Selecteer soort opdrachtgever:
  • Alle opdrachtgevers
  • Financiële instellingen
  • Internationale NGO's
  • Nederlandse NGO's
  • Overheid en onderzoeksinstituten
  • Overige

Opdrachtgevers

Wij werken voor maatschappelijke organisaties (ngos), overheden, beleggers, bedrijven en andere klanten. Hier vindt u een overzicht van onze opdrachtgevers. In het menu kunt u filteren op het soort opdrachtgever.

'Ulu Foundation
De 'Ulu Foundation is een NGO op Hawaii die zich richt op milieu en mensenrechten
11.11.11
11.11.11 is een samenwerkingsverband van Noord-Zuidorganisaties en gemeentelijke comités in België.
2 Degrees Investing Initiative

De toonaangevende wereldwijde denktank over klimaatgerelateerde statistieken en beleid op financiële markten met kantoren in New York City, Parijs, Londen en Berlijn.

350.org
350.org bouwt aan een wereldwijde grassroots klimaatbeweging
Acción Ecológica
Acción Ecológica is een Ecuadoriaanse NGO die zich bezighoudt met duurzame ontwikkeling, bescherming van het milieu en ondersteuning van de inheemse bevolking.
Accountability Counsel
Accountability Counsel helpt gemeenschappen over de hele wereld hun mensenrechten te verdedigen en hun milieu te beschermen.
ActionAid Denmark
ActionAid Denmark bestrijdt armoede door het versterken van de politieke positie van de armen in de wereld
ActionAid Greece

ActionAid is een onafhankelijke, internationale organisatie die sinds 1972 in meer dan 45 landen over de hele wereld werkt tegen armoede en onrechtvaardigheid, waaronder Griekenland.

ActionAid International

ActionAid is een mondiale federatie die zich inzet voor een wereld die vrij is van armoede en onrecht.

ActionAid Ireland

ActionAid werkt met vrouwen en kinderen die zijn uitgesloten en in armoede leven, terwijl zij het voortouw nemen bij het opeisen van hun mensenrechten en het veranderen van de systemen in de samenleving, zodat ze een veilig leven kunnen leiden en toegang kunnen krijgen tot voedsel, onderwijs en gezondheidszorg.

ActionAid Italy

ActionAid is een onafhankelijke internationale organisatie aanwezig in meer dan 45 landen die, samen met de armste gemeenschappen, strijdt tegen armoede en onrechtvaardigheid.

ActionAid Nederland

ActionAid is een beweging van mensen die wereldwijd samenwerken om armoede en onrecht te bestrijden. ActionAid heette tot 2012 NiZA 
(Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika).

Alliance Sud
Alliance Sud is de Zwitserse Alliance of Development Organisations. Het is het platform voor lobby op het gebied van ontwikkelingsbeleid.
Amazon Watch
Amigos de la Tierra

Amigos de la Tierra is een Spaanse milieu-organisatie. Amigos de la Tierra is lid van het internationale Friends of the Earth netwerk.

Amnesty International
Amnesty International Nederland
Amnesty International is een onafhankelijke beweging die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten. Amnesty heeft bijna twee miljoen leden, donateurs en vaste begunstigers in meer dan 150 landen. Amnesty Nederland is met ruim 280.000 leden één van de grootste afdelingen.
Ansvar Idéa / Turien & Co.

Turien & Co. Assuradeuren (Turien) is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij, opgericht in 1921. Turien biedt verzekeringsproducten en -diensten aan via haar geassocieerde adviseurs en via haar dochteronderneming Ansvar Idéa (Ansvar).

Arakan Oil Watch
Arakan Oil Watch is een Burmese NGO die campagne voert voor het opschorten van ontwikkelingen in de Burmese gas- en olievelden vanwege mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling die het gevolg zijn van projecten in die industrie.
Arisa

Arisa is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor de kansarmen in India. Ze doet dat door campagnes, voorlichting en onderzoek. Arisa werkt nauw samen met organisaties die zich inzetten voor een rechtvaardiger samenleving: in India, Nederland en andere landen.

Artisans de la Transition

De missie van Artisans de la Transition is om de kansen en plaatsen te vermenigvuldigen waar iedereen betrokken kan raken bij een snelle exit uit fossiele brandstoffen en de energie en, in bredere zin, ecologische transitie.

Asia Monitor Resource Centre

Asia Monitor Resource Center (AMRC) is een onafhankelijk
organisatie gericht op Aziatische arbeidsrechten. AMRC zet zich in voor een democratische en onafhankelijke arbeidersbeweging in Azië, die de eerbiediging van arbeidsrechten, gendergelijkheid en
actieve werknemersparticipatie nastreeft.

ASK
ASK (Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien) is een menserechtenorganisatie die sinds 1987 een stem geeft aan de Colombiaanse burgers.
Asociación Civil Labor
Asociación Civil Labor is een Peruaanse maatschappelijke organisatie die zich bezighoudt met duurzame ontwikkeling en milieubescherming op lokaal niveau.
Association France Palestine Solidarité (AFPS)

De Association France Palestine Solidarité (AFPS) brengt mensen samen die zich inzetten voor het recht van mensen op zelfbeschikking en de verdediging van mensenrechten.

Avaaz

Avaaz is een online campagnenetwerk dat de stem van gewone mensen laat doorklinken in wereldwijde besluitvorming.

BankTrack
BankTrack is een internationaal netwerk van milieu- en menserechtenorganisaties die streven naar verduurzaming van de financiële sector. BankTrack stond in het verleden ook bekend als Quantum Leap en Focus on Finance.
BEUC - The European Consumer Organisation

BEUC is de overkoepelende organisatie van 46 onafhankelijke consumentenorganisaties uit 32 landen. Hun belangrijkste taak is hen te vertegenwoordigen bij EU-instellingen en de belangen van de Europese consumenten te verdedigen.

Bewust met Hout

Door het stimuleren van de vraag naar duurzaam hout in Nederland, wordt een impuls gegeven aan duurzaam bosbeheer wereldwijd. Dit is van groot belang voor het tegengaan van klimaatverandering en levert een belangrijke bijdrage aan de Sustainable Development Goals. 

Bont voor Dieren

Bont voor Dieren komt in actie tegen dierenleed. Ze zetten zich in voor alle dieren die het slachtoffer zijn van de bontindustrie. 

Both Ends
Both Ends ('Beide Einden' of 'Beide Doelen') ondersteunt het werk van milieuorganisaties, vooral in het zogenaamde 'Zuiden' (de ontwikkelingslanden) en de Midden- en Oost-Europese landen (CEE). Both ENDS ondersteunt organisaties door middel van informatieverstrekking, onderzoek, beleidsbeïnvloeding, campagnes, netwerken en capaciteitsversterking. Both Ends neemt deel in de Nederlandse Soja Coalitie en in het Palmolie-platform.
Boycott, Divestment, Sanctions (BDS)

Boycot, Divestment, Sanctions (BDS) is een door Palestijnen geleide beweging voor vrijheid, gerechtigheid en gelijkheid. BDS handhaaft het eenvoudige principe dat Palestijnen recht hebben op dezelfde rechten als de rest van de mensheid.

Broederlijk Delen
Brot für alle
Brot für alle is de ontwikkelingsorganisatie van de Evangelische kerk in Zwitserland.
Brot für die Welt
Bruno Manser Fonds
Het Bruno Manser Fonds heeft tot doel het behoud van bedreigde regenwouden.
Building and Wood Workers International (BWI)

De BWI is de Global Union Federation die vrije en democratische vakbonden groepeert met leden in de sectoren Bouw, Bouwmaterialen, Hout, Bosbouw en gerelateerde sectoren.

Bündnis 90 / Die Grünen
Bündnis 90 en Die Grünen zijn twee politieke partijen die samen een fractie vormen in de Duitse Bundestag.
Bündnis für ein Verbot von Kriegsgeschäften

De Bündnis für ein Verbot von Kriegsgeschäften is een coalitie van Zwitserse maatschappelijke organisaties die de stroom van Zwitsers geld naar de financiering van oorlogsmateriaal willen stoppen.

Business & Human Rights Resource Centre

BHRRC bevordert mensenrechten in het bedrijfsleven. Ze volgen meer dan 10.000 bedrijven en helpen de kwetsbaren misbruik uit te roeien.

Campagna per la Riforma della Banca Mondiale
Campagna per la Riforma della Banca Mondiale is een Italiaanse milieu-organisatie die zich richt op de Wereldbank, export credit agencies en private banken.
Carbon Disclosure Project

CDP is een liefdadigheidsinstelling zonder winstoogmerk die het wereldwijde openbaarmakingssysteem voor beleggers, bedrijven, steden, staten en regio's beheert om hun milieueffecten te beheren.

Carbon Market Watch

Carbon Market Watch is een NGO die werkt aan de volgende zaken:

  • Zorgen voor een hoge koolstofprijs die de werkelijke kosten van vervuiling weerspiegelt.
  • Pleiten voor ambitieuze en snelle klimaatactie in de luchtvaart- en scheepvaartsector.
  • Mensenrechten beschermen en zorgen voor robuuste kwaliteitsnormen voor op resultaten gebaseerde klimaatfinanciering via VN-mechanismen.
  • Streven naar goede activiteiten tegen klimaatverandering en het vergroten van de Europese klimaatambities.
CCFD-Terre Solidaire

Al meer dan 55 jaar bestrijdt CCFD-Terre Solidaire de honger door de onderliggende oorzaken aan te pakken. Het ondersteunt meer dan 697 projecten geïnitieerd door lokale actoren in 66 landen.

Censat

Censat Agua Viva is an environmental organisation that advocates for environmental justice, respect for the pluriverse and care for life. We work in defence of territories together with communities and organisations, and in spaces of articulation of which we are part.

Center for International Forestry Research (CIFOR)

Het Center for International Forestry Research (CIFOR) is een wereldwijde nonprofit organisatie die zich richt op welzijn, bewaring van het milieu en gelijkheid. Door middel van onderzoek wordt geprobeerd om onderlegd en onpartijdig beleid te ontwikkelen over het gebruik en beheer van bossen in ontwikkelingslanden.

Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Het Centre for Peace Studies JM Delàs is een onafhankelijke vredes-, veiligheids-, defensie- en wapenorganisatie die zich toelegt op het uitvoeren van onderzoek en politieke en op sociale impact onder een vredescultuur, over de negatieve effecten van militarisme en de gewapende conflicten

Centre for Environmental Rights

CER is een organisatie van activistische advocaten die zich inzetten voor milieurechten in Zuid-Afrika.

Centro Internazionale Crocevia

Crocevia staat voor een eerlijke verdeling van welvaart en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met een focus op het Mondiale Zuiden.

Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI)

CBI draagt ​​bij aan duurzame en inclusieve economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden door de export van deze landen naar Europa uit te breiden. CBI werd opgericht in 1971.

Chain Reaction Research
Chain Reaction Research legt zich toe op het analyseren van duurzaamheidsrisico's voor financieel analisten en investeerders.
Changing Markets

De missie van Changing Markets is om onverantwoorde bedrijfspraktijken bloot te leggen en verandering naar een duurzamere economie te stimuleren.

Chatham House
Chatham House is een onafhankelijk Brits onderzoeksinstituut op het gebied van internationale zaken.
Chesapeake Climate Action Network
Het Chesapeake Climate Action Netword (CCAN) is de eerste grassroots NGO die zich uitsluitend richt op het tegengaan van klimaatverandering in Maryland, Virginia en Washington DC.
Christian Aid
Christian Aid heeft een visie – een einde aan armoede – en we geloven dat die visie realiteit kan worden.
CIRAD

CIRAD is een Franse agrarische onderzoeksorganisatie die zich inzet voor ontwikkeling in het zuiden en de Franse overzeese gebieden. Het onderzoekswerk wordt meestal in partnerschap uitgevoerd.

Climate Action Network Europe (CANE)

Climate Action Network (CAN) Europa is Europa's leidende NGO-coalitie die gevaarlijke klimaatverandering bestrijdt. Met meer dan 160 aangesloten organisaties uit 35 Europese landen, die meer dan 1.700 NGO's vertegenwoordigen en meer dan 40 miljoen burgers, promoot CAN Europe een duurzaam klimaat-, energie- en ontwikkelingsbeleid in heel Europa.

CNV Internationaal

CNV Internationaal is een onafhankelijke stichting en één van de afdelingen van CNV Vakcentrale. CNV Internationaal draagt bij aan Decent Work (Fatsoenlijk Werk) in ontwikkelingslanden vanuit de CNV principes van internationale solidariteit, eigen verantwoordelijkheid, sociale dialoog en pluralisme.

Consumentenbond
De Consumentenbond is de grootste Nederlandse consumentenorganisatie.
Cordaid
Cordaid is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie met meer dan negentig jaar ervaring en expertise, die wereldwijd samen werkt met gedreven partnerorganisaties. Cordaid neemt deel in de Nederlandse Sojacoalitie en in United Civilians for Peace.
Corporate Europe Observatory

Corporate Europe Observatory is een onderzoeks- en campagnegroep. We onderzoeken, ontmaskeren en dagen de lobby van het bedrijfsleven met betrekking tot de beleidsvorming van de Europese Unie uit en ontwikkelen progressieve alternatieven voor de dominantie van bedrijven.

Counter Balance

Counter Balance is een coalitie van 9 NGO's die als missie hebben de Europese openbare financiën tot een belangrijke motor te maken voor de overgang naar sociaal en ecologisch duurzame en rechtvaardige samenlevingen.

In de afgelopen tien jaar heeft zij de activiteiten van de Europese Investeringsbank (EIB) uitgebreid gevolgd en heeft zij campagnes gevoerd om van de EIB een duurzamere, democratischere en transparantere instelling te maken.

Courage Filmproduktion
Courage Filmproduktion is een Duits bedrijf dat documentaires maakt. Haar doel is mensen die normaliter buiten beeld blijven een gezicht te geven.
Crude Accountability

Crude Accountability is een NGO die zich richt op milieu en mensenrechten. Ze werken met gemeenschappen in de regio's rond de Kaspische Zee en de Zwarte Zee, die zich inzetten om de lokale natuurlijke bronnen te beschermen en vechten tegen de negatieve invloed op hun gezondheid. 

DanWatch
DanWatch is een onafhankelijke journalistieke organisatie die de invloed van het bedrijfsleven op mens en milieu onderzoekt.
David and Lucile Packard Foundation

Een familiestichting geleid door de duurzame bedrijfsfilosofie en persoonlijke waarden van Lucile en David Packard.

De Natuur- en Milieufederaties

Nederland kent 12 provinciale Natuur en Milieufederaties die op provinciaal niveau opkomen voor een vitale natuur en een gezond milieu.

De Volkskrant

De Volkskrant is een Nederlands dagblad

Deep Sea Mining Campaign

De Deep Sea Mining Campaign (DSMC) is een coalitie van NGOs en burgers uit eilanden in de Stille Oceaan, Australië, Canada, en de Verenigde Staten die zich zorgen maken over de mogelijke invloed van Deep Sea Mining op ecosystemen en gemeenschappen.

Deutsche Umwelthilfe

Deutsche Umwelthilfe is een Duitse milieuorganisatie die zich inzet voor duurzame leefstijlen en een economisch systeem dat de ecologische grenzen respecteert. De organisatie pleit voor het behoud van de biodiversiteit en de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en voor de bescherming van het klimaat.

Die Zeit

Duitse nieuwskrant

Dierenbescherming
De Dierenbescherming is met een achterban van bijna 200.000 mensen (leden, donateurs en vrijwilligers) de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van alle dieren: gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild en proefdieren.
Disclose

Een non-profit organisatie voor onderzoeksjournalistiek met onderzoek naar milieucriminaliteit, financiële criminaliteit, volksgezondheid, industriële lobby, wapenverkoop en seksueel geweld. Hun onderzoek brengt machtsmisbruik aan het licht. Ze spreken leiders aan en hebben een positieve impact op de samenleving.

Don't Buy Into Occupation (DBIO)

Don't Buy into Occupation (DBIO) is een coalitie van 25 Palestijnse, regionale en Europese organisaties gevestigd Belgie, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, Spanje, het Vereniged Koninkrijk.

Duits Bondsministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ)

Federaal Ministerie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ)

EASME

EASME is het Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises of the European Commission.

EcoJustice

EcoJustice is een Canadese milieuorganisatie die de wet gebruikt om te strijden voor een beter milieu.

Eerlijke Geldwijzer

De Eerlijke Geldwijzer is een samenwerkingsverband van Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection

Eko

Ekō (voorheen bekend als SumOfUs) is een gemeenschap van mensen van over de hele wereld die zich inzetten om de groeiende macht van bedrijven te beteugelen.

Environmental Defense
Environmental Defense is een Amerikaanse milieu-organisatie die samenwerkt met ondernemingen, overheden en groepen mensen om praktische oplossingen te vinden voor milieuproblemen.
Environmental Investigation Agency (EIA)

EIA onderzoekt en voert campagnes uit tegen milieucriminaliteit en -misbruik

Environmental Paper Network (EPN)

Het Environmental Paper Network is een brede groep van Amerikaanse milieu-organisaties die samenwerken om duurzame veranderingen in de pulp- en papier sector te ondersteunen

EU-LAT

Het EU-LAT-netwerk is een pluralistisch netwerk van Europese bewegingen en organisaties die solidariteit tussen de bevolking van Latijns-Amerika en Europa bevorderen.

Europe Beyond Coal

Europe Beyond Coal is een samenwerking tussen maatschappelijke organisaties uit 28 Europese landen, met het doel om het gebruik van steenkool uiterlijk in 2030 in heel Europa uit te faseren.

European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

ECRE is een alliantie van 103 NGO's in 39 Europese landen. ECRE werd opgericht in 1974 en is de afgelopen jaren snel gegroeid, wat een weerspiegeling is van de voortdurende inzet van het Europese maatschappelijk middenveld voor het recht op asiel.

European Forest Institute (EFI)

Het European Forest Institute (EFI) is een internationale organisatie, opgericht door Europese staten. Het EFI verricht onderzoek en biedt beleidsondersteuning voor problemen in verband met bossen.

European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI)

We brengen nationale mensenrechteninstellingen in heel Europa samen om de bevordering en bescherming van mensenrechten in de regio te verbeteren.

Europees Parlement
Het Europees Parlement (EP) is de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie.
Europese Commissie

De Europese Commissie is een onderdeel van de EU. De commissie vertaalt Europese startegieen naar beleid en initiatieven.

F&C Netherlands
F&C (opgericht in 1868) is beursgenoteerd aan de London Stock Exchange en heeft als enige taak het vermogensbeheer voor externe relaties als pensioenfondsen, verzekeraars en distributiepartners.
Facing Finance
Facing Finance is een NGO campagne die bestaat uit: Solidaritätsdienst international (SODI), Urgewald, EarthLink, Netwerk Vlaanderen, CentrumCSR.PL en JA! Justicia Ambiental uit Mozambique. De campagne onderzoekt financiële instellingen en probeert ze te stimuleren niet in ondernemingen te investeren die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen, corruptie, milieuvervuiling en controversiële wapens.
Fair Finance Asia

Fair Finance Asia is een regionaal netwerk van Aziatische maatschappelijke organisaties die als doel heeft te zorgen dat financiële instellingen alleen bedrijven financieren die respect hebben voor het sociale welbevinden van gemeenschappen en het milieu. 

Fair Finance Guide België
Fair Finance Guide Brazil
Fair Finance Guide Cambodia
Fair Finance Guide Duitsland
Fair Finance Guide France

Fair Finance Guide France beoordeelt 8 banken. Het is een coalitie van Oxfam France en Amis de la Terre.

Fair Finance Guide France heet Fair Finance France in Frankrijk.

Fair Finance Guide India

Fair Finance Guide India beoordeelt 8 banken. Het is een coalitie van Oxfam IndiaPartners in ChangePraxisEnvironicsCividep en OpenSpace.

Fair Finance Guide Indonesia

Fair Finance Guide Indonesia beoordeelt 11 banken. Het is een coalitie van Prakarsa, Walhi, Indonesian Corruption Watch, International NGO Forum on Indonesian Development, Publish What You Pay Indonesia en Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Fair Finance Guide Indonesia heet Responsibank in Indonesië.

Fair Finance Guide Japan

Fair Finance Guide Japan (FFGJ) gaat over de 5 grootste commerciële banken van Japan. FFGJ bestaat uit een netwerk van Japanse NGO's: A SEED Japan, Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES) en Pacific Asia Resource Center (PARC).

Fair Finance Guide Norway

Fair Finance Guide Norway beoordeelt 15 Noorse banken. Het is een coalitie van de Forbrukerrådet en Framtiden i våre hender.

Forbrukerrådet is een onafhankelijke organisatie die consumenten bijstaat en de overheid en het bedrijfsleven in een consumentevriendelijke richting probeert te sturen.

Framtiden i våre hender is de grootste milieu- en solidariteitsorganisatie van Noorwegen met meer dan 25.000 leden.

In Noorwegen heet de Fair Finance Guide Norway Etisk Bankguide Norge.

Fair Finance Guide Philippines
Fair Finance Guide Southern Africa
Fair Finance Guide Sweden

Fair Finance Guide Sweden beoordeelt 9 Zweedse banken. Het is een initiatief van Sveriges Konsumenter, Amnesty International, Diakonia, Fair Action, Naturskyssdföreningen.

De Fair Finance Guide Sweden wordt in Zweden Fair Finance Guide Sverige genoemd.

Fair Finance Guide Thailand
Fair Finance Guide Vietnam
Fair Finance International

Fair Finance International (FFI) is een internationale NGO die door Oxfam opgezet is. FFI probeert om het commitment van banken en andere financiële instellingen met betrekking tot maatschappelijke, milieu- en mensenrechtenstandaarden, te versterken.

Fair, Green and Global Alliance

De Fair, Green and Global Alliance bestaat uit ActionAid Netherlands, Transnational Institute (TNI), the Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), Both Ends, Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands) en de Schone Kleren Campagne.

FairFin

FairFin (tot 2012 bekend als Netwerk Vlaanderen) is een Belgische maatschappelijke organisatie die het mens- en milieuvriendelijk omgaan met geld promoot.

FairFood

Fairfood is een campagne- en lobbyorganisatie zonder winstoogmerk, die de voedingsmiddelenindustrie aanspoort haar producten te verduurzamen.

Fairtrade Network of Asia & Pacific Producers (NAPP)

NAPP maakt deel uit van een wereldwijde organisatie die werkt aan een betere deal voor boeren en werknemers in Azië en de Stille Oceaan.

fastenaktion

Fastenaktion werkt voor kansarme mensen, voor een eerlijkere wereld en voor het overwinnen van honger en armoede.

Feedback Global

Feedback Global is een campagnegroep die de natuur wil regenereren door ons voedselsysteem te transformeren. Om dit te bereiken, dagen we macht uit, voeren we actie en stellen we mensen in staat om positieve verandering te bereiken.

FERN
Forests and the European Union Resource Network (FERN) richt zich op het tot stand brengen van werkelijke veranderingen in het beleid van de Europese Unie, met name op beleidsterreinen die gevolgen hebben voor bossen en bosbewoners wereldwijd.
FIAN Deutschland

FIAN Deutschland is de Duitse afdeling van FIAN, een internationale mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor het recht op voedsel

Filme & Consorten
Finance Watch

Finance Watch gelooft dat finance goed moet zijn voor iedereen door kapitaal goed te gebruiken, zonder dat het ten koste gaat van de maatschappij.

FMO
FMO is de ontwikkelingsbank voor ondernemers in Nederland. Een bloeiende private sector zal van dienst zijn bij het creëren van lange termijn impact wat betreft duurzame ontwikkeling. Hun missie is om kapitaal beschikbaar te stellen, kennis te delen en vennootschappen te ontwikkelen
FNV
De FNV is de grootste vakbondsorganisatie in Nederland, waar 16 zelfstandige FNV-vakbonden bij zijn aangesloten die werkzaam zijn in bijna alle sectoren van de maatschappij.
FollowTheMoney

Follow the Money is een journalistiek platform met een glashelder doel: waarheidsvinding in dienst van de samenleving.

FoodWatch

foodwatch is een kritische maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, die vecht voor het recht op eerlijk, veilig en gezond eten. Wij geven consumenten een stem en zetten ons in voor transparantie en voor het recht op voedsel dat noch mens, noch milieu schaadt.

Forest Movement Europe
Forest Movement Europe is een Europees netwerk van milieu-organisaties die zich bezig houden met bossen.
Forest Peoples Programme
Forest Peoples Programme (FPP) is een Britse NGO die in bossen levende volkken ondersteunt om hun bossen, grond en bestaansmogelijkheden zeker te stellen en duurzaam te beheren.
Forests & Finance
Fossielvrij NL

Fossielvrij NL pakt de klimaatcrisis aan door het bouwen van een burgerbeweging die de macht van kolen-, olie- en gasbedrijven doorbreekt.

Fridays for Future Oostenrijk
Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland
Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland is een grote Britse milieu-organisatie, aangesloten bij het internationale Friends of the Earth netwerk.
Friends of the Earth Europe
Friends of the Earth Europe is de Europese afdeling van Friends of the Earth International, het grootste internationale netwerk van milieu-organisaties. Bij Friends of the Earth Europe zijn meer dan 30 nationale lid-organisaties aangesloten.
Friends of the Earth International
Friends of the Earth International is het grootste internationale netwerk van milieu-organisaties, waar 70 nationale lid-organisaties en 5.000 lokale actiegroepen bij zijn aangesloten.
Friends of the Earth Japan

FoE Japan is de Japanse tak van de milieuorganisatie Friends of the Earth, die zich inzet voor de bescherming van het milieu en de bevordering van sociale en ecologische rechtvaardigheid.

Friends of the Earth United States
Friends of the Earth United States is de Amerikaanse afdeling van het internationale netwerk van milieu-organisaties Friends of the Earth.
FSC Nederland
FSC Nederland is een bedrijvenplatform met ruim 125 deelnemers: bedrijven uit de hout- en houtverwerkende sector alsmede uit de papierindustrie, grote afnemers van hout en papier, en NGOs. FSC Nederland zet zich in om het marktaandeel van FSC-hout en -houtproducten in Nederland te vergroten.
Fundação CEBRAC
Fundação CEBRAC is een centrum dat ondersteuning biedt aan maatschappelijke organisaties in Brazilië, met name op milieugebied.
Gegenströmung-CounterCurrent
Gegenströmung-CounterCurrent is een initiatief van Duitse NGO's. Het is opgericht om de betrokkenheid van de Duitse Export Credit Agency (ECA) bij het project rond de Ilusu dam in Turkije te monitoren. De campagne is gericht op het aansluiten bij internationale standaarden, door de Duitste overheid, Duitse banken en bedrijven die in het buitenland actief zijn. Als de Duitse ECA zich heeft teruggetrokken uit het Ilisu project blijft Gegenströmung-CounterCurrent de campagne in Turkije voor het stoppen van het project ondersteunen.
German NGO Platform on Sustainable Biomass
Het Duitse NGO Forum Milieu en Ontwikkeling coördineert activiteiten van Duitse NGO's in internationale beleidsprocessen betreffende duurzame ontwikkeling.
Gesellschaft für bedrohte Völker
GHG Protocol

Greenhouse Gas Protocol biedt normen, begeleiding, hulpmiddelen en training voor bedrijven en overheid om de uitstoot van broeikasgassen te meten en beheren.

Global Canopy Programme

We verzamelen geanonimiseerde informatie om uw gebruikerservaring te verbeteren

Global Energy Monitor

Global Energy Monitor bestudeert het veranderende internationale energielandschap en creëert databases, rapporten en interactieve tools die het begrip vergroten. Ons werk transformeert complexiteit in duidelijkheid en verbetert de kwaliteit van het publieke debat over energie en milieu.

Global Policy Forum Europe
Global Strategic Climate Communications
Global Witness
Global Witness doet onderzoek naar en voert campagne voor het voorkomen van conflicten die gerelateerd zijn aan grondstoffen, en ook op het gebied van de bijkomende milieuvervuiling en schending van mensenrechten
Gordon and Betty Moore Foundation

De Gordon and Betty Moore Foundation financiert projecten op het gebied van wetenschap, milieubehoud, verbetering van de patiëntenzorg en bescherming van biodiversiteit in de San Fransisco Baai.

GRAIN
GRAIN is een kleine non-profit organisatie die kleine boeren en maatschappelijke bewegingen ondersteunt bij hun strijd voor voedselsystemen die door de gemeenschap geleid worden en die gebaseerd zijn op bio-diversiteit.
Greenpeace Afrika
Greenpeace Afrika is de Afrikaanse afdeling van Greenpeace, een wereldwijd werkende milieu-organisatie.
Greenpeace Australië

Greenpeace Australië is de Australische afdeling van Greenpeace, een wereldwijd werkende milieu-organisatie.

Greenpeace Belgie

Greenpeace Belgie is the Belgische branche van Greenpeace, een grote internationale milieu organisatie.

Greenpeace Canada

Greenpeace Canada is de Canadese afdeling van Greenpeace, een wereldwijd werkende milieu-organisatie.

Greenpeace China
Greenpeace China is de Chinese afdeling van Greenpeace, een wereldwijd werkende milieu-organisatie.
Greenpeace Duitsland
Greenpeace Duitsland is de Duitse afdeling van Greenpeace, een wereldwijd werkende milieu-organisatie.
Greenpeace EU unit
Greenpeace France

Greenpeace France is de Franse afdeling van Greenpeace, een wereldwijd werkende milieu-organisatie.

Greenpeace Indonesia
Greenpeace Indonesia is de afdeling van Greenpeace South East Asia. Greenpeace is een wereldwijd werkende milieuorganisatie.
Greenpeace International
Greenpeace International is een grote, internationale milieu-organisatie met afdelingen in landen over de hele wereld.
Greenpeace Italië

Greenpeace Italië is de Italiaanse afdeling van Greenpeace, een wereldwijd werkende milieu-organisatie.

Greenpeace Mediterranean
Greenpeace Mediterranean is de afdeling van Greenpeace in Turkije, Israël en Libanon. Greenpeace is een wereldwijd werkende milieuorganisatie.
Greenpeace Nederland
Greenpeace Nederland is de Nederlandse afdeling van Greenpeace, een wereldwijd werkende milieu-organisatie.
Greenpeace Oostenrijk
Greenpeace Poland

Greenpeace Poland is de Poolse vestiging van Greenpeace, een wereldwijde milieuorganisatie.

Greenpeace Rusland

Greenpeace Rusland is de Russische tak van Greenpeace, een wereldwijde milieuorganisatie.

Greenpeace United Kingdom

Greenpeace UK is de Britse afdeling van de wereldwijd werkende milieuorganisatie Greenpeace

Greenpeace Zwitserland
Greenpeace Zwitserland is de Zwitserse afdeling van Greenpeace, een wereldwijd werkende milieu-organisatie.
Groundwork USA
Groundwork USA is een organisatie die zich inzet voor betere, veiligere en gezondere leefomgevingen.
Growald Family Fund
Het Growald Family Fund richt zich sinds 2007 op klimaatverandering en zet zich vooral in voor de vermindering van uitstoot door kolen.
Hartstichting

De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten.

Het Financieele Dagblad

FD Outlook is een magazine van Het Financieele Dagblad met artikelen over ontwikkelingen betreffende de toekomst, op financieel, economisch en sociaal gebied.

Hivos
Hivos is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die strijdt tegen armoede, onderdrukking en discriminatie.
Humane Society International - Australian Office
Humane Society International - Australian Office is de Australische afdeling van de internationale natuurbeschermingsorganisatie Humane Society of the United States.
ICCO
ICCO is een Nederlandse, interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. ICCO zet zich in voor een wereld zonder armoede of onrecht. ICCO neemt deel in de Nederlandse Sojacoalitie en in United Civilians for Peace.
IDH the Sustainable Trade Initiative
Door het samenbrengen van publieke en private belangen en kennis, helpen IDH programma's om duurzaamheid tot de norm te maken.
Institut für Ökologie und Aktions-Ethnologie
Het Institut für Ökologie und Aktions-Ethnologie is een Duitse organisatie die opkomt voor de belangen van gemeenschappen die buiten de geïndustrialiseerde wereld leven.
Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA)

IIDMA beschermt het milieu en bevordert voortdurende duurzame ontwikkeling door de studie, verbetering en implementatie van de wet - met nadruk bij de toepassing, naleving en uitvoering ervan.

International Alliance on Natural Resources in Africa (IANRA)

International Alliance on Natural Resources in Africa (IANRA) werkt aan een eerlijker en duurzamer gebruik van grondstoffen in Afrika

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)

De International Campaign to Abolish Nuclear Weapons  (ICAN) is een coalitie van niet-gouvernementele organisaties in meer dan honderd landen die de naleving en implementatie van het Kernwapenverdrag bevorderen.

International Federation for Human Rights (FIDH)
International Fund for Animal Welfare
Het International Fund for Animal Welfare (IFAW) is een grote internationale organisatie die zich richt op dierenwelzijn en milieubescherming.
International Labour Organisation (ILO)
International Land Coalition
Sinds 2003 is de ILC uitgegroeid tot een coalitie van 152 organisaties die 56 landen representeren. Door middel van capacity building, kennis delen en belangenbehartiging werken ze samen voor het veiligstellen van toegang tot land voor plattelandsbevolking.
International Rivers
International Rivers is een in de Verenigde Staten gevestigde organisatie die wereldwijd bewonersgroepen en milieu-organisaties ondersteunt die zich inzetten voor de bescherming van hun rivieren en waterlopen.
IUCN Nederlands Comité
IUCN Nederlands Comité (IUCN NL) verenigt de in Nederland gevestigde leden van World Conservation Union (IUCN). De Staat der Nederlanden en 35 organisaties en instellingen vormen gezamenlijk het comité. IUCN NL neemt deel in de Nederlandse Sojacoalitie en in het Palmolie-platform.
Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES)

JACSES is een NGO die beleidsonderzoek uitvoert.

JATAM
JATAM is een Indonesische organisatie die opkomt voor de belangen van lokale gemeenschappen in mijnbouwgebieden.
Jikalahari
Jikalahari is een Indonesisch NGO netwerk in de provincie Riau (Sumatra). Jikalahari stimuleert duurzaam bosbeheer in Riau, verzet zich tegen milieuvernietiging en biedt ondersteuning aan de gemarginaliseerde en inheemse bevolking van Riau.
Jonge Klimaatbeweging

De Jonge Klimaatbeweging verenigt de stem van diverse jongerenorganisaties. Wij proberen klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden door middel van campagnes en door gesprekken aan te gaan met politici, beleidsmakers en bedrijfsleven, met de Jonge Klimaatagenda als leidraad. 

Jongeren Milieu Actief (JMA)

JMA is de jongerenorganisatie van Milieudefensie, voor en door jongeren tussen de 16 en 28 jaar. Al sinds 1991 zetten zij zich met veel energie, passie en humor in voor een schone en eerlijke wereld. Voor jongeren in Nederland én voor jongeren wereldwijd.

Jupijn Strategisch Advies

Jupijn maakt mensen enthousiast voor duurzaamheid. Hij is adviseur, dagvoorzitter, kwartiermaker, onderhandelaar, spreker en bestuurder. Door zijn resultaatgerichte, deskundige en energieke aanpak is Jupijn in staat om complexe vraagstukken te vertalen naar haalbare oplossingen.

Klaverblad Verzekeringen
Klima Allianz
Die Klima Allianz is een verbond van ca 100 organisaties die zich inzetten voor politieke maatregelen die tot minder broeikasgassen moeten leiden.
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier-en kartonfabrieken (VNP)
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken (VNP) is de branchevereniging van alle papier- en kartonfabrieken in Nederland.
KPMG Sustainability
KPMG Sustainability is een afdeling van de international accountancy en consultancy groep KPMG. KPMG Sustainability houdt zich bezig met advisering en auditing op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
LANDdialogue

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, bedrijven, financiele instellingen, NGO's en kennisinstituten in Nederland, hebben herhaaldelijk hun ambitie geuit dat ze bij willen dragen aan de verbetering van landbeheer.  Dit heeft geresulteerd in het initiatief om de Nederlandse LANDdialogue (voorheen de Land Governance Multi-Stakeholder Dialogue) te organiseren.

Leigh Day

Leigh Day werd opgericht in 1987 en is een onderscheidend advocatenkantoor geworden dat niet bang is om uitdagingen aan te gaan die vele anderen zouden ontmoedigen.

Les Amis de la Terre
Les Amis de la Terre is een grote Franse milieu-organisatie. Les Amis de la Terre is lid van het internationale Friends of the Earth netwerk.
Lithuanian Consumers Alliance

CA LT verenigt twaalf consumentenverenigingen en behartigt de belangen van Litouwse consumenten.

Madre Brava

Brave strategies and campaigns for food, farm and forest. Our goal is to achieve 100% sustainable, healthy, affordable food for all.

Make My Money Matter

Make My Money Matter works to transform the financial system, so it puts people and planet on a par with profit. There are trillions of pounds in UK pensions and banks – we believe that money should be moved from the destructive, harmful investments of the past, into those which help build a future we can be proud of.

Malaysian Nature Society
Malaysian Nature Society is een Maleisische natuurbeschermingsorganisatie.
Markets for Change

Het Markets for Change (M4C) -project in Fiji is een VN-vrouwenproject in samenwerking met UNDP. Het is een zes jaar durend initiatief om ervoor te zorgen dat marktplaatsen in landelijke en stedelijke gebieden op Fiji, de Salomonseilanden en Vanuatu veilige, inclusieve en niet-discriminerende omgevingen zijn, ter bevordering van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen.

Mekong Watch
Mekong Watch is een Japanse NGO in Tokio. Middels onderzoek en politieke druk proberen zij negatieve impact op milieu en op sociaal vlak, die de plaatselijke ontwikkelingen in de Mekong Regio kunnen hebben, tegen te gaan.
Mighty Earth

Mighty Earth is een wereldwijde belangenorganisatie die zich inzet voor de bescherming van natuur en klimaat.

Milieudefensie

Milieudefensie is een grote Nederlandse milieu-organisatie. Milieudefensie is lid van het internationale Friends of the Earth netwerk. Milieudefensie neemt deel in de Nederlandse Soja Coalitie en in het Palmolie-platform.

Minderoo Foundation

Minderoo Foundation is een moderne filantropische organisatie. Minderoo Foundation is onafhankelijk, vooruitstrevend en zoekt naar effectieve, schaalbare oplossingen. De stichting is trots op haar Australische afkomst en is een van de grootste filantropische instellingen in Azië, met AUD 2 miljard die aan een reeks wereldwijde initiatieven is gewijd.

Mineral Policy Institute
The Mineral Policy Institute (MPI) is in 1995 opgericht als antwoord op het ontbreken van capaciteit en expertise betreffende zaken over mijnbouw. Het gaat mn om Australische bedrijven die overzees werken zonder toereikende wetgeving, regulering en monitoring. De MPI werkt in Europa, Afrika, Australië, Indonesië, de Filipijnen en Nieuw Caledonië.
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. 

Misereor
Misereor is een Duitse ontwikkelingsorganisatie, nauw verbonden met de katholieke kerk.
Mondiaal FNV
MVO Nederland
MVO Platform

Het MVO Platform is een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Nationale Jeugdraad (NJR)

De Nationale Jeugdraad is de springplank van de nieuwe generatie

Natural Resources Defense Council (NRDC)
NRDC is een activistische milieuorganisatie uit Amerika. Ze combineren de macht van hun 1,3 miljoen leden en online activisten met de invloed van de rechtszaal en de expertise van meer dan 350 advocaten, wetenschappers en andere professionals.
Natuur & Milieu
Natuur & Milieu zet zich in voor een duurzame en gezonde wereld. Als onafhankelijke organisatie pleit N&M bij overheden, bedrijven en de politiek voor duurzame oplossingen voor natuur- en milieuproblemen. N&M neemt deel in de Nederlandse Sojacoalitie en het Palmolie-platform.
NCD Alliance

De missie van de NCD (non-communicable disease) Alliance is om het maatschappelijk middenveld te verenigen en te versterken om gezamenlijke belangenbehartiging, actie en verantwoording voor NCD-preventie en -bestrijding te stimuleren. Ons unieke netwerk van het maatschappelijk middenveld verenigt 2.000 organisaties in meer dan 170 landen.

Nederlands Centrum voor Inheemse Volken (NCIV)

Het Nederlands Centrum voor Inheemse Volken, sinds 1969 gevestigd in Amsterdam, is een mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor de erkenning en de naleving van de rechten van inheemse volken.

 

Nederlandse sojacoalitie
De Nederlandse sojacoalitie bestaat uit Both Ends, Cordaid, FairFood, ICCO/Kerkinactie, IUCN NL, Milieudefensie, Stichting Natuur & Milieu, Solidaridad en Wereld Natuur Fonds. Gezien de omvang en de urgentie van de problemen dringt de Nederlandse sojacoalitie er bij alle relevante spelers op aan om bij te dragen aan het wereldwijd terugdringen van de impact van productie, transport, verwerking en consumptie van soja.
Netzwerk Recherche

 

Netzwerk Recherche e.V. is een geregistreerde vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 2001 door journalisten om journalistiek onderzoek en kwaliteitsjournalistiek in Duitsland te versterken.

NGO Shipbreaking Platform
Het NGO Shipbreaking Platform is een coalitie van milieu-, mensenrechten- en arbeidsrechtenorganisaties die zich bezig houden met scheepsslopen.
Ocean Conservancy

Ocean Conservancy zet zich in in het beschermen van onze oceanen tegen de grote uitdagingen van dit moment, door middel van evidence-based oplossingen voor een gezonde oceaan en de dieren in het wild en de gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn.

Oceana
Oceana wil de oceanen weer zo rijk, gezond en overvloedig maken als ze ooit waren.
OHCHR

The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) is the leading United Nations entity in the field of human rights, with a unique mandate to promote and protect all human rights for all people.

Oil Change International
Oil Change International is een organisatie die gericht is op onderzoek, communicatie en belangenbehartiging mbt de ware kosten van fossiele brandstoffen. Oil Chage International richt zich ook op het faciliteren van de transitie naar schonere
OjoPublico

OjoPúblico is een Peruaanse website met onderzoeksjournalistiek

Olivier Christe
Open Society Initiative for Europe (OSIFE)

Van Brussel tot de Balkan, de Open Society Foundations zijn actief betrokken bij het ondersteunen van een inclusieve en democratische visie op Europa - voortbouwend op de verplichtingen van George Soros aan de regio na de val van de Berlijnse Muur.

Orbitas

A Center of Excellence for the Climate and Land Economy. By combining cutting edge economic modeling with traditional financial analysis, Orbitas shines light on emerging climate transition risks and highlights opportunities for smarter financing. Orbitas is a Climate Advisers initiative funded by the Ballmer Group.

Oxfam America

Oxfam America is een Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie, lid van het internationale Oxfam netwerk.

Oxfam Australia
Oxfam Australië is een Australische ontwikkelingsorganisatie, aangesloten bij het internationale Oxfam netwerk.
Oxfam België

Oxfam België is een Belgischeontwikkelingsorganisatie, aangesloten bij het internationale Oxfam netwerk.

Oxfam Bolivia
Oxfam Duitsland

Oxfam Deutschland is een Duitse ontwikkelingsorganisatie, aangesloten bij het internationale Oxfam netwerk.

Oxfam France

Oxfam France is een Franse ontwikkelingsorganisatie, aangesloten bij het internationale Oxfam netwerk.

Oxfam Great Britain

Oxfam Great Britain is een Britse ontwikkelingsorganisatie, lid van het internationale Oxfam netwerk.

Oxfam Intermon

Oxfam Intermon is een ontwikkelingsorganisatie, lid van het internationale Oxfam netwerk.

Oxfam International

Oxfam is a global movement of people who are fighting inequality to end poverty and injustice. Across regions, from the local to the global, we work with people to bring change that lasts.

Oxfam Novib
Oxfam Novib werkt nauw samen met de elf zusterorganisaties van Oxfam International en met meer dan 3.000 lokale organisaties. Samen vormen zij een wereldwijde beweging van mensen met één gezamenlijk doel: voor iedereen een rechtvaardige wereld zonder armoede. Oxfam Novib neemt deel in het Palmolie-platform en in United Civilians for Peace.
Pacific Environment
Pacific Environment beschermt de leefomgevingen van de Pacific Rim door activisme, het versterken van gemeenschappen en door internationaal beleid te veranderen.
Palm Oil Monitoring Initiative
Het Palm Oil Monitoring Initiative (POMI) is een coalitie van internationale NGO's, nationale NGO's en lokale gemeenschappen in Maleisië en Indonesië, die zich richten op het in kaart brengen en tegengaan van de negatieve gevolgen voor mens en milieu van de expansie van de oliepalmsector.
Palmolie-platform
In het Palmolie-platform werken verschillende Nederlandse NGOs samen aan de milieu- en sociale problemen die veroorzaakt worden door de productie van palmolie. Deelnemers zijn Oxfam Novib, Milieudefensie, Both Ends, Hivos, Nederlands Comité voor IUCN, Stichting Natuur en Milieu, en het Wereld Natuur Fonds.
Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is een politieke partij. Hieronder valt ook hun wetenschappelijk bureau, de Nicolaas G. Pierson Stichting.

 

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werkt PAX aan een menswaardige, democratische en vreedzame samenleving, overal in de wereld. Tot 29 januari 2014 heette de organisatie IKV Pax Christi.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

PFZW is verantwoordelijk voor het pensioen van ruim twee miljoen (oud-)medewerkers in de sector zorg en welzijn.

Petroleum Economist
Petroleum Economist is een maandblad over de olie & gas industrie.
Philippinenburo im Asienhaus
Het Philippinenburo im Asienhaus is een onafhankelijk informatie- en documentatiecentrum betreffende de Filippijnen.
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd.

PNO Media

PNO Media is het pensioenfonds voor de bedrijfstak media.

Portfolio.earth

Portfolio.earth is een nieuw initiatief dat voortkomt uit de toenemende bezorgdheid dat de financiële sector de door de mens veroorzaakte zesde massa-extinctie niet serieus neemt en actief kapitaal verstrekt aan sectoren waarvan overheden en wetenschappers het erover eens zijn dat ze schadelijk zijn voor de biodiversiteit.

Prakarsa

Deze in Jakarta gevestigde NGO werkt aan betere samenlevingen.

Precious Woods Europe
Precious Woods Europe (voorheen Houthandel A. van den Berg) is de grootste importeur en handelaar in FSC hardhout in Nederland.
Premieres Lignes

Premieres Lignes is een onafhankelijk productiebedrijf voor documentaires met het hoofdkantoor in Parijs.

Principles for Responsible Investment (PRI)

De PRI is 's werelds grootste voorstander van verantwoord beleggen.

Profundo
Progress (Pensioenfonds Unilever)

Progress is het pensioenfonds van Unilever

Prosper Palestine
Public Eye

Public Eye, tot voor kort bekend als Berne Declaration, is een Zwitserse NGO met 19.000 leden. Door onderzoek, voorlichting en campagnes, draagt de Berne Declaration sinds 1968 bij aan meer gelijkwaardige, duurzame en democratische Noord-Zuid verhoudingen.

Rabobank
Rabobank is een grote, Nederlandse, coöperatieve bank die internationaal actief is, met name in de landbouw- en voedingsector.
Rainforest Action Network
Rainforest Action Network (RAN) is een Amerikaanse milieu-organisatie die zich richt op het bereiken van een duurzame wereld door het voeren van scherpe acties.
Re:Common

Door middel van onderzoeken, gerichte communicatie en openbare campagnes roept Re: Common regeringen, bedrijven en financiële instellingen ter verantwoording voor hun schendingen en helpt gemeenschappen die strijden voor structurele verandering in de samenleving.

Reclaim Finance
Reth!nk Plastic

Rethink Plastic is een alliantie van toonaangevende Europese NGO's, die duizenden actieve groepen, supporters en burgers in elke EU-lidstaat vertegenwoordigen. Op weg naar een toekomst zonder plasticvervuiling.

Rettet den Regenwald

Rettet den Regenwald e.V. is sinds 1986 actief voor de bescherming van het regenwoud. De instelling van openbaar nut benoemt projecten, bedrijven en beleidsmakers die het regenwoud verwoesten. Bovendien ondersteunt Rettet den Regenwald e.V. plaatselijke basisorganisaties in de tropische landen om landroof, ontbossing, moord en mishandeling van dieren en de verwoesting van het milieu te voorkomen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

RVO is in 2014 ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Road Free Initiative

RoadFree wil de aanleg van wegen op de laatste wilde plaatsen van de aarde stoppen.

RoadFree werd in 2012 geïnitieerd door milieudeskundige Kriton Arsenis, die toen de rapporteur voor bosbescherming van het Europees Parlement was.

Robin Wood
Robin Wood is een kleine Duitse milieu-organisatie die zich actie voert tegen de vernietiging van regenwouden, tegen energieverspilling en voor een redelijk transportbeleid.
Rockefeller Brothers Fund
Het Rockefeller Brothers Fund werkt aan sociale veranderingen die bijdragen aan een eerlijker, duurzamer en vreedzame wereld.
Rosa-Luxemburg Stiftung

De stichting is in 1990 opgericht als de Berlijnse Vereniging »Sociale analyse en politiek onderwijs'. De stichting heeft zich ontwikkeld tot een landelijke instelling voor politiek onderwijs, een forum voor discussie over kritisch denken en politieke alternatieven, en een onderzoekscentrum voor progressieve sociale ontwikkeling.

Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO)

De Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO) wil de markt zodanig veranderen dat duurzame palmolie de norm wordt

Rozwój TAK - Odkrywki NIE (RT-ON)

De "RT-ON" Foundation is een formele en wettelijke vertegenwoordiging van de Nationale Coalitie "Ontwikkeling JA - Open Pit Mines NEE" van een burgerbeweging om plannen te stoppen om nieuwe bruinkoolmijnen te bouwen volgens de opencast-methode en om Polen van het fossiele tijdperk naar het hernieuwbare tijdperk te leiden.

RTL Nieuws
RTL Nieuws is een dagelijks journalistiek tv-programma van RTL.
Save the Children
Sawit Watch
Sawit Watch is een Indonesisch netwerk van lokale organisaties die zich verzetten tegen het verlies van hun land en bestaansmogelijkheden aan grootschalige oliepalmplantages.
School of Oriental and African Studies
Het Sir Joseph Hotung Programme for Law, Human Rights and Peace Building in the Middle East is een onderdeel van de School of Oriental and African Studies van de University of London. Het programma houdt zich bezig met diverse onderwerpen aangaande Azië, Afrika en het Midden-Oosten.
Schweizer Radio und Fernsehen

Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) is de tak van het Zwitserse radio- en televisiebedrijf SRG SSR in Duitstalig Zwitserland.

Scomber
Setem
Setem is een federatie van NGO's die zich richt op internationale solidariteit.
ShareAction

Organisatie die zich inzet voor de bevordering van de hoogste normen voor verantwoord beleggen.

Sinergia Animal

Sinergia Animal is een internationale organisatie voor dierenbescherming die voornamelijk te werk gaat in het mondiale zuiden om het lijden van landbouwhuisdieren te verminderen en betere voedselkeuzes te promoten.

SNV
SNV is a not-for-profit international development organisation, working in Agriculture, Energy, and Water, Sanitation & Hygiene.
Solidaridad
SomeOfUs

SumOfUs is een gemeenschap van mensen van over de hele wereld die zich inspant om de groeiende macht van bedrijven te beteugelen.

Stand.earth

Stand.earth combineert toonaangevend onderzoek met door mensen aangedreven acties, strategische communicatie en een stevige maar meelevende aanwezigheid aan de onderhandelingstafel. Offline en online bouwen ze collectieve kracht op door middel van campagnes die kleine acties omzetten in blijvende resultaten op drie gebieden: bossen, fossiele brandstoffen en steden & transport.

Stichting DOEN
Stichting DOEN is een fonds dat zich inzet voor een leefbare wereld. Dit doet ze door het ondersteunen van initiatieven op gebied van Mens en Natuur, Cultuur, Welzijn en Sport, door middel van subsidies, leningen of investeringen. Stichting DOEN ontvangt haar financiële middelen van drie loterijen: de Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Loterij en de BankGiro Loterij.
Studenten voor Morgen

Het nationale studentennetwerk voor duurzaamheid in het hoger onderwijs

Sumatran Orangutan Conservation Programme (SOCP)
Sumatran Orangutan Society

SOS streeft naar een evenwicht tussen economische en sociale behoeften en een bloeiende, gezonde omgeving voor alle soorten, inclusief de mens, in of afhankelijk van het Sumatraanse regenwoud.

Sustainable Energy & Economy Network
Het Sustainable Energy & Economy Network is een Amerikaanse organisatie die op het gebeid van milieu, mensenrechten en ontwikkelingszaken, samenwerkt met groepen burgers, zowel nationaal als internationaal. De organisatie richt zich voornamelijk op energie, klimaatverandering, rechtvaardigheid wat betreft milieuzaken, gelijkheid en economische problemen, en dan met name wanneer deze een rol spelen in Noord-Zuid relaties.
Svenska Läkare mot Kärnvapen

Svenska Läkare mot Kärnvapen (Zweedse Dokters tegen Kernwapens) is opgericht in 1981 en maakt deel uit van de World Federation International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW, die in meer dan 60 landen zitten. In 1985 ontving de IPPNW de Nobelprijs voor de Vrede voor hun inspanningen om bewustzijn te creëren en informatie te verspreiden over de rampzalige gevolgen van een nucleaire oorlog.

Svenska Naturskyddsforeningen

Svenska Naturskyddsforeningen is een Zweedse NGO die kennis verspreidt, bedreigingen voor het milieu in kaart brengt, oplossingen voorstelt en politici en overheden beïnvloedt, zowel nationaal als internationaal.

Sveriges Konsumenter

Samen met onze lidorganisaties werken we bij Sveriges Konsumenter aan een dagelijks leven waarin het makkelijk is om als consument het juiste te doen. We werken vooral met vraagstukken op het gebied van chemicaliën, voedsel, persoonlijke financiën en digitale integriteit.

SwedWatch
SwedWatch is een non-governmentele organisatie die onderzoeken publiceert naar Zweedse commerciële relaties met ontwikkelingslanden.
Swiss Philantropy Foundation
SWR
SWR is de Duitse radio- en televisiezender Südwestrundfunk
Taiga Rescue Network
Taiga Rescue Network is een internationale milieu-organisatie die zich richt op de bescherming van boreale bossen.
TBLI
TBLI organiseert conferenties over verantwoord beleggen en financieren.
Testbiotech
Testbiotech is een non-profit organisatie die onafhankelijk onderzoek en publiek debat over de impact van biotechnologie promoot.
The Democracy Collaborative

The Democracy Collaborative is een Amerikaans onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium voor de democratische economie.

The Finance Hub

The Finance Hub is een nieuw initiatief binnen het New Venture Fund (NVF), een broedplaats van innovatieve, impactgerichte projecten. De Finance Hub is gericht op het afstemmen van financiële markten op natuurbehoud, met name het gebruik van de kracht van de reguliere financiële markten (bankieren en beleggen) om de voedselsector te helpen weg te komen van productiepraktijken die natuurlijke ecosystemen aantasten. Het werk van de Hub is een onderdeel van het Conservation and Financial Markets Initiative (CFMI) van de Gordon and Betty Moore Foundation, en sluit als zodanig nauw aan bij het Forests and Agriculture Markets Initiative en bij het Oceans and Seafood Markets Initiative van de Foundation.

The Greens
De fractie van de Groenen in het Europese Parlement
The Sunrise Project
De missie van The Sunrise Project is om sociale bewegingen op te zetten om de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie zo snel mogelijk te laten gaan.
The Wilderness Society
The Wilderness Society (TWS) is een nationale milieuorganisatie die zijn basis heeft in de maatschappij. Het doel van de organisatie is het beschermen, promoten en herstellen van wildernis en natuurlijke processen in Australië met het oog op de voortgaande evolutie van het leven op aarde.
Transport & Environment

Transport & Environment is de toonaangevende Europese campagnegroep voor duurzaam vervoer. Transport & Environment's (T&E) visie is gericht op een emissievrij mobiliteitssysteem dat betaalbaar is en een minimale impact heeft op onze gezondheid, het klimaat en het milieu.

Trócaire

Trócaire is verplicht aan onze donateurs en financiers om ervoor te zorgen dat donaties op een verstandige manier worden besteed en dat u weet hoe uw geld wordt gebruikt.

Tropical Commodity Coalition
In 1999 richtten vijf ontwikkelings- en eerlijke handelsorganisaties samen met twee vakbonden de Koffiecoalitie op om de miserabele leef- en werkomstandigheden van koffieplukkers te verbeteren. Sinds april 2008 is het werkveld van de Koffiecoalitie uitgebreid met thee en cacao en de naam van de organisatie aangepast in: Tropical Commodity Coalition.
Trouw
Trouw is een Nederlands dagblad.
TuK Indonesia

Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) is een organisatie die opkomt voor de belangen van lokale gemeenschappen in Indonesië wiens landrechten geschonden worden door oliepalm-, hout- en andere plantages.

Uitgesproken VARA
Uitgesproken VARA is een journalistiek programma van de VARA, op maandag en vrijdag op Nederland 2.
UNEP Finance Initiative
Het UNEP Finance Initiative is een samenwerkingsverband tussen het United Nations Environment Programme en de financiële sector, gericht op verduurzaming.
UNI Europa
UNI Global Union
UNICEF Nederland
UNICEF is het fonds van de Verenigde Naties dat zich inzet voor het welzijn van kinderen wereldwijd. UNICEF Nederland is de Nederlandse organisatie die zich nationaal bezig houdt met fondsenwerving, informatie verstrekking en campagne richting de overheid en de markt.
United Civilians for Peace (UCP)

United Civilians for Peace (UCP) is een gezamenlijk initiatief van Cordaid, ICCO, Oxfam Novib en IKV Pax Christi. UCP zet zich in voor een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict conform het internationale recht.

Université de Montréal

Universiteit van Montréal in Canada

UNREDD

UN-REDD Programme provides technical assistance and knowledge, helping its 65 partner countries to protect their forests, access finance and achieve their economic and climate goals through REDD+. It's time to protect, restore and manage our forests for current and future generations.

UPLIFT

Uplift is een NGO die werkt aan een rechtvaardig en fossielvrij VK.

Urgewald
Urgewald is een kleine Duitse milieu-organisatie die wereldwijd lokale bevolkingsgroepen ondersteunt die te leiden hebben onder de gevolgen van milieuverontreiniging.
UvA
Universiteit van Amsterdam
Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO)
De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) is de enige vereniging van aandeelhouders en beleggers in Nederland die zich specifiek richt op duurzaamheid.
VPRO

Nederlandse publieke omroeporganisatie

Waddenvereniging
De Waddenvereniging is een Nederlandse milieu-organisatie die zich inzet voor erkenning van de Waddenzee als een internationaal belangrijk natuurgebied. Dat doet zij door bijvoorbeeld de schoonheid van het gebied te laten zien. Maar ook verzet de vereniging zich tegen uiteenlopende bedreigingen, zoals inpolderingen, havenuitbreidingen, te intensieve schelpdiervisserij, de vestiging van vervuilende chemische industrie en het boren naar gas.
Wageningen Economic Research

Wageningen Economic Research maakt deel uit van Wageningen UR (University & Research centre). De missie van Wageningen Economic Research is het bevorderen van de kwaliteit van voeding, leefomgeving en leefomstandigheden in de samenleving, wereldwijd.

Tot 6 september 2016 was Wageningen Economic Research bekend als LEI Wageningen UR.

Wakker Dier
Wakker Dier is een NGO die zich richt op het recht op een dierwaardig leven voor alle dieren in de vee-industrie met volop ruimte voor natuurlijk gedrag.
Walhi
Walhi is een Indonesische milieu-organisatie. Walhi is lid van het internationale Friends of the Earth netwerk.
WDR
De Westdeutschen Rundfunk (WDR) is de publieke radio- en televisie-omroeporganisatie van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. WDR zendt uit op het eerste Duitse televisienet.
Wereld Natuur Fonds
Het Wereld Natuur Fonds is de Nederlandse afdeling van de internationale milieu-organisatie WWF. WNF neemt deel in de Nederlandse Sojacoalitie en het Palmolie-platform.
WISE
World Information Service on Energy (WISE) richt zich op informatie-uitwisseling en het tot stand brengen van netwerken tussen burgers en milieu-organisaties die zich zorgen maken over kernenergie, kernafval, straling en aanverwante onderwerpen.
Women's Link

Women's Link Worldwide is een internationale non-profitorganisatie die de macht van de wet gebruikt om sociale verandering te bevorderen die de mensenrechten van vrouwen en meisjes bevordert, vooral degenen die te maken hebben met meerdere ongelijkheden.

World Animal Protection Nederland

World Animal Protection (WAP) brengt dierenwelzijn onder de aandacht. Het werk concentreert zich op vier domeinen: gezelschapsdieren, commerciële uitbuiting van wilde dieren, dieren voor consumptie en noodhulp aan dieren bij rampen. Tot 2014 stond deze organisatie bekend als World Society for the Protection of Animals (WSPA).

World Animal Protection UK

We’re the global voice for animals, respected for our knowledge and expertise. And we’re building a movement of millions of people determined to create a world free from animal cruelty and suffering. 

World Animal Protection United States
World Development Movement
WDM voert campagne tegen de oorzaken van armoede en ongelijkheid
World Resources Institute
WRI is een internationale onderzoeksorganisatie die actief is in meer dan 50 landen. WRI concentreert zich op zes onderwerpen op het snijvlak van milieu en ontwikkeling: klimaat, energie, voedsel, bossen, water, en steden en transport.
WWF Australia

WWF Australia is de Australische tak van de internationale milieuorganisatie WWF.

WWF België
WWF België is de Belgische afdeling van de internationale milieu-organisatie WWF.
WWF Brazilië
WWF Brazilië is de Braziliaanse afdeling van de internationale milieu-organisatie WWF.
WWF Cambodia
WWF Chili

WWF Chili is de Chileense afdeling van de internationale milieuorganisatie WWF.

WWF China
WWF China is de Chinese afdeling van de internationale milieu-organisatie WWF.
WWF European Policy Office
WWF France
WWF France is de Franse afdeling van de internationale milieuorganisatie WWF.
WWF Germany
WWF Germany is de Duitse afdeling van de internationale milieu-organisatie WWF.
WWF Greater Mekong
WWF Greater Mekong is een programma van de internationale milieu-organisatie WWF dat zich richt op bescherming van het stroomgebied van de Mekong rivier in Cambodja, Laos, Burma, Thailand, Vietnam en Zuid-China.
WWF Greece
WWF Indonesia
WWF Indonesia is de Indonesische afdeling van de internationale milieu-organisatie WWF.
WWF International
WWF International is het secretariaat van de internationale milieu-organisatie WWF.
WWF Malaysia
WWF Malaysia is de Maleisische afdeling van de internationale milieu-organisatie WWF.
WWF Noorwegen

WWF Noorwegen

WWF Sweden
WWF Switzerland
WWF Switzerland is de Zwitserse afdeling van de internationale milieu-organisatie WWF.
WWF United Kingdom
WWF United Kingdom is de Britse afdeling van de internationale milieu-organisatie WWF.
WWF United States
WWF United States is de Amerikaanse afdeling van de internationale milieu-organisatie WWF.
Yayasan Ekosistem Lestari (YEL)

YEL bevordert milieubehoud met duurzame voordelen voor de hele gemeenschap op Sumatra.

ZDF

Zweites Deutsches Fernsehen, is de tweede Duitse publieke televisieomroep.

Zembla
Zembla is het actuele documentaireprogramma van VARA. Het programma wil een breed publiek informeren met opiniërende onderzoeksjournalistiek.
Disclaimer
Copyright Profundo, bouw EasyMIND