarief aan maatschappelijke organisaties uit lage- en middeninkomenslanden. Lokale organisaties in deze landen komen vaak op voor de belangen van lokale gemeenschappen, werknemers en het milieu, waar die geschaad worden door de activiteiten van (internationale) bedrijven. Om de druk op deze bedrijven op te kunnen voeren om zich op een verantwoorde wijze te gedragen, is het voor dergelijke organisaties nuttig om te weten wie de (internationale) aandeelhouders, financiers en afnemers van de betreffende bedrijven zijn. Deze organisaties hebben echter vaak slechts een beperkt budget ter beschikking. De Stichting biedt daarom aan lokale organisaties uit lage- en middeninkomenslanden tegen een gereduceerd tarief bedrijfsonderzoek aan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Profundo.

Adviesraad

Als directeur van Stichting Profundo Research wordt Jan Willem van Gelder bijgestaan door een adviesraad met drie externe deskundigen die de missie van de Stichting ondersteunen en die affiniteit hebben met (onderzoek naar) de aandachtsgebieden van de Stichting. De huidige leden van de adviesraad zijn:

  • Annette Freyberg-Inan: hoogleraar Politicologie en Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam, met bijzondere expertise op theoretisch en methodologisch terrein. Haar onderzoek omvat internationale betrekkingen en internationale politieke economie, Europese integratie en EU-uitbreiding, transities in Midden- en Oost-Europa en Turkije, en politiek protestbewegingen.
  • Alexandra Dawe: hoofd communicatie bij Rainforest Alliance. Als onafhankelijk communicatiespecialist adviseerde en trainde zij eerder NGO's en bedrijven over communicatiestrategieën met betrekking tot duurzaamheid. Ze werkte daarvoor als financieel journalist en als communicatiespecialist bij Greenpeace International and FMO.
  • Giuseppe van der Helm: voormalig directeur van de Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Hij is nu directeur van de coöperatie Leren voor Morgen, die samen met onderwijsinstellingen in Nederland wil werken aan duurzame ontwikkeling in het onderwijs.

Activiteiten

De Stichting heeft de afgelopen jaren fondsen van verschillende donoren aangetrokken voor twee langlopende programma's:

  • Forests & Finance: dit programma richt zich op het beïnvloeden van de financiers (banken en beleggers) van economische sectoren waarin de risico's hoog zijn dat bedrijven bijdragen aan tropische ontbossing: rundvlees, palmolie, pulp & papier, soja, hout en rubber. In dit programma werkt Profundo samen met verschillende internationale en lokale maatschappelijke organisaties: Rainforest Action Network, Sahabat Alam Malaysia, Repórter Brasil, TuK Indonesia, AmazonWatch, Friends of the Earth US en BankTrack.
  • Ons werk op het gebied van beïnvloeding van de fondsen van de Europese Unie op het gebied van asiel, migratie en grensbewaking. Hierbij werken wij onder meer samen met de European Council on Refugees and Exiles (ECRE).

Verder heeft de Stichting tegen gereduceerd tarief bedrijfsonderzoek laten uitvoeren door Profundo voor maatschappelijke organisties uit lage- en middeninkomenslanden, waaronder Censat, Fair Finance Asia, 350 Africa, Responsibank en TuK Indonesia

Meer informatie

Email:

Telephone: +31-20-8208320

Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND